Archive for 5 mars, 2017

h1

Lärkan är här – det stormar kring kulturen

mars 5, 2017

Igår var en stilla solig morgon. I trädgården drillade lärkan i skyn!

Nu halv storm, det förvarnas om regn (snö?). Sju ”starurar” ska till innan det är stabilt vårväder.

Nu är debatten om kulturens prioriteringar igång i Gotlands Tidningar.Kulturnämndens ordförande Filip Reinhag svarar på mitt inlägg från tidiga februari och liksom Lennart Lindgrens. Vi gavs tillfälle att replikera. Reinhag (S) är för organisationsförändringen att lägga ned Kulturnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen. ”Det är en del i arbetet att nå en ekonomi i balans”, hävdar han. ”Gotland är en av de kommuner i landet som satsar allra mest på kulturen”.

Jag tror inte att det är kulturen som man ska dra ned på i ekonomiskt kärva tider. Snarare tvärt om, det är där man bör satsa. För att kunna utvecklas hållbart. Tillsammans.

Och visst Gotland som kommun satsar mycket på kultur i jämförelse med andra kommuner av motsvarande storlek (t ex Örnsköldsvik med lika många invånare som ön). Men andra kommuner har inga länsfunktioner, inget länsmuseum, länsteater, länsmusik… Vi har landstingsfunktioner och är en region. Och därmed spelar vi i en annan division, både vad gäller statligt stöd och åligganden. Där är ön befolkningsmässigt minst och kulturbudgeten näst lägst.

Länen och regionen söker stöd av staten i något som heter samverkansmodellen. I år fanns utöver det ordinarie anslaget, 30 extra miljoner som särskilda utvecklingsbidrag.

Det sökte inte Gotland, ”statens information kom så sent” menar öns kulturstrateg. Men andra län hann söka. T o m lilla Blekinge som  normalt får minst.

Ja starurarna (bakslagen) drabbar också kulturen. Och jag längtar efter vår också där!img_8364