h1

Beviljat bygglov i Hamra som nu upphävts

mars 25, 2016

Det är inte alltid lätt när en ny generation ska ta över ett jordbruk.
I Hamra var det dags för en av de större brukarna att lämna över gården, han hade tur och lyckades. Han ville inte lämna djurhållningen helt, lammen tänkte han ha kvar. En bit betesmark och åker undantogs, en äldre ladugård reparerades. Bredvid tänkte han bygga sin nya bostad, mindre och mer lättskött och sökte förhandsbesked hos Byggnadsnämnden. Det var våren 2014. Dåvarande nämndsordföranden talade med sina tjänstemän, ärendet var ”solklart”, bygglov kunde sökas direkt., vilket också skedde.

Bygglov tar tid på Gotland. Inga ”tio veckors handläggning” gäller. Under väntetiden fattade jordbrukaren beslut om gemensamt avlopp med grannen, provpumpning för vattentäkt genomfördes och VA-lösningen godkändes. Men Byggnadsnämnden hade problem, handläggaren slutade och det tog tid innan en ny kommer på plats.
Det blev dags att lämna över gården, jordbrukaren och hans hustru flyttade in tillfälligt i en hyreslägenhet några kilometer bort i väntan på lovet. I november 2015 fick de så äntligen bygglov (ett och ett halvt år efter beskedet från ordföranden). Nu var det bråtton! Vintern stod för dörren det gällde att snabbt få upp väggar och tak innan snön. Samråd med byggnadsinspektören hölls, grunden till det nya huset grävdes, avloppsarbetena startade. Materialet till huset beställdes och levererades.IMG_4777
Då överklagade grannen, som Byggnadsnämnden glömt att höra. De skulle ”inte ha fri sikt mot solnedgången på höst och vinterhalvår” för det nya huset skulle hamna i siktlinjen. Istället föreslog de en annan placering i hagen, fortfarande nära den reparerade ladugården.
Men nu ändrade plötsligt byggnadsnämnden sitt bygglov och avslog helt!

Inget nytt hade tillkommit utöver grannens skymda solnedgång om vintern. Hur kan sådant ske?
Insändarna har varit många, ledare har skrivits, Byggnadsnämndens ordförande har förklarat sig.
Orsaken tycks vara att kommunantikvarien yttrat sig (endast muntligt!) att det nya bostadshuset är i anslutning till en ensamgård från tiden för laga skiftet och att den gamla gården därför borde fortsätta vara så. Men gården är sedan länge delad, bostadshuset är sommarhus och ladugården tillhör alltså den jordbrukare som nu vill bosätta sig på platsen. Året runt. Gårdarna intill (jordbrukarens tidigare fastighet och den överklagande grannens) är också ensamgårdar från laga skiftet men boningshusen har byggts senare och ett antal byggnader, bostäder och ekonomibyggnader, har tillkommit i sen tid. Den kilometerlånga vägen till ”ensamgårdarna” består av ett tjugotal fastigheter, de flesta sommarhus och byggda de senaste tio – femton åren. Öster om överklagande granne, är en liten ”by” av inte mindre än 6 sommarhus byggda de senaste åren. Byggnadsnämnden har varit frikostig med att bevilja bygglov!
Men nu gäller det alltså en jordbrukare som vill fortsätta leva och bo i sin hembygd. Som vill fortsätta att driva jordbruk och hålla markerna öppna.
Något har gått ordentligt fel i det politiska maskineriet.
Mitt förslag är att Byggnadsnämnden gör ett besök på plats. Och tar med sig kommunantikvarien. Förmodligen har de aldrig varit där. Där kan de ta ett samtal med den överklagande grannen som faktiskt inte motsatt sig nybyggnation och jordbrukaren. Och gemensamt hittar en lösning.

Det finns värdefulla ensamgårdar på ön där kulturvärdena inte tål ny bebyggelse intill. De här husen hör inte till dem. Men det är viktigt att landskapet hålls öppet, att det betas och sköts med djurhållning. Det kan den aktuelle jordbrukaren bidra med när han får sitt byggnadslov.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: