Archive for januari, 2018

h1

Reflexioner kring barn, kreativitet och vår

januari 26, 2018

Barn som arbetar med konst blir mer kreativa än andra. De samarbetar bättre, och har som vuxna större förutsättningar att bli framgångsrika innovatörer Det påstår professor M. Resnick vid MIT, Massachusetts Institute of Technology, ett av världens högst rankade universitet, i en nyutkommen bok.

MIT har länge arbetat med frågorna. Mens et Manus är mottot, tankens och handens verk värderas lika, konst och teknologi ges lika stort utrymme.

Resnick går så långt att han påstår att Kindergarten (något mellan dagis och förskola) där barnen tillsammans målar och bygger med klossar, är mänsklighetens främsta uppfinning, överlägsen både boktryckarkonsten, elektriciteten och datorerna. Här lär sig barn tillsammans arbeta kreativt, bygga torn som kanske rasar, blanda färger som uppgår i nya eller försvinner i en gråbrun sörja. De skapar, upptäcker och löser problemen tillsammans, de förändrar, går vidare. I leken och fantasin uppstår nya världar.

Erfarenheterna bär de med sig som vuxna, kreativitet och samarbete i barnaåldern leder till att nya idéer föds på universiteten, Creating Learning Spiral kallar MIT metoden.

Arvsfonden har under tre år beviljat medel till att bedriva en Konstskola på Körsbärsgården. Veckolånga sommarkurser för barn, verksamhet om vintern på förskolor och skolor (till del i samarbete med regionen). Här finns plats för alla, också barn med funktionsvariationer. Ofta visar det sig att barn med särbegåvning stimulerar till nya upptäckter, ett annorlunda tänkande.

Barnen arbetar tillsammans med utställande konstnärer och en pedagog. De prövar nya material och tekniker, förenar måleri och skulptur med musik och Art Performace.. Många av konstnärerna, särskilt de från andra länder, arbetar gärna med återvinningsmaterial. Så också barnen. Att återanvända blir naturligt i leken och skapandet.

Konstverkstan är en experimentverkstad. Barnen arbetar fritt tillsammans, de ändrar, och går vidare, ofta i gemensamma verk. Konstnärerna förser dem med kunskaper i teknik och material, pedagogen stimulerar dem att arbeta tillsammans men ger också var och en rum att utveckla sin fantasi, sin idé.

Tyvärr finns litet utrymme att utveckla kreativitet i det svenska välfärdssystemet. Memorerande lärande och tester prioriteras i skolan, liksom teknisk utrustning framför handens skapande. Anslagen till kultur minskar. Hur kommer Sveriges framtid att se ut? Frågorna ställs från olika håll, studieresultaten från högutrustade skolor jämförs med dem som inte kommit lika långt i datorvana, de utan datorer klarar sig bäst. Allt fler inser vikten av skapande i tidiga åldrar, i gemensam problemlösning. Som i sin tur leder till kreativitet och nytänkande. Fantasin får vingar när man bygger tillsammans.

 

Arvsfondsprojektet är till ända för denna gång, På Körsbärsgården söker vi nya vägar. Konstskolan fortsätter i sommar, verksamheten i de gotländska skolorna och samarbetet med Skapande skola läggs av ekonomiska skäl på is. (Regionen ger inga medel) Förhoppningsvis kan den återuppstå i framtiden när politikerna tänkt om.

Är det vinter eller vår? Dimma och råkallt, +6 grader på Körsbärsgården. Hararna åt upp purjolöken, broccolin och några Savojkålshuvuden när vi var i London i tre dagar. Men nu dyker snödroppar och vintergäck upp litet här och var och vinterfåglarna låter annorlunda. Våren kanske på gång?

IMG_1399