Archive for oktober, 2021

h1

Är cementen bortrationaliserad i framtidens byggande?

oktober 22, 2021

Är cementen borta som byggmaterial? 

Just hemkommen från den världsomspännande Venedigbiennalen så är frågan berättigad. Arkitekturbiennalen, som skjutits upp i mer än ett år, har öppnat och det mesta är som vanligt i Venedig, bortsett kraven på covidintyg överallt och att alla bär ansiktsmask.

Klimatet intar en avgörande plats. Här handlar faktiskt allt om det. Utställande länder redovisar dagens och framtidens byggande i trä, lera, och i kombinationer av biologiskt material som t ex svampar. Cement lyser med sin frånvaro. Inget land tror på dess framtid, den är borta som byggmaterial! (Sverige deltar inte, bortsett från forskare vid Lunds universitet som redovisar kompositmaterial av skogbiprodukter och levande svamp).

Fokus ligger på vikten av samspel med naturen om människan på jorden ska ha en framtid. Vi måste lära av växterna och djurens sätt att leva. 

Världsmöte om klimatet i framtiden. Såväl djur som växter deltar

 Antropocen, människans tidsålder på jorden, kan vara på väg mot sitt slut är budskapet. Vår enda chans tycks vara att sluta alstra koldioxid, värna om vattnet och skogen och lära av naturen. Samt samarbeta över landsgränser och gemensamt analysera forskarnas resultat för att uppnå klimatmålen.

Klimatkatastrofer är redan en realitet på sydliga breddgrader: skogsbränderna i Australien 2020 förintade allt på en yta lika stort som Danmark. Idag är bränder i USA och Sydeuropa vardag, liksom skyfall och orkaner. Men vi i norra Europa? Vi lever på mest som vanligt, måste vi bry oss? Några grader varmare i Sverige, det är ju skönt!

Men. Utställningen belyser de värsta hoten för kollaps för mänskligt liv. Vi känner till skövlingen av Amazonas regnskogar. Men hur många tänker på Nordsjön med dess oljeplattformar, med enorma oljeuttag ur havsbottnen och framtida planer för koldioxidlagring? Hur förändras Golfströmmens riktning? Forskarna oroas. Går vi i norr mot en ny istid?

Biennalen påpekar att vi människor på nordliga breddgrader bryr oss mindre, är mindre benägna att ändra vår livsstil. Men också vi måste engagera oss, lära oss avstå och solidariskt samarbeta med de utsatta om människan alls ska ha en framtid på jorden. Danmarks paviljong handlar om det livsviktiga vattnet, Nordens (där Danmark är värd) om trähusbyggande. Och mitt i huvudpaviljongens centrum finns en bild av Greta Thunberg. De ungas protester för klimatet. Deras vädjan till oss vuxna och alla politiker: lyssna och lär av vetenskapsmännen!iennalen i Venedig, Greta Thunberg

Också vi på Gotland och i Sverige måste våga välja: Antingen att leva och bygga som vanligt ännu en tid. Eller bromsa och tänka om nu. Imorgon kan vara för sent. Kanske är trots allt inte Cementa/Heidegger enda alternativet?

Earth Overshoot Day, den dag 2021 som jordens resurser för hela året förbrukats, inträffade 22 aug. I Sverige, som ligger bland värstingarna, redan 6 april, Kina i skiftet maj-juni.

h1

Helga ber om hjälp i katastrofen

oktober 7, 2021

Denna gång kopierar jag ett meddelande från dotter Helga, vars hus och olivgård försvann i den stora branden i juli på Sardinien. En stor tragedi för henne och hennes lilla familj.

Många har hört av sig och vill hjälpa, hon har haft svårt att be om hjälp men efter lång ytterst svår tid har hon ändå beslutat att fråga.

Här kommer hennes medelande som hon lagt ut på sociala medier. Vill ni stötta henne i återuppbyggnaden finns hennes uppgifter längst ned

Den 24 juli i år förstörde en stor skogbrand vårt boningshus, odlingar och olivgård på Sardinien, och med den alla våra personliga saker, djur och år av idogt arbete. Nu har det gått ett par månader, vi har kommit på plats i ett temporärt boende och har börjat rensa upp i förödelsen, och insett hur mycket det kommer att kosta att försöka återställa gården i den mån det går. De 200-åriga olivträden går inte att ersätta men vi vill plantera ut nya träd för kommande generationer, liksom fruktträd, vinrankor, örter etc. Och försöka sätta färg och doft på de sönderbrända kullarna igen. 
På fastigheten saknas både el och vatten för närvarande. Själva bostadshuset var försäkrat men f n hävdar försäkringsbolaget Force Majeur, mark och odlingar omfattas hur som helst inte. Vi har inte de pengar som kommer behövas för att återställa, det behövs markarbeten med grävmaskin, vattenpump, ny el till fastigheten, nytt tak, dörrar, fönster puts mm och två rum som nu är borta. Därtill inhägnader, bevattningssystem, regnvattencistern, nya trädplantor, fruktträd, vinrankor och plantor, plantor, plantor.
Vi inser att vi inte kommer att klara detta på egen hand och har efter en dryg månads övertänkande kommit fram till att vi måste be om hjälp .

Har ni möjlighet att avsätta något och hjälpa oss att bygga upp vårt hem igen? Varje litet bidrag kommer att hjälpa oss nu, det kan vara allt från stöd till taket, fönster, murbruk, ett olivträd, några rosmarinplantor till virke för en ny hönsgård…. Vi kommer vara evigt tacksamma!
Helgas bankgiro är:714-1104
swish:0701718171
Vi kommer att rapportera till er hur återuppbyggnaden går
De bästa hälsningar
Helga, GianMauro och tvillingarna Ilenia och Ilaria
Zia Mura, Cuglieri på Sardinien

https://helagotland.se/bli-prenumerant/artikel/jpgyk76j
Helga Jonsson
Körsbärsgården

Zia Mura Helgas bostad
Helga, GianMauro och tvillingarna Ilenia och Ilaria
Zia Mura- den tidigare prunkande olivgården, fruktträd och grönsaksland