h1

Konflikt kring strandnära byggande på Storsudret, men lärkan har i alla fall kommit!

mars 21, 2010

Åkte ut till Faludden och där var den i luften: LÄRKAN! Nu är det vår även för mig. Annars smälter snön och det mesta står under vatten, vägen ut till Faludden låg  på sina ställen under vatten, åkar och ängar i Öja och Fide likaså. Vatten i många trädgårdar, en del hus ser ut att få in vatten om snön smälter lika snabbt som nu. Vitkindade gäss och grågäss litet här och var på åkrarna.

Litteratusällskapet träffades runt ett köksbord i Fide. Det är Herta Muller, som gäller f n. Vi läser alla hennes romaner, byter med varandra. Intressant att dyka ned i ett författarskap på detta sätt.

En ny konflikt med knytning till den planerade bebggelsen vid Austre strand tycks vara under uppsegling. Gotlands kommun har ju bett om synpunkter angående sin översiktsplan (sista dag för sådana är 22 mars) och HNI (Hoburgs närings-och intresseförening har haft möte i frågan tillsammans med Hoburgs LRF och Hem-och Skolaföreningen i Burgsvik. Dessa har formulerat en skrivelse till Gotlands kommun. I skrivelsen trycker man på att i och med att Storsudret ligger utanför acceptabelt pendlingsavstånd till Visby måste man relatera arbetstillfällena till det egna näringslivet och det menar man har översiktplanen inte tagit hänsyn till. Man är oroad att deltidsboendet ökar (en i familjen jobbar på annan ort, min anmärkning) Lika viktigt som ett öppet landskap är att befolkningsunderlaget ökar, skriver man. ”Bebyggelseutvecklingen är ett annat område som är centralt för Storsudrets möjligheter att möta framtiden. Vi anser att det finns områden i alla fem socknarna som kan avsättas för ny bebyggelse utan att negativt påverka våra natur-och kulturskatter. De så kallade LIS-områden (landsbygdutvecklingsområden i strandnära lägen) är alldeles för få och bör i första hand utökas med Vändburg och Hoburgen. I översiktsplanen kan man inte se att hänsyn tagits till regionens möjligheter att locka hit nya företag och nya fastboende genom att erbjuda attraktiv tomtmark utanför tätorten. Mer strandnära byggande, mer bebyggelse utanför Burgsvik, vill man alltså ha. Inte heller ger man mycket för natur och kultur : Bevarandeintressena har getts en alltför stark framtoning. Man vill i stället ha säkerhetsventiler, som möjliggör samhällsbyggande efter nu icke kända framtida utvecklingsmöjligheter.

Man efterlyser nu ett möte med kommunen och länsstyrelsen. Inte en öppen debatt utan en dialog med ”representanter för styrelserna”. Skrivelsen har i alla fall delat Hem och skola som är så viktig här på Storsudret. Flera ledamöter har avgått ur styrelsen efter brevet då de skrivelsen inte överensstämmer med hur de vill att Storsudret ska utvecklas.

Det vore kanske bra att ha en öppen dialog kring frågorna, lyfta planfrågorna  så att alla som vill kan närvara och diskutera?

One comment

  1. Hej Marita! Så undersköna bilder du lagt in på din blogg! Det vibrerar av nyvaknande liv i dem. Härlig färgmättnad och underbart poetiskt! TACK för att du delar med dig! Hälsn BeritKommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: