h1

Skymning över kulturön

mars 19, 2017

Gotland planerar att lägga ned kulturförvaltning och nämnd och spara 15 miljoner kronor i en utredning som nu är på remiss. Förslaget innebär både utbudsminskning och nivåsänkning av dagens verksamhet.

Regionen ska erbjuda service och tjänster för boende, besökare och näringsliv. Visionen är att ön ska vara Östersjöns kreativa och magiska nav.

Kulturen är en viktigt för varumärket med avgörande betydelse för både näringsliv, turism och gotlänningarnas välbefinnande och hälsa. Med den kraftiga besparing som föreslås, hela 10%, är risken stor att kulturen marginaliseras, kompetensen försvinner, områdessakkunniga politiker tappar sin plattform och att kulturen drunknar i regionstyrelse och ledningskontor. Statens bidrag till kulturen är 54% (regionens satsning är 46%). Om förslaget genomförs kommer också statens andel att minska, i värsta fall med lika mycket.

Gotland skiljer sig från övriga kommuner genom att merparten av befolkningen bor på landet. Avstånden är stora, Hoburgen ligger 10 mil från Visby. Viss service måste också finnas i syd och norr. Utredningen vill lägga ned bibliotek på landsbygden. I den s.k. serviceutredningen hotas skolor och räddningstjänst. Kanske dags att tänka nytt och i stället överväga ett ”utjämningsbidrag” för glesbygderna längt bort från Visby på samma sätt som EU ger bidrag till glesa bygder och Sverige stöder Gotland.

Bibliotek på landsbygden har redan stängts. Besparingarna blev små. I Havdhem sparade kulturnämnden 85 000 men kostnaden hamnade i stället på tekniska förvaltningen. Bibliotekarien flyttades till Hemse, skolbarnen fick långt till boklån. Vad transporterna av barnen eller böckerna kostar framgår inte. Sannolikt blev det merkostnad i regionens totala budget. Protesterna har varit många, insändarna i pressen rymmer spaltmeter ( man kan läsa mer om detta i Biblioteksbladet 2016:2)

Läsfrämjande är en av staten prioriterad uppgift, krav finns också på bemannat skolbibliotek i eller intill en skola. Biblioteken på landsbygden är ofta den enda offentliga lokalen. De är också öppna för samkväm, möten, och svenskspråkundervisning. Att stänga bibliotek på landet innebär att försvåra möjligheterna för de boende att träffas och utbyta idéer!

Stad och land hamnar ofta på kollisionskurs. Med förslagen ges nytt bränsle i konflikten. Skolor, räddningstjänst och bibliotek i Gotlands utkanter planeras läggas ned, motsvarande tjänster i Visby med omnejd förstärkas. Ön har under senare år fått kraftigt försämrad landsbygdsservice. Att ytterligare släcka ned kultur- och föreningslivslokaler vore olyckligt. Kanske dags för ny utredning som ser över alla förvaltningar och hur de gemensamt kan samordnas?

I utredningen ställs kvalitet mot ekonomi. Att dra ned på kulturen, splittra en väl fungerande organisation och kompetens vore ödesdigert för Gotland och jag tvivlar starkt på lönsamheten däri.

Gotland har sitt varumärke i kultur och natur. Hit reser människor för öns rika historia och kulturarv och allehanda kulturyttringar. Att skrota kulturförvaltning och nämnd vore att stänga ned ön.

IMG_4819

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: