Archive for 7 november, 2019

h1

Lokal utvecklingsplan för Storsudret – eller vad gör ni på vintern?

november 7, 2019

” Vad gör ni på Gotland om vintern”, är en vanlig fråga, som vi som tar hand om semesterfirande gäster, ofta får. Eller ”Kan man verkligen bo här hela året?”

Jag skulle ha svårt att bo någon annan stans än på Gotland. Nu efter  17 år i Sundre (efter att ha prövat på Visby i 23 år) har jag svårt att tänka mig att det finns en bättre plats än här.

Vad vi gör? Jobbar som de flesta andra. På kvällarna ses vi: ibland på kalas, ibland sockenkaffe som i Sundre i söndags med föredrag om vår äldsta historia eller så diskuterar vi gemensamma frågor som lokal utveckling och hållbarhet. Som igår i Burgsvik.

LUP med 40 Storsudretbor och Eva Nypelius, vår regionstyrelseordförande

Hur ska Storsudret se ut 2040? Det var det som mötet handlade om. Lokal utvecklingsplan för Storsudret. Hur vill vi att framtiden ska vara 2040?

Malena Bendelin landsbygdsstrateg från Region Gotland tillsammans med Hoburgs Närings- och Intresseförening och LRF bjöd in, drygt 40 kom. Förslagen var många, de flesta realistiska, bra, och ett och annat roliga. En helkväll som varade från 17-22. Närvarande var också Eva Nypelius, vår regionstyrelseordförande. Fint att ha henne med ,och att hon lyssnade på vad vi vill, vartåt vi strävar, våra visioner, vi som bor allra längsta bort från Visby.

Visioner på Storsudret

Av regionen  kräver vi bibehållen service, dvs skolan, äldreomsorgen, biblioteket, räddningstjänsten. Vårdcentralen på Hemse. Det är förutsättningen för att vi ska kunna leva och bo här. För att kunna växa. Vi önskar bättre kollektivtrafik (idag finns ingen buss till Sundre, få bussar per dag till Visby från Burgsvik. Vi önskar att regionen löser vatten-och avloppsfrågan för hela ön.

Här finns idag MÅNGA företag, ett livaktigt föreningsliv (vi räknade upp trettiotalet olika föreningar och sammanslutningar). Kultur och natur ger stora upplevelser, bygden har ett livaktigt kulturliv med stor kreativitet både när det gäller livsstil och företagande. Vi har nära till varann, stor gemenskap, är vana att fixa saker tillsammans.  Utvecklingen klarar vi här, vi planerar för att bli dubbelt så många boende, dubbelt så många barn, dubbelt så många besökare. Men då behövs den kommunala basen.

Ideerna under gårdagen var många! Nu återstår att formulera dem på papper och försöka följa planen med sikte på de kommande tjugo åren! Nästa träff blir i januari. Under tiden diskuterar vi huvudfrågorna i mindre grupper. Jag valdes att ta hand om TURISM. Så hör av er om tankar och ideer. Vill ordna en träff hos oss i december. Återkommer om dag.

Ännu dröjer sig gässflockar kvar även om många rest söderut. Trädgården är full av olika slags kål och höstblommor. Vackert! Jag kommer att ägna någon timme om dagen åt att klippa ner växterna. Säkert håller jag på till jul…

Körsbärsgården i novemberljus