Archive for februari, 2016

h1

Vårsalongen och andra utställningar

februari 29, 2016

Vi tillbringade några dagar i Stockholm och insåg att kulturutbudet på södra Gotland inte är så stort i februari.
Vid sidan av jobb kastade vi oss ut i KONSTEN och hann se ganska mycket:
Vårsalongen på Liljevalchs förstås, men nu i en byggarbetsplats på Malmskillnadsgatan (bakom Gallerian. Lång kö, hissen tar inte särskilt många besökare men ändå värt besväret. Otrolig utsikt över taklandskapet som sträcker sig LÅÅNNGGT i alla väderstreck, 114 olika konstnärer och uttryck (kanske litet mindre verk denna gång p g a utrymmet), mycket måleri, en del skulptur. Som vanligt en rolig mix med en del namn att fundera kring för framtiden….
På Moderna Museet handlar den nya utställningen om Livet självt, egenskaper, materia… En grupputställning som blandar högt och lågt, gamla och unga.. Spännande absolut men jag tror att jag inte tagit den till mig om jag inte fått den förklarad. Gå alltså på visning när ni besöker Moderna närmaste tiden! En video av Rachel Rose, Sitting, feeling, Sleeping och Brancusis Ägg var ett spännande möte. Om sinnena som redskap för anpassning och överlevnad (och om hur våra sinnesintryck idag alltmer filtreras genom media och gör att media styr vår uppfattning om liv och verklighet) handlar Katja Novitskovas bilder av djur. I Green Screen Refrigerator Action ger Mark Lekey röst åt ett smart kylskåp som läser av vad som ruttnar och surnar i dess inre men också i våra eget liv…
Vi hann också med alla utställningarna på Hudiksvallsgatan som nog redan hunnit byta.
Cajsa von Zeipel väldigt intressant (Andrehn Schiptjenko), henne vill vi ha hit men hon är svår att transportera över havet, liksom Eva Hild på Andersson och Sandström. Den stora järnformationen vill vi ha! Priset dock inte något för oss …
Besök hos sommarens utställande konstnärer i sina ateljéer. Fredrik Wretman lyckades vi fånga innan han for till Thailand där han vistas halvårsvis. Mycket av sina skulpturer gjuter han där. Vi hoppas på litet sikt på en stor bronsskulptur; till sommaren ställer vi ut mindre ting i vax och brons.
Åter i Sundre möte vi av järnnätter, soliga dagar och för ovanlighetens skull ingen vind. Väntar på lärkan. Bläcku, Tofsvipan har i alla fall kommit. Liksom rödhaken.

h1

Prata om villkoren

februari 13, 2016

KLYS, konstnärliga och litterära yrekesutövares samarbetsnämnd, sågs på en två dagars konferens i Gävle. Prata om villkoren var temat, och mycket handlade om regionernas samverkansmodell med de s k kulturkoffertarna.

I de flesta regioner går merparten av statens pengar till de olika länsfunktionerna, länsmuseet, länsteatern, länsmusiken, länshemslöjden osv. ALLA på mötet efterlyste statliga medel i en egen pott till de professionella kulturskaparna som i allmänhet inte tillhör institutionerna. Flera regioner har sörjt för dem, många söker särskilda medel via Kulturrådet. Gotland är ett undantag, på ön finns inga medel att söka för dem som arbetar professionellt.

Det var två intensiva och tankeväckande dagar, vi fick många ideer och tips av varandra. Vår kulturminister Alice Bah Kuhnke var med dag två.IMG_4155

Marika Lagercrantz är ordförande i KLYS. Som tidigare kulturattaché i Berlin berättade hon om Statens särskilda ansvar för de professionella där och hänvisade också till Italien där man gör en jättesatsning f n på kvalitet och där unga har möjlighet att gå på opera, konserter, konstevenemang m m för 1 euro! Allt är fullt, mer besökt än fritidsgårdar och festivaler; en win win situation där barn/unga lär sig vad kvalitet är samtidigt som inte en plats står tom! Och de professionella konstnärerna får för en gångs skull betalt för det de gör…

Vi har lång väg att gå i Sverige. Men bra att mötas och diskutera frågorna. Inte minst att få göra det med kulturministern och representanter för Kulturutskottet.

Gotland var i och för sig väl representerat inom den konstnärliga sektorn, men ingen politiker, ingen tjänsteman från Kulturnämnden. Reseförbud i besparingstider sas det…

Samtidigt fick vi veta under konferensen att Gotlands Dansutbildning läggs ned.

