Archive for maj, 2020

h1

Viktig dokumentär över stor konstnär

maj 30, 2020

SVT play visar nu den timmeslånga dokumentären om Björn Erling Evensen ”Jag gömmer mig i konsten”. Intressant skildring av den drygt 96 årige konstnärens målande och skulpterande liv med start i sjuttiotalet och Drottningen och hennes skepp som placerades på Stureplan till verken i USA, Australien…

Körsbärsgården visar parallellt en större utställning i flygeln. I våra draglådor finns hans skisser till skulpturerna, flera av de i filmen presenterade verken finns i Skulpturgalleriet och utomhus i parken.

Varför inte ta med ”Mor” nu på Mors Dag för en konstupplevelse? Eller låt er hänryckas i pingsten med konst och blomsterhav i trädgården. Vallmo och trädpioner tampas om uppmärksamheten!

Ingen servering än, ta med picknick-korg och fika här eller stanna till vid Prästgården för lunch eller Bottarve för en kopp kaffe.

VÄLKOMNA!

På Körsbärsgården just nu
Björn Evensen i ateljen
Gateway på Körsbärsgården
h1

Jag gömmer mig i konsten – dokumentär om Björn Erling Evensen på SVT

maj 24, 2020

Björn Erling Evensens liv skildras i en timmeslång dokumentär på SVT 2 den 29 maj kl 20. Jag gömmer mig i konsten kallas dokumentären gjord av  filmaren Jan Tillberg som har följt den 96 årige konstnären i drygt trettio år under ett kringflackande liv mellan London, New York och Stockholm. Idag bor konstnären på Gotland och ställer i sommar ut på Körsbärsgårdens Konsthall på öns sydspets.

Björn Erling Evensen

Evensen hör till landets internationellt mest etablerade konstnärer med offentliga verk runt om i världen i USA, Australien, platser runt om i Europa och i Sverige. Ändå är han egendomligt okänd inom landet. Om detta handlar filmen.

Efter att han under större delen av sitt liv pendlat runt om i världen kom han för tiotalet år sedan att slå sig ned på Gotland, familjen hade tillbringat somrarna här och det var på ön som många av hans skulpturer och målningar sett dagens ljus för att sedan skeppas i första hand till New York. Först hade det gällt samarbetet med Hans Arp, Giacometti och Henry Moore på Brook Street i London därefter följde en tid i Rom där Zerogruppen och Arte Povera inspirerade. Från 70-talet var det New York som gällde.

Där gick hans sin egen väg, de offentliga uppdragen blev många, skulpturer i stål blev hans signum men också verk som blandade material, som var både måleri och skulptur.

– Vad är det för doft, frågade Manhattan-publiken. Det var eneträ från Gotland.

Nu har alltså Evensen återvänt till ön för gott. Med Körsbärsgården är ett nära samarbete sedan många år och i Skulpturparken står två av hans skulpturer, Gateway och Varthän.  Hans nya utställning är en summering av livet och sökandet efter klarhet, hans strävan att förstå dess mysterium och  består av det senaste årets målningar där temat är just Klarheten är det största mysteriet. Meningen stammar från en dikt av Paul Valéry som har följt honom genom livet.

  • För mig är konst en fråga om meditation, andlighet, ett sätt att leva med färg och form. Konst är något mycket allvarligt, ett redskap att förstå och tränga in i livets villkor.

Kanske var det inte helt lätt att lämna det intensiva konstlivet på Manhattan och slå sig ned i anonymiteten på ön. Det verkar dock som omställningen gått bra, han är ännu produktiv. New York är avlägset. Dörren till det undermedvetna känns vidöppen. Ångesten och oron som han alltid burit på finns där förstås, men han förlikar sig med sina tillstånd, inser att de är nödvändiga för skapandet. Intuitionen är säker, den har allt lättare att hitta rätt. Han har varit med ett tag,  är på väg mot sina nittiosju

  • Jag förvånas över det som jag åstadkommer, säger han.

