Archive for april, 2018

h1

Årsmöte Körsbärsgårdens vänner idag 29/4

april 29, 2018

Här kommer påminnelse om årsmötet i vänföreningen idag kl 17. Hoppas många kommer.Och passa på och se tre fina utställningar!

Kallelse till årsmöte Stödföreningen för Körsbärsgårdens konsthall och skulpturpark söndag 29 april 2018 kl 17 på Körsbärsgården, Sundre

1 Val av mötesordförande

2 Val av mötessekreterare

3 Val av två justeringsmän

4 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

5 Godkännande av dagordning

6 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning

7 Revisorernas berättelse

8 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

9 Fastställande av årsavgift

10 Val av ordförande på ett år

11 Val av styrelseledamöter för två år

12 Val av ev. suppleanter

13 Val av revisor och revisorssuppleant

14 Val av valberedning

15 Övriga frågor

 

Sundre 3 april 2018

 

Marita Jonsson, ordförande

 

Välkomna!

Om ni ännu inte betalat årsavgiften för 2018 kan ni göra det nu:

Enskild medlem 300:-

Familj 500:-

Extra bidrag välkomnas.

Föreningens bankgiro är 420-9557

 

Föreningen främjar och stöder Körsbärsgårdens konsthall och skulpturpark och medverkar till att bygga upp en konstsamling kring detta. Vid årsmötet kommer vi att redovisa hur medlen använts.

Körsbärsgården öppnar 28 april och har öppet 28-30 april samt lördag-söndag och helgdagar i  maj kl 11-17. Från 1 juni är öppet varje dag.

Vernissage 28 april kl 14 med fyra utställningar:

Collage – bilder, skulpturer meddelanden från alla de konstnärer som ställt ut i Konsthallen sedan start

Anders Dahlberg Målningar

Ulrika Forneus Tidlöst samtal Yang Shah-kvinnans krukor

Björn Erling Evensen, Målningar

Se sommarens program på vår hemsida

en glad utställare på Collage- utställningen Wanja Djanaieff IMG_2855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h1

Körsbärsgården öppnar 28 april

april 20, 2018

KÖRSBÄRSGÅRDENS KONSTHALL INLEDER SÄSONGEN 28 APRIL med 4 UTSTÄLLNINGAR ” Sommaren är till för att odla jorden, vintern för att odla själen” (japanskt talesätt).

I Sundre bor drygt tjugotalet årsboende. De flesta arbetar i jordbruket och är nu ute på sina åkrar. För oss på Körsbärsgården är det Signes gamla visningsträdgård som nu behöver omsorg men vi vinnlägger oss också om att odla vår och andras själ. Därför lät vi bygga Konsthall och Skulpturpark 2010, byggde till 2013. 2015 tillkom ett Skulpturgalleri och två separata byggnader för två enskilda konstnärers verk. Vi hoppas att sydspetsen på ön, den glesast befolkade och längst bort från Visby ska bli ett centrum för samtida konst. Att konsten vid sidan av jordbruket ska bli kittet för oss här i glesbygd och att vi med samtidskonsten ska bli ett attraktivt besöksmål. I Japan finns två öde områden med stor utflyttning, öarna Naoshima, Teshima och Inujima samt bergsområdet Echigo-Tsumari. Med hjälp av samtidskonst och triennaler har befolkningen återvänt, bygden blomstrar tack vare en internationell turism som nyfiket tar sig hit för att få del av samtida uttryck.

Vi vinnlägger oss om att förvärva det bästa bland samtidskonstens skulpturer och har lyckats väl. Nu finns Maria Miesenberger, Cajsa von Zeipel och Klara Kristalova ur den yngre kvinnliga generationen, Dan Wolgers, Sivert Lindblom och Fredrik Wretman bland männen. Eva Lange, Siri Carlén, Björn Erling Evensen, Tage Andersen, Lars Olof Loeld och Japans Sadaharu Horio har egna rum/byggnader. Ett fyrtiotal skulpturer fyller park och galleri.

