Archive for september, 2021

h1

Kunskap som känns, bildning av hjärta och hjärna

september 26, 2021

I dagens Gotlands Tidningar hittade jag en gammal bild på mej från 1981. Rubriken var ”En stor skam, ett övergrepp”. Det var arga politiker som uttryckte sig så i kommunfullmäktige. Ämnet gällde en gotlandskonstnär, Georg Moberg, vars skulpturer Fornsalen fått i gåva och som hamnat i arkivet och aldrig visats.

Det är 40 år sen nu.

Vilket engagemang för konstnärerna av våra politiker på ön för 40 år sen! De brydde sig verkligen, var engagerade i allt som pågick inom konsten, de flesta kom på vernissagerna.

Så är det inte längre. Jag antar ärendena för politikerna är oändligt många fler och mer komplexa. De har inte tid. Konsten och det konstnärliga skapandet på ön får litet utrymme.

Jag läser just Lars Strannegårds (rektor på Handelshögskolan) bok Kunskap som kännsbildning av både hjärta och hjärna, om konsten som själva motorn för mänskliga framsteg och gemenskaper, själva fundamentet för ett demokratiskt samhälle. 

Så en uppmaning till våra politiker, engagera er i kulturen, gå och se utställningar, läs poesi, se teater!

Idag är det för politikerna armlängds avstånd som gäller. Det är inskrivet i Region Gotlands Kulturplan (som i de flesta kulturplaner i landet). Politiken får inte styra vad som museer med statsbidrag och regionala bidrag väljer att visa eller inte. Men avsikten är väl inte att man inte alls ska bry sig, eller?

Jag kan ändå inte låta bli att beundra dessa politiker från 1981 som så kraftigt engagerade sig för att en konstnär skulle visas på Fornsalen.

Då, 1981, var jag alldeles ny på museet och hade redan hunnit bli kontaktad av Yngve Friberg, en av politikerna i kommunfullmäktige, stenarbetare och svetsare från Hellvi, speleman med rötter från Groddagården och senare initiativtagare till Bläse kalkbruksmuseum och dess eldsjäl under tjugo år. Han var arg! Jag lovade att försöka rätta till misstaget.

Det var inte helt lätt, Fornsalen hade få utrymmen att visa konst i (som nu) och utställningarna var planerade långt fram i tiden. Jag hittade Moberg i ett förråd. Det var fina, innerliga träskulpturer, minde mej en hel del om de medeltida mästarnas helgonfigurer i kyrkorna. Jag frågade museichefen om vi kunde ställa ut Moberg. Det fanns inte plats i planeringen. ”I kyrkorummet?” föreslog jag. ”Bland de medeltida helgonskulpturerna?”

Så blev det, Mobergs skulpturer samtalade med Sankt Olof och de andra, det blev ett fint möte över århundradena. Invigningen var någon vecka efter fullmäktigedebatten. Politikerna kom till invigningen, jag fick en nära vän i Yngve Friberg, som varade till hans död.

Det må vara att det kan vara viktigt i en kulturplan att hålla politiken på armlängs avstånd  med tanke på de förbud för viss konst som exempelvis SD förespråkar på sina håll. Det är ändå viktigt att politikerna engagerar sig, känner sig delaktiga, nyttjar konsten och kulturen.

För att, som Strannegård skriver, ”konst och bildning är själva motorn för fortlevnad, framsteg och hållbar utveckling, basen för vår mest livsavgörande kompetens: omdömet.”

Så kära politiker, engagera er, besök Fornsalen, Körsbärsgården. Vi är öppna för er!

h1

Allan Larsson intervjuar mej om sommaren 2021 på Körsbärsgården

september 3, 2021

Fem frågor till Marita Jonsson om sommaren på Körsbärsgården

  1. Hur har det gått – har verksamheten återhämtat sig efter pandemiåret 2020?

Marita: Ja – och nej! Sommaren 2021 var intensiv på Gotland. Folk strömmade till ön. Körsbärsgården har haft 15% fler besökare till kafé/restaurang jämfört med 2019. Dock hade vi som alla svårt att få fatt i personal när restriktionerna släppte och besökarna kom. Det blev mycket övertid! 

Konsthallen och de litterära evenemangen har inte sett motsvarande ökning, här gäller ju fortfarande stora restriktioner. Museer och evenemang har det fortsatt svårt att få verksamheten att gå ihop. 