Körsbärsgården öppet helger 12-16. Från mitten av juni varje dag. Mer om Evensen kan läsas på www.evensen.se

Skulpturen Spirit i New York 1981
h1

Klimatet och det stängda Konstmuseet i Visby

maj 12, 2020

”Råttor och mal får inte förstöra vårt kulturarv”, fastslog en museiutredning för drygt 25 år sedan (SOU 1994:51). Utredningen konstaterade att museerna släpade efter i sin ”vårdarroll”. Samlingarna förstördes i undermåliga lokaler. Kulturminister var Margot Wallström, 235 miljoner avsattes i en första omgång för att se över klimatet på museerna, och för att utbilda personalen.

SESAM sjösattes och jag lånades ut som projektledare åt Kulturdepartementet. Vid min sida hade jag fyra medarbetare. Vi tog hjälp av två internationella experter på området, Gaby Porter från Storbritannien och Jaap van der Burg från Holland (Delta-projektet).

När staten utredde museernas klimat

De statliga museerna kom att samarbeta tätt med oss och varandra. Undermåliga förråd i bilgarage (Historiska museet), hyreshuskällare (Nationalmuseum och Moderna museet) oventilerade vindar (Nordiska museet) ersattes med gemensamma lagerutrymmen i särskilda klimatanpassade byggnader. 400 unga fick utbildning i föremålsvård och klimat i Göteborg och sedan jobb på museerna.  Anslaget dubblerades. Vården och klimatet blev onekligen bättre på de statliga museerna, på länsmuseerna varierade resultaten, regionerna förväntades stå för en del av kostnaden och många hade inte råd.

Men projektet nådde ut, fanns i var och ens medvetande. Sex program i SVT 2 sörjde för det. På bästa sändningstid fick vi följa med in i bedrövliga förråd och ta del av vad fukt, kyla och värme kunde ställa till med.

Lång tid har gått, klimatet på de statliga museerna och i deras samlingar är bra. De samarbetar nära och ger riktlinjer för gemensam vård. Regionerna har dem som riktmärke. Men Nationalmuseums standard kan vara svårt att leva upp till, det har inget kommunalt eller regionalt museum råd med. Och det är kanske inte heller meningen.

Jag tror det är dags att se över samlingarnas vård på nytt. Försöka få en mindre kostsam men robust och stabil klimatkunskap i kärvande ekonomier långt från Stockholm. På Gotland debatteras livligt Konstmuseet i Visbys framtid. Det är stängt sedan 6 månader på grund av klimatet och ingen vet när/om alls det kommer att öppnas.

Konstmuseet är inrymt i en skola, som både tjänat som folkskola, småskola, läroverk. Lokalerna är ljusa (barnen behövde solljus), har  högt till tak (barnen  behövde luft). Efter varje lektion öppnades fönstren och klassrummen fick ny frisk luft. När skolan var slut på fredagen, fick barnen sätta stolen på skolbänken, så städerskan kunde städa. Huset höll en jämn temperatur, det var rent och välskött.

Kanske är inte byggnaden den ideala för konst men den har trots allt fungerat väl som museum också.  För några år sedan inreddes vinden. Museet behövde nya ytor. Där under plåttaket var varmt, det blev kondens, konsten mådde inte bra. Om detta vet jag inte tillräckligt. Museet tiger om husets kondition. Allmänheten får gissa. En och annan ur tidigare personalen antyder. Men ingen vet med säkerhet.

Tiden går. Konsten på Gotland behöver en hemort, en plats att visas på, att ställas ut i. Äldre konst bor tills vidare på länsmuseet som har det rätta klimatet. Men lokalerna räcker inte. Det talas om Pop-ups i butiker (hur klarar de klimatet?) utställning hos biskopen (hur är den tillgänglig?)

Museiledningen hävdar att de statliga museernas dyrbara klimatstyrning och energieffektivisering också bör följas på Gotland.

Vi andra är inte lika övertygade. De flesta museer och konsthallar har 100 år eller mer på nacken. Visst det planeras för nya Konsthallar. Men i kravbeskrivningarna omnämns inte klimatet. I stället är det utställningsytor och närheten till publik och allmänna transporter som understryks.

