Archive for 8 februari, 2011

h1

”Konst och kultur- företagande eller ideell verksamhet?”

februari 8, 2011

I Gotlands Tidningar debatterar Lennart Lindgren Näringsdepartementets nya pengar till kreativa och kulturella näringar. 73 miljoner avsätts. Rubriken på hans debattartikel är Konst och kultur- företagande eller ideell verksamhet? Närings- och Kulturdepartementen var för en tid sedan på ön och diskuterade detta i Slite (jag var inte där, snöhinder). Det är tur att Lennart finns, ingen inom kultursvängen diskuterar de här frågorna. Han oroar sig för det här samarbetet mellan kultur och näringsliv; att konstnären och hans/hennes kreativa sinne och förmåga, skapandet ska komma till korta. Det blir ”de andra” som tar över och också tar hand om pengarna. Konstnärerna skapar och jobbar ideellt och upplevelseindustrin tar över och tjänar på det. Emma Stenström skrev en avhandling på Handelshögskolan som heter Konstiga företag där hon försökte bena upp det här. Att konst till ganska nyligen var lika med frihet, originalitet, känslor, intuition. Att företag var lika med samhällsnytta, massproduktion, kontroll, kalkyler strukturer. Men att det vänt. Vi har idag konstnärer som är företagsledare som räknar, skapar evenemang och gör sig själv till varumärke (Ernst Billgren, Björn Ranelid… ). Och vi har företagsledare som vill vara konstnärer, som är kreativa, fantasifulla, intuitiva och som iscensätter sig själva och sitt företag som ett konstverk eller en teaterpjäs.

Jag är inte lika orolig som Lindgren, jag tror faktiskt Näringsdepartementets miljoner den här gången även kommer konsten till godo. Vi har  på sista tiden blivit bra på att visa vad vi kan erbjuda och vet hur vi marknadsför och tar för oss. Och samtidigt finns en tendens inom näringslivet att söka sig till det konstnärliga området för sin egen profilering, sitt tänkande, skapande. Det är egentligen en ganska spännande tid vi befinner oss i.

Men- och här har han rätt Lennart Lindgren, vi arbetar på fruktansvärt olika villkor: medan konstnären går in utan pengar och år ut och år in verkar ideellt innan han/hon kan få ekonomi i sin verksamhet går näringslivsmänniskorna redan från början in med en full påse med gullpengar. De har välavlönade jobb den dag de går ut Handels om de inte redan jobbar under studietiden. Så även om Maud Olovssons 73 miljoner kan tänkas fördelas lika mellan konsten och näringslivet så måste den ekonomiska basen för konsten höjas. Och det är faktiskt det vi har ett Kulturdepartement för. Och där händer inte mycket.