Nu öppnar Körsbärsgårdens Konsthall för säsongen med fyra stora utställningar: Collage kallar vi den stora utställningen som omfattar de flesta av de konstnärer som sedan 2010 ställt ut på Körsbärsgården. Tanken kom till oss på en av våra långa vinterpromenader vid Hoburgen.

Vad gör alla ”våra” konstnärer just nu? Vi skrev till dem och frågade, bad dem skicka skisser, ideer, ord, verk som de nyligen gjort eller planerade. Hela 64 stycken har bidragit och nu finns allt här! Det blir en härlig oväntad utställning med allt det som pågår i konstvärlden just nu, skulptur, måleri, skisser, scenografiska rum, masker, mobiler…

Vill man se vad som pågår i Konstvärlden i Sverige just nu är Körsbärsgården rätta platsen. Utställningen pågår hela sommaren till 30 september.

Övriga utställningar: Anders Dahlberg, (född 1982) Målningar. Utbildad vid Konstfack, samlingsutställningar Liljevalchs, Vandalorum, Linnés Råshult, Växjö konsthall. Bosatt och verksam i Växjö. Dahlberg är kolorist, minnande om Isak Grünewald och det unga 1900-talet. Ovanligt i konstvärlden idag, med föreställande motiv. Färgrika bilder hör till ovanligheterna när konststudenterna lämnar konstskolorna. Karin Lind, som varit vår curator för flera av de större utställningarna är initiativtagare till utställningen.Målning 1

Ulrika Fornaeus är keramiker och starkt influerad av Kinas förhistoria efter långa vistelser i Asien. Utbildad HDK. TIDLÖST SAMTAL -Yang Shao kvinnans krukor heter hennes utställning. Det är den neolitiska kulturen längs Gula floden som hon refererar till, Henan-provinsen, vars krukor faktiskt upptäcktes av en svensk, geologen Johan Gunnar Andersson. Kulturen anses ha varit ett matriarkat.IMG_1616

Björn Erling Evensens (född 1924) första utställningar var på tidigt 60-tal i London och på Skulpturbiennalen i Antwerpen. Sedan följde tjugotalet utställningar i New York. I Sverige gjorde han under 70- och 80-talen viktiga projekt i experimentell form med musikern Sven-Erik Bäck, poeten Östen Sjöstrand och dansarna Donya Feuer och Ivo Cramer. Skulpturerna Drottningen och hennes skepp (Stureplan) och Om varandra (Stadshuset) tillkom liksom den 7 m höga Spirit på Roosefelt Fields i New York och två ljudande Gateways i Oslo och i Perth, Australien. Evensen var i perioder gästprofessor i USA (Djerassi Foundation Kalifornien och i Utah). Han bor numera på Gotland.

Några av konstnärerna närvarar på vernissagen och finns tillgängliga för samtal.

Konstnärerna i Collage-utställningen: Sadaharu Horio Japan, James Aldridge och Jane Perryman Storbritannien, Nora Ferruzzi Italien, Tage Andersen Danmark och Channa Bankier, Anna Bjerger, Eva Ek-Schaeffer, Lars Jonsson, Klara Kristalova, Eva Lange, Maria Miesenberger, Astrid Sylwan, Fredrik Wretman, Laris Strunke och Martin Ålund samt Tove Adman, Emma Brålander, Birgitta Burling, Siri Carlén, Benedictio Carling, Maline Casta, Rose Dietz, Wanja Dianaieff, Bruno Ehrs, Agneta Engström, Peter Ern, Björn Erling Evensen, Laura Fahlsten, Rune Grönjord, Julius Göthlin, Lars Hellström, Kerro Holmberg, Maria Hurtig, Simon Häggblom, Eva Jacobson, Helga Jonsson, Björn Keller, David Klasson, Eva Marie Kothe, Lotta Lagercrantz, Mikelis Lapsa, Mia Larsson, Sanny Laurin, Karin Lind, Kerstin Lindgren, Lars Olof Loeld, Barbro Lomakka, Éva Mag, Mårten Medbo, Birgitta Muhr, Martina Müntzing, Lisa Maria Pettersson, Gösta Reiland, Hanna Romin, Linnea Rygaard, Hanna Rönnbeck, SIMKA, Jakob Solgren, Anne Thulin, Susan Whitlow, Tone Winqvist, Ann Wåhlström, Amalia Årfelt, Laris Strunke. VÄLKOMNA!180428 AFFISCH

h1

Japanska trädgårdar

april 3, 2018

Ryoanji Rock Garden i Kyoto är den plats som för alltid kommer att finnas inuti mig. Hit kom vi en tidig morgon, prick klockan 8 när den öppnar och ingen hade ännu hunnit dit. Det är ett zenbuddhistiskt tempel från 1400-talet berömd för karesansui-trädgård med 15 upprättstående stenar i fin sand som krattas i mönster varje morgon.

