Archive for 30 juli, 2009

h1

Drevet går

juli 30, 2009

Avslöjad! Hemlig inspelning fick landshödingen att fly ön, står det i dagens Gotlands Tidningar. Också i DN är hon förstasidesstoff, ”Omöjlig hövding” skriver man på ledarplats. Öns kanske största entreprenör, Max Hansson, har sökt bygglov för ombyggnad av bod till fritidshus på strandskyddad mark och fått ja av Gotlands kommun. En tjänsteman på länsstyrelsen ville att anökan ej skulle beviljas (strandskydd)   men länsledningen biföll Hansson. Efter besök på plats såg samme tjänsteman en mindre golfbana , en tennisbana, organgeri på tomten som ej fanns bygglov för. Han ville att länsstyrelsen skulle polisanmäla Max Hansson. När inte länsledningen gjorde det , polisanmälde han nyanläggningarna själv. 

Max Hansson golfhål och tennisbana har diskuterats tidigare. För cirka 20 år sedan. Ev ”svartbyggen” är sedan länge preskriberade. Vore kanske inte fel att ibland blicka bakåt, gå igenom äldre handlingar, se på gamla foton. De finns där på länsstyrelsen. En medarbetare på länsstyrelsen spelade in i hemlighet ett samtal med landshövdingen och gick med det till pressen. I den inspelningen sägs att Hansson måste särbehandlas på grund av sin betydelse för Gotlands ekonomi. Det är givetvis fel. Att det sker vet alla och det understryks också av statsvetaren Stig-Björn Ljunggren, som säger att det är en ”trend” att makteliten säger en sak utåt och en annan sak internt. I det här fallet spelades det interna samtalet in i hemlighet och skickades till massmedia. Drevet går.

Allt ska gå så vansinnigt fort, allt ska slimmas också inom rättsäkerhet och lagstiftning. Jag tror det är där felet ligger. Ingen har längre tid att ta reda på fakta, läsa in sig på ärenden, diskutera gemensamt. Hellre ventilera genom pressen, polisanmäla och se vad som händer! 

Här i Sundre finns en förening för Sundre skolas bevarande som skapats just för att sköta om huset som en bygdens gemensamma lokal. För att klara underhållet hyrs delar av den ut sommartid. Vid senaste årsmötet gick diskussionerna höga mellan sockenborna (och majoriteten i styrelsen) som ville underlätta arbetet med uthyrningen genom att hyra ut till en förening som är villig att ta skötseansvaret, och vinterfastlänningar och sommargäster som ville fortsätta hyra med förtur för dem som idag hyr. Diskussionen var het och rätt animerad, några av de årsboende kom inte till tals bland de mer vältaliga stockholmsboende.. Men det diskuterades i alla fall. Det fick ta tid. Och vi ska ses på ett extra inkallat årsmöte och fortsätta diskussionen. I sann demokratisk ordning förhoppningsvis.