Archive for oktober, 2020

h1

Landsbygdsskolorna är det bästa vi har!

oktober 23, 2020

Ingen fråga engagerar gotlänningarna så djupt son nedläggningen av landsbygdens skolor. Dagligen strömmar insändare till tidningarna, journalisterna är på plats när socknarna demonstrerar och debatterar.

I veckan var möte om Öja skola, som tillsammans med Kräklingbo  av kommunfullmäktige ( Serviceutredningen) för två år beslutades vara kvar!

Men Utbildningsförvaltningen tillsatte en utredare att göra kraftfulla besparingar med bibehållen utbildningsnivå. Då rök Öja skola. De har för få elever enligt riksgenomsnittet.

Öja de hör till Sveriges bästa i kvalitet, 100 procent behöriga lärare, bäst resultat i nationella proven, nöjda föräldrar, och barn, trivseln är på topp. Så är det för de flesta andra hotade landsbygdsskolorna också.

Det är en väl genomarbetad utredning. Problemet är att politiken beslutat om besparingar och då är det mest lönsamt att spara på landsbygden.

Utredaren visar förvisso att de gotländska skolorna presterar bättre än riksgenomsnittet. Och att just de skolor som nu ska läggas ner oftast har fler behöriga lärare och litet bättre resultat.

Men några lever inte upp till de nya ventilationskraven, någon saknar slöjdsal. Ofta gäller det eftersatt underhåll (Teknikförvaltningens ansvar?). Utredarens besparingar ligger på uppsägning av personal (städ, måltid),  förflyttning lärare, större klasser,  på hyror och glesbygdspeng som landsbygdsskolorna får.  Besparingen förutsätter att Regionen kan säga upp personalen, att skolorna kan hyras ut eller säljas och att befintliga lärare vill flytta. Man tjänar förstås på att pengarna till landsbygden minskas.

Uppdraget är att spara åt i Utbildningsförvaltningen, att förslaget drabbar andra förvaltningar ingår inte.

Regionen måste se helheten, förvaltningarna jobba mot ett gemensamt mål! Och inse att Regionens beslutade styrdokument gäller! Att det faktiskt finns gemensam överordnade regler som ska följas, i fallet skolorna gäller Barnkonventionen, Agenda 2030, Gotlands Jämställdhetsplan, Strategin för serviceutbud och RUP. Utredningen klargör att styrdokumenten inte tagits med, uppgiften har varit rent ekonomiskt att spara i egna förvaltningen.

Nej skolbarn är inte lönsamma. Men de måste få kosta. Det är faktiskt för dem som vi bygger det framtida Gotland. På ön bor halva befolkningen på landsbygden. De flesta är egenföretagare, på Storsudret är omsättningen (BMP) högre än för övriga Gotland.  Vi borde ha lika stor rätt till grundläggande kommunal service vad gäller grundskola som Visby.

Tänk om, tänk rätt! Behåll landsbygdsskolorna, möjliggör för oss att leva vidare här. Vi när, vi tär inte.

h1

Ett annorlunda år

oktober 19, 2020

Här kommer en rapport om hur säsongen blev för oss på Körsbärsgården sommaren 2020.

Den 12 mars på min födelsedag befann vi oss, Jon och jag, i Stockholm och planerade med tre kuratorer vår största satsning någonsin, en jätteutställning tillsammans med Kummelholmen, som vi kallade Värme Energi och som skulle fylla nästan hela Konsthallen och Skulpturgalleriet. Trettio konstnärer från när och fjärran, Australien, Sydafrika, Belgien, Norden, unga och äldre, nyexaminerade från konstskolorna tillsammans med välkända namn som Karin Mamma Andersson och Marie-Louise Ekman . Ja så kom då beskedet om coronan på nyheterna.

Utställningen ställdes in. Våra kafé/bistro ansvariga, Helga och GianMauro,  var på Sardinien efter olivskördandet och fick varken lämna landet eller sin bostad. Skulle vi alls kunna öppna Körsbärsgården?