Här råder stillhet och frid. Lugn.

Jag tror att jag programmerades om när jag satt där på trappen och betraktade gården. Blev ödmjuk, fylldes av enorm glädje och frid. Och den där stilla glädjen finns kvar i mig.

Vi såg givetvis många andra trädgårdar kopplade till buddhistisk tro, andra sandformationer, mossträdgårdar, parker med nyutslagna körsbärsträd, karpdammar, krattade gångar. Vi vandrade i en skog av bambuträd (också i Kyoto) och längs Filosophers Path.

IMG_2145

Men det var i Ryoanji omvändelsen skedde.

h1

Mer Naoshima och Benesse

april 3, 2018

Redan i hamnen på Naoshima väntar konsten: Yayoi Kosamas röda pumpa! En shuttle buss kör fram och tar oss till Tadao Andos museibyggnader och hotell där vi ska vistas kommande nätter. Museibyggnaden är fantastisk, storslagna verk, hisnande utblickar över Setos innanhav och väl formade byggnader. Vi tar linbanan upp till vårt hem för några dagar, The Oval Room högst upp på höjden. Där bor vi omgivna av ett verk av David Tremlett målat direkt på väggen. Kusama finns i frukostrummet.

Och hela museet är till vårt förfogande med underbara verk av Louise Nevelson, Sam Frances, Robert Rauschenberg, Cy Twombly, David Hockney, Richard Long…

I parken möter ännu en pumpa av Kusama, liksom glada verk av Niki de Saint Phalle och Karel Appel.IMG_1992

Här skulle vi bo i två dygn och insåg att tiden nog ändå var knapp…

 

På ön finns ytterligare två museer formade av Tadao Ando, ett tillägnat en enda person, Lee Ufan och så Chicho Museum med spännande installation av James Turell och några storslagna näckrosor av Monet.IMG_2037

Följande dag tar vi bussen till byn Honmura med cirka 1000 invånare. Här finns ett Ando museum och sju hus inredda av olika konstnärer (också här ett ljusexperiment av Turell). Mest speciellt var nog ändå Kiara House som krävde förbeställning och där varje besökare fick 15 minuter att ensam att kontemplera installationen. I det gamla shintotemplet har Hiroshi Sugimoto låtit spränga in ett bergrum likt en forntida gravkammare som leder till ett litet rum med ljusinsläpp och en trappa i glasblock som för upp till templet.

 

Grundaren Fukutake vill med sitt projekt få oss besökare att uppleva alternativ till urbanisering, tillväxt och miljöförstöring. Hans idé är att samtidskonsten skulle utmana vaneseendet, få oss att stanna upp, uppleva andra värden, ta del av ö-människornas på enkla liv. Leva väl, Bene essere.

Men han satsade inte bara på konsten. Här har förödda och övergivna landskap och näringar fått nytt liv. Ris odlas på nytt på terrasserna enligt gammalt vis för hand, fisket blomstrar, grönsakstäpporna likaså. Skolorna öppnas på nytt. Tanken är att alla invånarna ska kunna vara delaktiga i omställningen och få lön för sitt arbete. Lokalsamhället byggs upp på nytt, och det blomstrar. Folk stannar på öarna eller flyttar tillbaka. Och det är konsten som är förmedlaren, som får en världen att välja dessa små glömda öar vid sidan av turiststråken.

