Archive for 29 april, 2018

h1

Årsmöte Körsbärsgårdens vänner idag 29/4

april 29, 2018

Här kommer påminnelse om årsmötet i vänföreningen idag kl 17. Hoppas många kommer.Och passa på och se tre fina utställningar!

Kallelse till årsmöte Stödföreningen för Körsbärsgårdens konsthall och skulpturpark söndag 29 april 2018 kl 17 på Körsbärsgården, Sundre

1 Val av mötesordförande

2 Val av mötessekreterare

3 Val av två justeringsmän

4 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

5 Godkännande av dagordning

6 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkning

7 Revisorernas berättelse

8 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

9 Fastställande av årsavgift

10 Val av ordförande på ett år

11 Val av styrelseledamöter för två år

12 Val av ev. suppleanter

13 Val av revisor och revisorssuppleant

14 Val av valberedning

15 Övriga frågor

 

Sundre 3 april 2018

 

Marita Jonsson, ordförande

 

Välkomna!

Om ni ännu inte betalat årsavgiften för 2018 kan ni göra det nu:

Enskild medlem 300:-

Familj 500:-

Extra bidrag välkomnas.

Föreningens bankgiro är 420-9557

 

Föreningen främjar och stöder Körsbärsgårdens konsthall och skulpturpark och medverkar till att bygga upp en konstsamling kring detta. Vid årsmötet kommer vi att redovisa hur medlen använts.

Körsbärsgården öppnar 28 april och har öppet 28-30 april samt lördag-söndag och helgdagar i  maj kl 11-17. Från 1 juni är öppet varje dag.

Vernissage 28 april kl 14 med fyra utställningar:

Collage – bilder, skulpturer meddelanden från alla de konstnärer som ställt ut i Konsthallen sedan start

Anders Dahlberg Målningar

Ulrika Forneus Tidlöst samtal Yang Shah-kvinnans krukor

Björn Erling Evensen, Målningar

Se sommarens program på vår hemsida

en glad utställare på Collage- utställningen Wanja Djanaieff IMG_2855