Archive for mars, 2019

h1

Klimatet och Hoburgen. Och om kollektivtrafik på Gotland

mars 3, 2019

KEn dag i februari uppmättes den varmaste dagen i februari sedan mätningarna startade för 150 år sedan.

2018 var det varmaste året på södra Gotland någonsin (mer än 9 grader i snitt dygntemperatur under hela året)

Så visst blir här allt varmare… Dessvärre kommer också mindre nederbörd.

Här planerar vi för att försöka utöka insamling av regnvatten, vi ser på olika lösningar som andra gjort här på södra Gotland som också tidigare haft ont om vatten.

Men det känns problematiskt för ön. Alla, läs glesbygd långt från Visby, kommer nog aldrig att få kommunalt vatten.

Inte heller kollektivtrafik vad det verkar.

Detta med busstrafiken är ändå märkligt.

En gång gick en buss t o r Hoburgen flera gånger om dagen. Det fanns garage för bussen på vår fastighet (det som nu är restaurangen) och busschauffören övernattade här. När vi flyttade hit gick i alla fall en buss om dagen tor Visby. Men samma år som vi öppnade Konsthallen, 2010 lades linjen ned! Det är turistservice det! Nu har vi kämpat i snart tio år, att åtminstone få tillstånd trafik över sommaren men ingen ljusning skönjes. Vi finns inte med i den trafikplan som nu läggs fram för ön. Återigen, glesbygden och platserna längst från Visby hoppar regionen över.

Vi har Centerstyre på ön och regionen säger sig värna om glesbygden. Att hela Gotland ska leva. Men jag undrar…

h1

Jårg Geismar

mars 2, 2019

Konstnären Jårg Geismar har efter en kort tids sjukdom gått bort.

Han föddes 1958 på Burgsviks BB på södra Gotland där fadern hade tandläkarpraktik, flyttade till Düsseldorf när han var sex och utbildades så småningom till konstnär på dess konstakademi för att sedan fortsätta sin utbildning i New York. Världen blev hans arbetsplats, han har ställt ut i Europa, Asien och USA och bott långa tider på skilda platser. Sex år i Japan satte avtryck, liksom tiden i USA. Han var en flitig utställare, på flera stora museer och gallerier i USA, Japan, Kina och Europa som Amsterdam, Bryssel, Maastricht, Venedig, Köln och givetvis Düsseldorf. I Sverige hade han en oförglömlig utställning på Liljevalchs Konsthall, The Optimists. Också BAC i Visby ställde ut hans verk i början av 2000. Varje sommar återvände han dock till Gotland och Burgsvik som han menade hade stor betydelse för hans konstnärliga uttryck. Här var han hemma, han höll sig väl underrättad om alla familjer och släkter som bodde här.

Verken bär spår av hans liv och arbete där han vistats, fysiska, materiella rester av sådant som han samlat och nyttjat på plats, fragment av dagstidningar, emballage, olika återvinningsmaterial. Skenbart enkla, vardagliga ting, observationspunkter för egna inbäddade berättelser. Hans samhällsengagemang, intresse för livet och relationer människor emellan går som en röd tråd genom de skilda teknikerna och uttrycken.

Geismar var en av de stora inom konstvärlden, både genom sina verk som visades runt om på de stora museerna och genom sin föreläsningsverksamhet. Han var från 1995 gästprofessor och föreläsare på en rad akademier i Europa, Asien och USA och var grundaren till ATW (Around the World) ett globalt forum för interdisciplinärt utbyte.