 

 

h1

Benesse Art Project på öarna Naoshima, Inujima och Teshima

april 3, 2018

Konstprojektet ute på öarna Naoshima, Teschima och Inujima är en ofattbar konstsatsning av en enskild privatperson, Soichiro Fukutake (ja, han är en av världens rikaste personer, god för 1,4 miljarder US dollar). Av en tillfällighet kom han att engagera sig i en internationell lägerskola för barn på ön Naoshima vars huvudsyfte var att göra barn medvetna om jordens ändliga resurser och dagens miljförstöring. Han hade själv en stor samling av samtidskonst och kom under vistelsen på öarna på idén att låta bygga museer för sin konstsamling som förhoppningsvis skulle gjuta nytt liv i de avfolkade öarna och samtidigt få befolkningen att engagera sig i projektet och genom en annorlunda turismen kring samtida konst ge invånarna en ekonomi och möjliggöra att de kunde få sin framtida utkomst där. Arkitekten Tadao Ando engagerades i projektet och såväl museer som världskonst i befintliga hus och byar kom tillstånd.

Så har det blivit, till öarna strömmar besökare för att få ta del av samtidskonst av konstnärer som César, Turrell, Warhol, Hockney, Basquiat, Pollock och ett otaligt välkända asiatiska konstnärer. Restauranger har byggts och de boende har lärts upp i traditionell och ganska exklusiv kokkonst. På ön Naoshima kan man bo på museet eller en paviljong intill och ha fri tillgång till konstsamlingen när som helst på dygnet. Men det finns också gott om möjligheter att bo billigt i de olika byarna.IMG_2024

Vi reste med färja en tidig morgon till den lilla ön Inujima som en gång haft ett kopparraffinaderi med cirka 5 000 arbetare. Industrin hade för länge sedan lagts ned, nu bodde 47 personer året om på den lilla ön, industribyggnaderna var omgjorda till museum för samtidskonst av arkitekten Hiroshi Sambuichi, där byggnaden fungerar som en levande organism och sköter sig själv när det gäller ljus, värme, lufttillförsel. Konstnären Yasunari Yanagi har tagit tillvara poeten Yukio Mishimas hem och skapat en konstmiljö.

IMG_2048

Idag finns ytterligare 6 konstprojekt på ön i huvudsak formade av arkitektgruppen SANAA där olika japanska konstnärer fått skapa olika verk, exempelvis Haruka Kojins spelglande linser i en krökt vägg. Även ett hus av oändlighet (speglar) av Olafur Eliasson ryms i ett av husen.

 

Det var hög sjö när vi for ut till ön. Nästa båttur ställdes in och vi befarade att vi skulle få tillbringa natten där. Men så lyckades en av flygbåtarna ta sig över och förde oss till Tejima och dess Art Museum formad som en jättelik vattendroppe (SANAA arkitekter) med ett enda verk av konstnären Rei Nato. Vattendroppar bildas ur golvet, skapar flytande formationer som rör sig över golvytan. Magi. IMG_1936Liksom på Inujima rymmer flera fastigheter verk av internationella konstnärer, Christians Boltanskis inspelningar av tusentals hjärtljud från besökare som kunde avlyssnas på Biennalen i Venedig för några år sedan finns här liksom verk av Mariko Mori och Pippilotti Rist.

 

 

h1

Resa i Japan MIHO-museet

april 3, 2018

Det blev dags att pröva vårt tågpass!

Resan gick från Nara tidigt på morgonen till Kyoto, byte till Seta och därefter taxi upp i bergen. MIHO-museet grundades av Mihoko Koyama 1997 och byggdes av arkitekten Pei (han med glaspyramiden utanför Louvren i Paris) Det ligger i en nationalpark dit buddistmunkar genom århundraden sökt sig för att få meditera i ro. Museet ligger mestadels under jord för att inte störa naturen.

Samlingen är klassisk konst från Egypten, Grekland, Rom Syrien, Persien Asien. Det regnar också idag, körsbärsträd och kameliaträd är på väg att slå ut. En stilla obeskrivbar frid över landskap och människor. Utsikten över bergen med hårt beskurna tallar närmast museet är hisnande. Maten som serveras på museet är traditionell för trakten med närproduerat ris och grönsaker.

Vi tar den lokala bussen tillbaka genom bergen och skogarna ned till byn Ishiyama och tåget mot Nara och därefter vidare till Takamatsu dit vi anländer i kvällningen.

