Archive for mars, 2021

h1

Ateljébesök hos våra konstnärer

mars 23, 2021

Först ut är Eva Jacobson i vars ateljé jag var i helgen. En liten film gjord med mobilen, klippt av Nanna, vår pedagog. En första inblick i vad som väntar när ni besöker oss vid öppnandet 30 april.

Förhoppningen är att göra såna här anspråkslösa videofilmer med besök i konstnärernas ateljé. För att ni ska se hur vardagen ser ut just nu hos våra konstnärer, hur det är innan verken valts ut och hamnat på väggarna hos oss.

Eva kommer också ut med en bok som heter som utställningen ”Ingenting är hela världen”, lagom till vernissagen. Den kommer att finnas till försäljning hos oss. Här läser hon två små stycken.

Jag är själv väldigt förtjust i de här mötena. Hoppas ni upplever det jag gjorde.

Eva Jacobson

Idag kom den verkliga våren, sol, stilla, traktorer på åkrarna, storspoven stararna, bofinken och tranorna har kommit!

h1

Lyckad Crowdfunding nästan i hamn

mars 21, 2021

Nu ser vi ljuset i tunneln för vårt spännande Crowdfunding-projekt med skulpturer av Siri Carlén framför Konsthallsentrén! Jag måste medge att jag inte hade en aning hur detta skulle fungera, men Stiftelsen Körsbärsgårdens styrelse var övertygade. Mest entusiastisk var Allan Larsson, som drog ett tungt lass inledningsvis. Nu är vi snart i mål! 111 personer har stöttat! Ofattbart engagemang för konsten på ön av gotlänningarna!

Det har varit ett riktigt tufft år för oss och vi bävade inför ytterligare ett år av corona- restriktioner. Samtidigt måste en verksamhet som vår se framåt! Vi drömde om lekfulla skulpturer, synliga från vägen ner mot Hoburgen, något som skulle väcka fantasi och kreativitet hos såväl gammal som ung. Tankarna föll på Siri, en av avgångsstudenterna från Konstfack som vi valde att ställa ut hos oss i begynnelsen (hon kom med installationen Gläntan som vi sedan köpte in en del av och som nu finns permanent i ett litet rum i flygeln). Nu har hon alltså arbetat med skisser i vinter som ska gjutas. Invigning i början av juli. Samtidigt kommer hon att ställa ut hos oss på nytt.

Sommaren ser lovande ut, tio utställningar planerar vi, denna gång enbart svenska konstnärer p g a reserestriktionerna. Värme/Energi eller Heat/Energy där flertalet av de dryga tjugotalet engagerade artisterna kommer från andra länder, har curatorerna beslutat ställa in på ön. Likaså samarbetet med Tonsättarcentrum skjuts på framtiden. En musiker och en konstnär från Sydafrika var vidtalade, men har reseförbud.

Men mycket spännande kommer att hända, både inom konsten, i Barnverkstan och under litteratur/musik och teateraftnarna. Följ programmet på vår nya rykande färska hemsida, www.korsbarsgarden.se

I veckan som gick besökte vi en av sommarens utställare Eva Jacobson i hennes ateljé och gjorde en enkel liten film. Nanna klipper den nu och vi lägger snart ut den på hemsidan. Sådana ateljébesök tänker vi oss flera av. Förhandspresentationer av konstnärerna och hur de jobbar.

Annars väntar vi på våren som tappat farten. Lärkan drillar i alla fall över åkern bakom Skulpturgalleriet, gässen anländer i flockar, påskliljorna börjar slå ut. Och vi längtar efter vaccin! Skulpturparken är öppen dagligen 12-16, Konsthallen kommer att ha tre vernissager 30 april. Om ev. restriktioner vad gäller antal besökare informerar vi på hemsidan när dagen närmar sig.

h1

Kultur eller kassor

mars 9, 2021

”Tro inte att kulturen som går under nu, kommer tillbaka” skrev en ledarskribent på Dagens Nyheter Kultur. Han hänvisade till att konstutövarna skaffat andra jobb för att överleva. Kulturuppehållet kommer ta lång tid att läka. Om det alls gör det.

I Frankrike gick nyligen kulturministern och hundra ledande museipersoner ut i ett upprop att landet måste öppna konstinstitutionerna. ”Konsten bidrar i samma mått som hälsan till att läka den mänskliga själen.”

I Sverige är de som smittas i gallerier och på byggvaruhus mer lönsamma än de som får corona på museum. Alltså stängs museerna medan kommersen får hålla öppet.

Än själen då? Den har vi sålt.

Vad händer en människa i mötet med konst? Den öppnar sig. Konst gör oss mottagliga för det nya, okända. Kanske ser vi samband som vi inte varseblivit tidigare, förstår och inser sådant som ord och siffror inte kan förklara. Konst förklarar sammanhang, länkar bakåt och framåt, får oss att ana vad som står på spel för mänsklig överlevnad, inse hur vi som människor måste handla för att jorden alls ska ha en framtid. Konstnären besitter en intuition som vi andra inte alltid tillåtit oss att utveckla. Den här föraningen om vart vi människor är på väg uttrycker konstnären i konsten. 

De politiska partierna på ön har den sista tiden debatterat konst/kultur i media. Alla vill väl men det är siffrorna som styr när man prioriterar. Jovisst länsmuseet har fått miljoner för att klara sig igenom coronakrisen och bygga vikingautställning för att kunna möta kryssningsturismen när pandemin släpper. Varumärket är viktigt. Kulturön och museet med sina skatter tjänar vi alla på. Moderaterna (11/12) värnar om museet som en ”motor” och vikten av kopplingen museum-näringsliv. Socialdemokraterna (13/1) pekar på kulturen som fundamentet i en demokrati. ”Bildkonsten är skakat i grunden” och i förlängningen bilden av Gotland. Centern (9/1) poängterar hur viktig bilden är, ”Gotland-kulturens ö” och vill knyta ihop historia och nutid, över hela ön i bygdegårdar, kyrkor, och bibliotek. Miljöpartiet (3/2) vill utöka stödet i form av projektbidrag till utövarna. Vänstern ((7/1) tror inte på näringslivet som räddaren i nöden. Kultur är en demokrati- och välfärdsfråga. Här knyter V an till debatten som förs av de fria professionella konstutövarna som opponerar mot att Gotland (som ensam region i landet) exkluderar de fria utövarna, ”skaparna”, från statliga stöd (Samverkansmodellen) och istället fördelar allt till de s k länsfunktionerna, ”bevararna, förvaltarna”. 

Vi förlitar oss på politiker och myndigheter. Ett stängt Konstmuseum och Galleri Gotland poppar väl upp i en butik eller hembygdsgård?

Den fria professionella kultursektorn måste få kosta. Den behöver få del av statens och regionens anslag för att leva och ”skapa”. Först tillsammans med konstnärerna kan politiken koppla ihop näringsliv och kultur och fortsätta tala om varumärket Kulturön. Och samtidigt främja hälsan hos gotlänningarna, se om vår själ.