Archive for 7 februari, 2011

h1

Om Gotlands sophantering och företaget Ragn-sells giftutsläpp

februari 7, 2011

Gotland vill framstå som en miljöregion i framkant, det har skapats Program och strategidokument för miljön. Vi hade börjat tro att vi faktiskt tillhörde de bästa i landet. Efter en veckas massmedial bevakning i press, radio och TV inser vi att det inte alls är så, förmodligen tillhör vi bottenlaget när vi nu granskas. För några år sedan skulle landsbygden källsortera, hushållen blev tvungna att införskaffa soppbingar i plast i olika kulörer för att det av kommunen anlitade miljöföretaget Ragn-sells lättare skulle kunna hämta våra sopor. Vi hade kompost i en binge, avfall i en annan, plast i en tredje, metall i en fjärde, kartong i en femte och tidningar. Allt skulle hämtas olika tider, olika månader. Dyrt blev det men vad gör vi inte för miljön? Glas och farligt avfall förväntades vi köra till sopstationer på olika håll (för oss 1,5 mil härifrån.) Vi nyår tog det mesta slut. Eller om det var Ragn-sells som tog slut? Nu i fortsättningen ska bara kompost och enkelt avfall hämtas. Allt kan fortsättningsvis också sorteras men i så fall får vi resa själva med det. Vart? Ja för oss blir det 9 mil till Visby eller möjlighen 6,5 till Klintehamn. När bygglov gives kan det bli avfallsstationer något närmare. Dock ingen uppgift om när detta kan ske. Eller om man ens sökt lov. Samtidigt har man  börjat källsortera i Visby i år. Hur länge får de göra det innan det blir stopp även där?

Där jag bor eldades förr det mesta upp. Plast är ju inte så bra så det lät ju fint med källsortering och Ragn-sells. För en vecka sedan uppdagades att företagets kompostanläggning i Roma släppte ut allt gift, mer än 100 gånger tillåtna halter hamnade bla i Gothemsån. Och detta visste man om på Ragn-sells sedan mer än ett halvår, då de fick påpekande av miljöinspektören. Men man struntade i det. Nu är allt liv i ån dött, vattnet är svart och bubbligt och illaluktande. Vad gör Gotlandsregionen? Inget. Men polisen agerar. ”Vi misstänker brott” säger de och anmäler verksamheten. Vilka är då Ragn-sells? En privatägd konscern med 2300 medarbetare i sex länder och en omsättning på 4,2 miljarder kan man läsa i dagens GT. Intresset för Gotland och en förgiftad Gothemså och drabbade kringboende är nog inte särskilt stort. Förmodligen är det för företaget enklare att betala böter än att sköta öns sopor. Förresten, samtidigt som vi på ön fick veta att vi i fortsättningen får sortera och köra sopor själva så höjs avgiften med 5.7 procent! 

En giftfri miljö och resurssnålt kretslopp efterlyser Gotlandsregionen i sin strategi.

Ragn-sells talar om att Kallt rent vatten är en tjänst från naturen att ödmjukt fascineras av och glädjas åt.  Jag blir så innerligt trött på ord som inget betyder. Som bara är menade att vara ord. Utan något bakom. Kanske är det bäst att återgå till hur det var innan vi blev ekokommun. Elda upp skiten. Det förorenar åtminstone mindre än Ragn-sells.