Våra flesta evenemang ägde rum utomhus med sittande publik. Vernissager fick vi avstå från, ett tapp på cirka tusen personer.  Konstförsäljningen har varit stor, besökarna tycks ha god ekonomi i pandemitider. Vi har även fått fler medlemmar i Vänföreningen.

  1. Mycket att minnas från de åtta konstutställningarna – vad vill du särskilt lyfta fram?

 Marita: Framför allt Siri Carléns skulpturer Gänget, som  blev en stor  framgång! Förstasida på DN vid två tillfällen! Och omskrivet i konsttidskrifter. Verket kom ju till genom Crowdfunding och den gick väldigt bra, finansieringen gick i lås. Sen hade hon stor framgång med sin utställning i det gula rummet, rekordförsäljning hos oss!

I övrigt har vi visat 7 olika utställningar, varav en temautställning, Tecken. Femton konstnärer har presenterats, från 97 år till 23. Spännvidden är stor. Tre av utställarna är från ön, övriga från Sverige och Europa. Särskilt vill jag nämna Kungl. Konsthögskolans avgångsstudent Emelie Markgren, fantastiskt intressant, begåvad 23-åring (!) från Hälsingland. Ett namn att räkna med i Konstsverige! Två favoriter har vi visat på nytt, Eva Jacobson Ingenting är hela världen, spännande möte mellan ord och deras betydelse och måleri, samt vår unge Graffiti-konstnär Christoffer Totte EngvallKarin Oldfelts akvareller lyste upp stora salen i säsongens inledning, Björn Erling Evensens hela kvarlåtenskap fick vi i uppdrag att dokumentera i början av säsongen och vi kunde därmed ställa ut ett helt konstnärsliv i flygelrummen!

Helt nytt för i sommar var mina fredagsvisningar av någon aktuell utställning i Konsthallen. Det blev till spännande diskussioner med åskådarna och långa utvikningar i den internationella konstvärlden. Och besökarna blev fler och fler. Jag satte ingen gräns, det blev verkligen en av sommarens höjdpunkter för oss alla! 

  1. Hur har Barnens Konstverkstad gått i år?

Marita: Allt blev fulltecknat redan i våras! Sommaren har inneburit 12 fulla kurser med barn och unga under ledning av Nanna Nore  assisterad Andrea Furberg. Vid sin sida har de haft forskare från Uppsala Universitet/Campus Gotland, Baltic Center på Ar och KTH som tagit upp aktuell forskning som bedrivs här på ön. En del diskussioner mellan forskarna och barnen har skett digitalt, en del här på plats också tillsammans med utställande konstnärer. Temat har varit konst och hållbarhet. Nu stundar verksamheter i de gotländska skolorna.

Spännande var också att förena två Arvsfondsprojekt, ett kring Dyslexi förlade inledningen på sin verksamhet hos oss och vi kunde då samarbeta över gränserna. En forskare från Södertörns Högskola följde diskussionerna och det praktiska arbetet. En av konstnärerna som ställde ut hos oss ledde övningarna tillsammans med vår pedagog. 

  1. Hur vill du summera tisdagskvällarna med litteratur, debatt, musik och teater+

Marita: Tre nya romaner har presenterats av sina författare, t ex Jakob Lind och Morfars pistol. Debatterna har handlat om Dyslexi och om Klimatet.Teaterföreställningen Havsfrun fick ställas in p g a sjukdom men kunde ersättas med en liten ”clownföreställning” kring hållbarhet. Sommarens sista evenemang var Flowers/GhostsEchoes med den audiovisuella gruppen med James Alexandropoulos Mc Ewan /GR), Goncalo Oliviera (PT) och Felix Bodin (SE)rörde sig  mellan jazz, bildkonst, komposition och skapade en hisnande värld av ljus och ton. 

  1. Vad planerar ni att göra i höst?

Marita: Vi fortsätter och håller öppet i såväl Konsthall som Kafé/bistro i helger i september.  Skulpturparken är öppen alla dagar under året och Konsthallen på förfrågan. Vi kommer ju att finnas här i Sundre. Skolverksamheten är igång under vintern. Om restriktionerna lättar gör vi kanske en och annan konstresa och hämtar inspiration och ideer. Några ateljébesök planerar vi förstås. Hösten ägnas åt att söka medel till verksamheten och den nybildade Stiftelsen, att ge ut ett nytt nummer av vår tidskrift KONST/MAGASIN och att försöka hitta nya spännande konstnärer att ställa ut, nya vägar/stigar in i Konstens Värld.