Archive for mars, 2018

h1

Levande form på Moderna Museet

mars 11, 2018

Har konkretism och politiska utopier inom konsten i Sydamerika, aktuella för 60- 70 år sedan, något att säga oss idag? Det tycker Moderna Museet och visar nu Concrete Matters i sina stora salar fram till i maj månad. Det är för mig ganska okända namn från Uruguay, Argentina, Venezuela och Brasilien som framträder, Joaquin Torres-Garcia, Rhod Rothfuss, Juan Malenberg, Tomas Maldonado, Juan Melé, Jesús Rafael Soto, Ivan Serpa.

Och utställningen är märkligt nog en av museets bästa under senare år.

Här är det bilden som är i fokus, bildens verklighet i spel med geometriska former och färger. Rörelser i bilden. Glädje och lust av det bilden i sig visar, utan politiska tillrättalägganden, spekulationer, opinionsbildningar.

Ideerna för konstnärerna fanns i Europa, den matematisk tanken och måtten leder till Piet Mondrian och Theo van Doesberg. Teorierna omvandlas i hantverket och det konstnärliga seendet till levande form, lekfullt, färgrikt sinnliga, uppfinningsrika.

Konst som specifikt språk, konst som når känslornas innersta. Det är en förunderlig utställning som Moderna Museet visar.

Till detta kommer så Lygia Pape med sin installation Ttéia , en egen utställning men med tydliga referenser till Concrete Matters. Här är det tunna guldtrådar spända i rektangulära snedställda former från golv till tak som med ljuset omvandlas till rörelse och som i betraktandet blir till, får liv, en hisnande upplevelse!

IMG_1574

I Sundre planeras för sommarens utställningar, vi öppnar om sju veckor!

Snö och hala vägbanor har vi nu haft i flera veckor, vårblommorna försvann under drivor av snö och is. Själv har jag genomgått en smärre operation/hudtransplanation, som fick komplikationer. Stillhet och vila, promenaderna har inskränkts till ett minimum. Men en del skrivbordsarbete har blivit gjort. Och konst till Collageutställninge,n från alla de som hittills ställt ut hos oss, väller in. Den kommer att bli fantastisk!