Archive for 4 oktober, 2012

h1

Vändburg i Hamra säljs till marknadskrafterna

oktober 4, 2012

Det blev ett bolag som kallar sig Storsudrets fastighetsutveckling (med Peder Johnson och Joakim Uebel) som får köpa  och bebygga Vändburgs hamn av Region Gotland för 7,4 miljoner. Mellan 40-70 hus för fritidsboende och permanenthus runt hamnen planeras, liksom restaurang, hotell, sommarbutik mm.

Ärendet har minst sagt orsakat starka känslor på Storsudret och i januari var stormöte i Hamra då en lokal förening bildades, Vändburgs framtid. Föreningen har engagerat hela bygden och ett förslag som var lokalt förankrat med mindre exploatering och varsamhet vad gäller hamnen, togs fram. Men nu är det så att Region Gotland behöver pengar. Köpeskillingen sattes efter exploteringsgraden: Ju mer exploaterad hamn desto mer pengar i Region Gotlands kassa! Området är av riksintresse för kultur, natur och friluftsliv. Men det finns en överenskommelse mellan län och region att hamnen skulle kunna exploateras. En liten fiskebyDet lokala, Vändburgs framtid Hur mycket är inte sagt, men reservatet Hammarshagehällar med alla dess raukar får inte exploateras. Det vinnande förslaget är betydligt mer tätbebyggt än det lokala. Varför är de Hamraborna så upprörda? Jag tror man måste se bakåt i tiden: På 80-talet sprängdes hamnen ut ur kalkberget för att skapa en fiskehamn. Statliga bidrag beviljades för bygget, lokalbefolkningen skänkte marken. Bygdens egen politiker genomförde projektet och hamnen var en viktig gemensam angelägenhet här nere. Idag saknar fisket betydelse. En exploatering av hamnen för fritidsändamål skulle kunna ge Hamraborna nya utkomster. Men kanske borde Region Gotland ha visat större respekt för det gräsrotsengagemanget? Sett till att hamnen trots allt byggdes med statligt stöd och lokal uppoffring en gång. Vem ska få vinsten? Jag tycker faktiskt det är Hamraborna!