Archive for 14 januari, 2011

h1

Om Gotlands fria kulturliv

januari 14, 2011

Om Gotlands fria kulturliv skriver Lars Danielsson, chef för kultur och fritidsförvaltningen i dagens Gotlands Tidningar: Region Gotland: Det frias kulturlivet är en oumbärlig förutsättning för att infria de nationella och regionala målen för kulturverksamheten på Gotland.  Han skriver om Kulturplanen och att de fria professionella utövarna är viktiga för ön. Han förklarar hur samarbetet med Kulturrådet går till och förklarar att om Kulturrådet säger nej beror det på att de inte tycker kvaliteten är tillräcklig i jämförelse med andra sökande. Och att då följaktligen även kommunen säger nej (eller om det är i omvänd ordning). Jag antar att Lars skriver sin artikel efter sitt möte med Kulturrådet i början av veckan. Som en förklaring till att några av våra viktigaste fria kulturgrupper fått nej från båda håll. Romateatern hör dit.

Ingen ska tro att man får stöd i evighet, det har både Kulturråd och kommun sagt vis-à-vis de fria utövarna. Romateatern såg sitt anslag halveras, sedan minskas ytterligare, för att nu utebli. Jag föreställer mig att Kulturrådet tänker sig att man nu frigör medel till nya unga konstnärer som ska få möjlighet att starta egna projekt. I andra delar av landet. Gotlands kulturbudget är redan liten. Om kulturrådet inte är berett att satsa så sparar man i alla fall in medlen och kan använda dem till något annat.

Det ryktas att Kulturrådet anser att Romateatern inte är lika bra som tidigare, den har fått dålig kritik i DN, det är kritikernas utsago man stödjer sig på. Kanske har också någon i gruppen varit på ön och sett med egna ögon? Det är lätt att krossa en fri teater. Halverat anslag betyder mindre ensemble alternativ mindre etablerade skådespelare. Kortare reptid. Enklare rekvisita/kostym. Teterkritikern tycker att föreställningen inte lever upp till tidigare års  produktion.

Kanske behöver även ledningen för teatern tänka nytt. Delat ledarskap? En man och en kvinna? Pjäser man ännu inte spelat?  

Teater bygger på långsiktighet. På experiment. Ibland blir det succés, ibland att man är i otakt. Även i dalarna måste finnas förtroende och en vilja att stödja. Romateatern har funnits på Gotland i mer än tjugo år. Ingen teater har haft så många besökande gotlänningar. Ingen har hellar haft så många besökare från fastlandet. Publiken är blandad, unga och gamla. män och kvinnor. Alla vet vem William Shakespeare är och jag tror cirka 90% åtminstone har sett någon Shakespeareföreställning. Det är en osannolik kulturgärning denna fria grupp  gjort för ön.

Jag anser att Shakespeare ska få fortsätta att spelas i Roma. De flesta gotlänningar vill det. Han hör hit Shakespeare; i ruinen, i den gotländska sommarnatten. Det har varit tillfällen när Romateatern givits anslag av Kommunstyrelsen. Av regionalekonomiska skäl, ur näringslivssynvinkel, av turistiska hänsyn. Jag tycker det är dags att vår nya Regionstyrelse  tar sig an teatern. Kanske prövar Kulturrådet då om sitt beslut?