Det är Folkuniversitetet som bedriver verksamheten (precis som Konstskolan och Tonsättarskolan). Dansskolan startade 2004 av Helena Högberg och Mats Ladebäck. Enligt hemsidan är

”Gotlands Dansutbildning är en konstnärlig dansutbildning i världsklass. Under ledning av några av Sveriges främsta pedagoger och dansare får de studerande utforska sitt eget koreografiska språk såväl som dansteknik och musikalitet.”

Dansutbildningen har mycket gott rykte och skolan har många skickliga lärare både boende på ön och fastlandet. Elevantalet är gott och utbildningen har varit eftertraktad.

2011 gick Helena Högberg i pension och verksamhetsledare blev Susanne Jaresand. Men nu läggs utbildningen alltså ned på ön. Utbildningen har sagts upp från sina lokaler och de nya som erbjudits blir för dyra, vilket blev för mycket för Folkuniversitetet. Yrkeshögskolan godkänner flytt till Stockholm och namnbyte till Yrkesförberedande dansutbildning med placering på Balettakademien. Jaresand kommer att fortsätta ansvara för utbildningen där. Stor förlust för ön efter år av mycken framgångsrik utbildning. Regionen borde reagera!

 

 

h1

Tillväxt Gotlands ”92 Möjligheter” blir bara 87

februari 5, 2016

Åter föreslås nedläggning av skolan i Burgsvik, förmodligen även förskolan. Det är fyra år sen sist, då resulterade förslaget i att 3000 personer demonstrerade i Visby. Skolan blev kvar.

Förutsättningarna är desamma nu som då, 44 barn finns i skolan och ungefär lika många i förskolan. Den betjänar öns fem sydligaste socknar.
Burgsvik är en av Gotlands Serviceorter, där vissa basfunktioner ska finnas. Som t ex skola och förskola. Försvinner skolan kommer många att flytta. Definitivt kommer inga barnfamiljer att vilja slå sig ned (vilket skett sedan förra nedläggningshotet).
Grundskolechef Mats Hanell föreslår att Burgsviks skola (och kanske även förskolan) läggs ned och eleverna flyttas till Havdhem. Det betyder att barnen i Sundre får 35 kilometer till skolan i stället för 15. Skolvägen blir faktiskt längre än om skolbarnen i Slite eller Klintehamn skulle forslas till Visby för att deras skolor stängts!
Får skolbarn ha hur lång restid som helst? Med stopp och hämtningar efter vägen lär det blir upp till två timmars restid per dag . Det är väldigt långt för en 6-7 åring.
Det finns betydligt fler förskolebarn i Burgsvik än i Havdhem (som om några år börjar skolan) Och Havdhems skola måste byggas ut om förskolan ska förläggas dit. Men det är en annan förvaltnings budget.
Om några år är det väl Havdhems tur att läggas ned, det är ju bara 15 km till Hemse…
Om Regionen över huvud taget menar något med sin slogan om 92 möjligheter, att varje socken är en möjlig utveckling för Gotland, så kan man inte lägga ned grundförutsättningen för en av de 8 utpekade serviceorterna, även om den ligger längst bort från Visby. Samtidigt som nyheten om nedläggning av skolan i Burgsvik publicerades i Gotlands Tidningar fanns en notis om att byggandet av Resecentrum i Visby hamn blivit billigare än beräknat, kostnaden hade stannat på ”bara” drygt 78 miljoner! Vad fick man för de pengarna? Några försäljningsstugor, ny trafiklösning för buss och taxi, större parkeringsytor och bättre belysning.
För 78 miljoner kan skolan i Burgsvik fungera i ytterligare 40 år! Eller förskolan och skolan tillsammans i 20.
De olika förvaltningarna är suveräna, var och en ansvarar för sin budget. Men cheferna har inget ämbetsmannaansvar (det togs bort på 70-talet). Inte heller tycks de känna ansvar för att de politiska målen efterlevs, att pengarna används på ett för alla medborgare ändamålsenligt sätt.

Kulturförvaltningen lade ned Havdhems bibliotek , Burgsviks fick tills vidare leva vidare. Skolförvaltningen prioriterar tvärtom; Havdhems skola ska bevaras men Burgsviks läggas ned (men man får inte driva skola utan bibliotek…) Ledningskontoret ser 92 möjligheter, den synen delas uppenbarligen inte av alla förvaltningar.
Var finns helhetssynen? Vem tar ansvar för att Regionens pengar används på mest ändamålsenligt sätt? För Gotlands gemensamma bästa?