Archive for 6 november, 2012

h1

Kultursektorn i Europa omsätter 3 ggr bilindustrin

november 6, 2012

Konsten är en råvara för näringslivet. Konstnärernas ideer stimulerar den ekonomiska tillväxten.  Det skriver Björn Wetterling i en debattartikel i Dagens Nyheter. Han tycks ha fog för sina uttalanden. En rapport från förra året Entrepreneurial dimension of cultural and creative industries visar att kultursektorn i Europa omsätter tre gånger så mycket som den samlade bilundustrin och det redan för några år sedan. Med tanke på de belopp som auktionshusen världen över omsätter på nutida konst så är det idag mycket underskattade siffror.

Konstnärerna genererar ideer som stimulerar ekonomisk tillväxt. Ideer inom film, litteratur, mode, musik, form och konst inspirerar och  påverkar ekonomisk tillväxt och drivkraft. Men förstår vi det här i Sverige? Debattinlägget föreslår att regeringen ska tillåta företag att göra skattemässig avskrivning på konst, det föreslås  konstmoms på samma nivå som inom exempelvis litteratur. Och konstavdrag för privatpersoner på samma sätt som ROT och RUT, så att konstnärerna, som i allmänhet är svaga på arbetsmarknaden, ska stimuleras så de kan leva på sin konst i stället för att behöva jobba inom andra områden för sin försörjning. (För det är ju inte konstnärerna som får pengarna. Det är det andra som tar hand om.) Om detta kommer att diskuteras på Konstakademien den 13 november då professor David Throsby (rådgivare åt Världsbanken bla) talar.

Vi är rätt dåliga på att ta tillvara konsten och dess utövare i Sverige. Ännu sämre är vi på Gotland. Jon och jag förhörde oss för cirka ett år sedan om möjligheten till ekonomiskt stöd för tillbyggnaden av konsthallen hos Region Gotland (medel för regional tillväxt i glesbygd som sedan kunde generera att man fick lika mycket från EU:s strukturfonder). Man skakade oförstående på huvudena. Tillväxtmedlen skulle ju gå till industri i glesbygd.  Men en Konsthall och Skulpturpark på ön vore ju bra för Turismindustrin, tyckte vi. Nya skakningar på huvudena. – Vi talar om tung industri, verkstäder, fick vi veta. – Och vad hade de beviljat medel till för industri? – Än så länge hade inga medel alls beviljats, blev svaret. Det blev förstås inget stöd.

Kulturen göre sig ej besvär.

Fin dag med klart ljus och mörkt åskblå himmel och hav. Ett självlysande Heligholm. Väninnan och jag tog en lång promenad längs stranden vid Nore.