Vi öppnade. Det blev stora förändringar. Några inplanerade utställningar med lokala konstnärer på ön kunde genomföras, Tack Jennie Olovsson och Kalle Melander för SVART SKOG, tack Pia Ingelse för att du kunde vara med i vår egen temautställning som vi kallade EURYDIKES SYSTRAR, tack Eva Marie Kothe för din fantastiska TA ÖGONKONTAKT OCH HÅLL SAMTALET IGÅNG i Jons nybyggda paviljong!

Jennie Olofsson

Vi improviserade. Frågade konstnärer som vi tidigare haft kontakt med om de kunde tänkas vilja bygga utställning fast allt var upp och ner. Och Mattias Käll som tidigare belyst ett hushålls plastberg med förpackningar under ett år, kom nu med 364 små bilder av SO SAD TO SEE YOU GO –all mat som jag slängde under ett år. Karin Lind visade utställningen GOLDEN AGE, Simka byggde ett rött hus för sin senaste video, en nyinflyttad keramiker, Per Hammarström formade en fantastisk installation med turkosa kristaller från havens djup – i benporslin.

Och vi beslutade hänga ett jätteverk om 7 meters höjd, delvis liggande på golvet i Konsthallsflygeln, formad av Björn Erling Evensen samtidigt som en dokumentär om honom visades på SVT2.

Utställningarna var räddade. Men hur skulle det gå med våra kulturprogram, med debatterna, litteraturuppläsningarna, musiken, teatern, poesin? Det ordnade sig det med. Allt fick ske med mindre publik, utomhus. ”Ta med filt” skrev vi in i programmet. Det debatterades om Östersjön och vattenfrågan, om Samåkning, skådespelaren Peter Jankert skapade en oförglömlig poetisk afton där nyskrivna poem av våra största diktare skickats till oss och nu lästes upp, experimentell teater lästes som talverk, delvis med utställande konstnärer och PC Jersild beslöt att själv berätta om sin kommande bok Hur vill du dö.

Hur skulle det gå med Barnens Konstverkstad och de elva inplanerade kurserna i våra trånga lokaler? Årets tema Konst och kunskap skulle inte bara involvera utställande konstnärer utan också forskare vid olika vetenskapliga institutioner som studerade hållbarhet.

Ett jättetält införskaffades för att trygga barnens hälsa. Forskare fick reseförbud för Gotland och sin forskning men vi kunde engagera lokala jordbrukare som var aktiva i deras vattenprojekt, släkes-tudier m m. Samarbete med Campus Gotland startade. Vår pedagog  var spindeln i nätet och löste alla problem. Kurserna fylldes snabbt, de blev t o m något fler än planerat! Verksamheten i skolorna på samma tema ställdes in under våren men är i gång nu i höst. Problemen med Berqvara buss som ej haft kapacitet att skjutsa skolbarn utanför Visby har ersatts med Suderbuss.

Det mesta gick att lösa. Nöden är uppfinningarnas moder. Så sant. Några av våra lösningar visar sig vara bättre än det sätt vi arbetat på tidigare och är här för att stanna.

Vi har glädje och nytta av tätt samarbete oss näringsidkare här på Storsudret, vi rådfrågar varandra, utbyter erfarenheter, diskuterar problem hittar gemensamma lösningar. Och har en fantastisk sammanhållning!

Vi har haft mindre ekonomiskt utrymme än tidigare år. Men vi överlever. Och vi tycker vi har gjort ett bra jobb, är nöjda med det mesta. Och ser fram mot 2021 som faktiskt kan komma att likna det år som nu är. Men nu är vi förberedda.

För oss blir inga studieresor runt om i Europa i höst och vår. Alla inspirationsmässor, större utställningar, sammankomster är inställda. Vi gör enstaka ateljebesök men finns här på plats i Sundre. Och prövar att ha öppet året runt med olika enkla evenemang vid sidan av utställningarna under vintern. Skulpturpark och Trädgård är öppna varje dag 12-16, Konsthallen öppnar vi på förfrågan. Vi har delvis hängt om i utställningarna.  Från trädgården har besökarna kunnat plocka valnötter när den tiden var, nu delar vi perenner och de som saknar plantor hämtar gratis. Vi har fler besökare än vi vågat drömma om! Det bästa av allt är just detta: gemenskapen, glädjen i att ses! Ser mycket fram mot en spännande vinter här på sydspetsen!Ett annorlunda år