Konstnärerna har inte krav på klimatet, inte heller gallerierna som konstnärerna numera är knutna till.   Vi har under de tio år konsthallen fungerat aldrig hört en konstnär haft sådana önskemål. Försäkring är viktig, besökssiffror, möjligheten att nå ut medialt.

SESAM utarbetade efter de internationella förebilderna standarder rörande klimatförhållanden, temperatur, relativ fuktighet, ljus, luftföroreningar, skadedjursangrepp och säkerhet mot stöld, brand och yttre hot. De skulle tjäna som ledning vid om-och nybyggnad av museernas magasin och utgöra grund för bidragsgivning. Kommunala och lokala museer kunde använda dessa men det var inte obligatoriskt. Gemensamma magasin för flera regioner diskuterades.

Klimatstyrning är viktigt. Både klimatet, valet av material och energiåtgång var avgörande när vi byggde Körsbärsgården. Men det kan bli stora oöverstigliga kostnader för ett mindre museum. En skolbyggnad har kvaliteter som borde vara tillräckliga att ställa ut i. Magasineringen kan ske på annat vis. Men kanske är det så att det är den nyinredda vinden tätt under plåttaket som är problemet?

Kan rent av de två ursprungsvåningarna räcka?

 I väntan på det stora nybygget en gång i framtiden.

h1

Körsbärsgården säljer köksväxter!

maj 10, 2020

Ett bord är utställt framför Barnens Konstverkstad med plantor av köksväxter. Kom och köp så länge ”lagret” räcker.

Det är alla härdiga plantor som ger mycket. Planerar att vara självförsörjande på grönsaker i höst och vinter? Kanske hittar du något hos oss! Just nu: Ruccola 10:- Koriander 10:-Jordärtskocksknölar 10 stycken ”lagom storlek 50:- (5 :- styck) Basilika 25:- Kronärtskocka 25:- Savojkål 25:- Grönkål 25:-

Du betalar via swish-numret på väggen. Har du inte swish måste du komma helg 12-16 och betala i Konsthallen. Ta gärna med egen påse, kartong till plantorna.

Jag drar upp plantorna från egna frön, ni kan se hur de ser ut i trädgården, fjolårets växter som ännu ger skörd. Kål är fantastiskt! Jag kommer att ha andra plantor framgent, så titta förbi då och då.

Ingång Körsbärsgårdens Kafé. När som helst på dagen… Så länge lagret räcker. Koriandern kommer att finnas ett bra tag, växer över allt i landen….

h1

Körsbärsgården aktuellt – på video!

maj 9, 2020

Jag är sannerligen inte kunnig när det gäller att göra videos, lägga upp på instagram och på Facebook och det skulle så väl behövas i dessa dagar. MEN Konsthallen är öppen för allmänheten, liksom allt annat här nere på Storsudret, Vamlingbo prästgårdskafé, Museum Lars Jonsson, Bottarve… Vi följer förstås alla rekommendationer. Få är här nere och alla ryms. Hos oss finns fyra entréer och STORA utrymmen. Välkomna, öppet helger i maj 12-16. Nu säljer vi också litet plantor, bara ätbara saker till köksträdgården. Finns på ett bord vid kaféet. Man swishar sin betalning.

Nu har vi med en av våra utställares hjälp, Kalle Melander, också lyckats videofilma litet av invigningen av utställningarna Eurydikes Systrar (Cajsa von Zeipel, Klara Kristalova, Malin Petersson, Julia Peirone, Pia Ingelse och Eva Jacobsson) Svart Skog, (Jennie Olofsson och Kalle Melander) Golden Age, (Karin Lind) So sad to see you go, (Mattias Käll) Human and Tree (SIMKA) och Ta ögonkontakt och håll samtalet igång ( Eva-Marie Kothe). Passa på och se. Och framför allt kom ned till oss och ta del!

invigning av våra nya utställningar, kortfilm av Kalle Melander