Archive for 21 februari, 2012

h1

Når kulturen ut till alla på Gotland?

februari 21, 2012

Det är många kvinnor inom kulturområdet på Gotland . Kulturnämndsordföranden, kulturchefen, kulturstrategen inom region Gotland, BACs nya chef… Alla har besökt oss nu under vintern, idag kom Helena Wangfelt-Ström, strategen. Roligt att träffas här nere i en konkret situation och också , som det kan vara när det är vinter, i lugnet då man har möjlighet att tala om planer, visioner.. Och också lära känna varandra och se hur mycket vi har gemensamt. Helena har jobbat med Drottning Christinas böcker  i Vatikanen, hon är nära de frågor som jag jobbat med tidigare på ön med världsarv (inte minst det nu aktuella med kyrkorna på Gotland som ev tillägg till Visby världsarv). (Helena med en av vårens utställare Agneta Engeströms vallmoblommor)Och så den så viktiga frågan om kulturen som drivkraft för utvecklingen på ön, för tillväxten. Som ju faktiskt ingen man i regionens styre vågar ta i. Idag läser jag i Gotlands Tidningar att det blivit 39 personer fler på ön under 2011. Och att det med den takten kommer att dröja till 2212 innan vi når region Gotlands mål om 65 000 invånare till 2025… Tänk om man vågade se att kulturen är öns framtid, då skulle det gå snabbare…

Lennart Lindgren är den som oförtrutet debatterar kulturfrågorna i pressen. I dagens debatt gällde det varför kultur överhuvud taget inte diskuteras bland politikerna. Varför barn och unga på ön är satta på undantag, aldrig diskuteras i regionen. Och sist men inte minst. Varför sätts inte kulturen in i ett sammanhang i det gotländska samhället? Hans sista fråga är: Når kulturen ut till alla och envar?

Vi flyttade till Gotland för 33 år sedan. Naturligtvis var det så att det var kulturen (och naturen) som fällde avgörandet. Vi har fyra barn, två av dem  födda på ön. Alla jobbar med kultur i olika former. De har, tror jag, fått en bra grogrund. Towan Obrador och hennes dans och teater, Medeltidsveckan, olika musiker som tagit sig an dem, konstnärer som startat konstkurser för barn. Men egentligen. Inget utom möjligen Musikskolan, har gått genom kommunen/regionens regi. Det mesta de fått på Gotland kommer genom alla eldsjälar, konstnärer, musiker, som brinner för något och startar verksamheter  själva. Men det händer på ön. För det finns en kraft här vid sidan om den ganska svårgenomträngliga och komplicerade byråkratin. Det finns en kraft i ön i sig själv som lockar kreativa människor att flytta hit. En del kroknar och flyttar härifrån också. Jag tror ändå på det här nya unga gardet av kvinnor som vågar ta sig an den byråkratiska delen av kulturen. Kanske är något nytt på väg att hända på vår ö.