Nu flyttade vi in i en ryokan, ett eget traditionellt byggt japanskt hus vid hamnen, som skulle bli vårt hem de kommande dagarna. Här fanns våra bäddar direkt på golvet, runt bordet låga sittmöbler, allt var skjutväggar i trä och rispapper. Ett varmt skönt bad i nedsänkt badkar avslutade dagen.

 

h1

Resa till Japan – en dröm som blev verklig

april 3, 2018

En mindre transplantation av hud på min näsa höll på att äventyra vår sedan länge planerade Japanresa, såret ville inte läka, strektokocker.

Men vi kom till slut ändå iväg, jag med stort plåster i ansiktet.

Den 17 mars vid lunch for vi iväg med Finnair via Helsingfors till Osaka, Kansai, Jon, jag, dotter Agnes med sin John. Jag med noga planerad resa, hotell bokade, railpass (tågkort som tillåter obegränsade resor över hela Japan i fjorton dagar) och för säkerhets skull också alla tågtider anteckande, byten mellan spår osv. Inte ett ord japanska kan vi och vänner hade berättat om hur litet text som finns utöver japanska.

Allt gick över förväntan, resan var hyfsat bekväm, vi lyckade sova några timmar och ta oss till Nara som var vårt första stopp.

Hotellet låg intill järnvägsstationen, hade rum med västerländska sängar och heta naturliga källor, en för damar och en för herrar.

Vi promenerade i skymningen genom staden, matade rådjuren , tusentals som går fritt i större delen av Nara, förundrades över templen och intog vår första japanska måltid.IMG_1760

Nästa dags program var egentligen resans huvudanledning. Besök hos den kanske störste av alla krukmakare, Shiro Tsujimura, som bor i bergen norr om Nara. Vi har sett hans verk runt om på världens museer, på Biennalen i Venedig då och då, i Maastricht och på Frieze i London. Genom ambassaden i Tokyo hade vi fått hjälp att hitta hans adress och tips om en tolk som skulle vara med oss under dagen.

Hon fanns i god tid på hotellet med förbeställd taxi och så bar det av på allt slingrigare och smalare vägar som klättrade uppåt, uppåt längs bergväggar och risodlingar.

Han bor verkligen isolerat, har stora marker till sina ägor. Husen är traditionellt japanska, han har byggt dem själv, ugnarna fanns litet varstans i backarna liksom krukorna som, de flesta låg upp och nedvända (så att vatten och is inte skulle spränga sönder dem) bland gräs och blad. Ofattbara skatter!

Vi vandrade runt och vände upp krukor, jämförde. Den ena vackrare och sällsammare än den andra. Jo det fanns också ett lager av plåt med de största krusen, abstrakta målningar på rispapper och duk. Några av verken hade lappar på sig, beställda av museer och samlare runt om i världen. Lagerhyllor med böcker om hans konst (ett tjugotal titlar).

Huset i trä var svart av sot från härden invändigt men också utvändigt. Under resans gång såg vi att de flesta byggde sina hus med virke som brändes med eld inför byggandet så att det skulle hålla mot väder och vind. En härd på golvet där köttet skars upp och grillades. Hustrun i bakgrunden som förberedde och bjöd fram. Säkert ett tiotal rätter, fisk, grönsaker och örter i tempura (fritterade) några var de första vilda växterna som just stuckit upp i backarna. Till detta sake och te.

En hund låg och sov vid den lilla kaminen, en katt spatserade på takhyllan där anslutningen mot taket var tätat med stråhalm. Fåglar i bur som sjöng någonstans i huset…

Senare besökte vi en av ateljerna där han drejade några skålar medan vi följde handens rörelser.IMG_1856

Dagen avslutades med teceremoni enligt gammal tradition i ett separat tehus med låg öppning. Ett stilleben, en målning, teskålar. Stillhet och frid.

Vi lämnade familjen Tsujimura i hällande regn i skymningen. Med en storslagen kruka och en större som ska skickas senare (till Konsthallen)

Resan hade redan fulländats. Vad kunde följa på detta?