Archive for maj, 2022

h1

Teater på Körsbärsgården 2 juni kl 16.30 och 18.00

maj 31, 2022

Släkens liv – en tur i Kretsloppet

Alla barn och lärare i Öja skola har under läsåret arbetat med hållbarhet och miljö tillsammans med Körsbärsgårdens pedagog Nanna Nore. Det är ett stort projekt som realiseras tack vare bidrag från Allmänna arvsfonden och som nu ges i två föreställningar den 2 juni.

Hela skolan med lärare och elever har under läsåret tagit sig an den svåra uppgiften att omvandla en specifik miljöforskning till scenkonst. I förlängningen handlar projektet om hur vi blir mer hållbara i våra liv och hur vi tar hand om natur och människor för framtiden, något som berör oss alla.

I tre år har barn och unga i arvsfondsprojektet Konst och Kunskap på Körsbärsgården fått hjälp att få inblick i miljöforskning av forskare från Uppsala Universitet och Kungl. Tekniska Högskolan som ägnar sig åt specialstudier på ön. Kontakten har också skett genom lantbrukare och boende som varit med i forskningsprojekten. Forskarna i sin tur har genom pedagogerna och konstnärerna på Körsbärsgården kunnat visualisera sina projekt. Men hur presenterar man forskning om försurning av Östersjön, vattenbrist och övergödning för små barn så de förstår och kan omsätta kunskapen i sitt dagliga liv? Vi tror att kreativt skapande arbete är nyckeln.

Under det tredje och avslutande året av projektet ville vi arbeta under längre tid med samma elever i återkommande träffar för att se vad det gav. Vi har därför valt att arbeta med Öja skola läsåret 21/22 med ett scenkonstverk där olika konstnärliga uttryck kan rymmas.

Eleverna har själva skrivit, gjort scenografi, affischer och delvis kläder och dramatiserat med dans och sång. Två föreställningar blir det 2 juni kl 16.30 och 18 utomhus i Körsbärsgårdens SkulpturparkAlla skolans elever deltar på scenen.

 Föreställningen bygger på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan)s Uppsala universitet (Blått centrum)s och framför allt Hanna Nathaniels arbete och forskning om Släke (uppsköljd tång på stranden) och dess användning som gödsel i jordbruk.

Den 15e september 2021 hade vi den första träffen med skolan nere på Körsbärsgårdens konsthall där eleverna träffade Nanna Nore och Hanna Nathaniel . Eleverna har även fått digital visning av Baltic Sea Science Centre på Skansen i Stockholm och fått en djupare förståelse av Östersjöns kretslopp och kunnat ställa frågor. Efter de första intrycken skrev de äldre eleverna texter som sedan legat till grund för det manus som har arbetats fram. 

Under läsåret har elever och pedagog arbetat regelbundet med bild, form, text och fysisk gestaltning. Nore har lett arbetet och Marta Cicionesi, konstnär och scenograf har varit med i projektet som rådgivare.

Förhoppningen var att alla skulle känna sig delaktiga i projektet och att det skulle kunna få synergieffekter i övrig undervisning och det har fungerat över förväntan. 

Klasserna på Öja skola har mellan träffarna med Körsbärsgården jobbat vidare med miljön,  bl.a. undersökt olika typer av jord, startat maskhotell och gör nu odlingsförsök med släke, och konstgödsel, precis som forskarna. Pedagoger engagerar sig och skriver låttexter och musik, syr kostymer och det fullkomligt puttrar av idéer på skolan för att förstå sig på ämnet! 

  • Släkens liv – En tur i Kretsloppet
  • 2/6 kl 16.30 samt kl 18.00. Platser finns kl 16.30 men 18.00 är fulltecknat
  • Boka biljetter på 0737156692
h1

Två nya utställningar, Lars Olof Loeld SUB ROSA och Mattias Käll Ständig tillväxt fredag 27 maj

maj 24, 2022

Vernissage Körsbärsgårdens Konsthall 27 maj kl 14

LARS OLOF LOELD SUB ROSA och MATTIAS KÄLL STÄNDIG TILLVÄXT

Säsongen på Körsbärsgården har rivstartat, två utställningar i april och tidig maj och invigning av två nya utställningar till helgen. Skulptören, målaren och poeten Lars Olof Loeld med sina 70 år som sommargäst på Gotland visar med SUB ROSA en storslagen sammanfattning av sitt verksamma liv i flera av rummen i Körsbärsgårdens flygelbyggnad. Mattias Käll, konstnären och outtröttlige miljödebattören återkommer med foton kring ämnet Ständig tillväxt i en av de mindre salarna.

Lars Olof Loeld kom till Gotland under sent fyrtiotal med unga konstnärer från ”Mejan” Konsthögskolan för att måla. Flera återkom från år till år, några köpte en kvarn eller smedja till billig penning. Lars Olof kom att hyra Sundres ”Fattigstuga” vid foten av kyrkan och blev platsen trogen i nästan sjuttio år. Utställningen, SUB ROSA alluderar både på solnedgångens färg som ständigt återkommer i hans abstrakta målningar och dess egentliga betydelse ”I förtroende” (under rosen) som står ovan biktbåsen i de katolska kyrkorna. Undertiteln var två viktiga ting för Loeld under åren som han vistades i Sundre, Strandskog och solnedgång. En bild av solnedgång i Sundre hade han sett i Turistföreningens årsbok, nu mötte han platsen i verkligheten och den blev ett ledmotiv genom livet. Strandskogen har utvecklats till abstrakta svarta skulpturer. Formen är den egyptiska Gåvobringerskan som han som skulpturform sett på Louvren under en studieresa, den har sedan följt honom i otaliga variationer genom livet. 

Loeld har de senaste åren haft en rad framgångsrika utställningar, särskilt minnesvärda är de stora reptrospektiva på Waldemarsudde, på Thielska Galleriet, Moderna Museet, Konstakademin, Wanås och förstås tidigare Biennalen i Venedig. Han har också varit professor på Konsthögskolan.

Han hör till en gren av den abstrakta konsten som söker tecken för en inre verklighet. Inte någon ”ren form”. I hans verk framträder gåtor, ordlekar, iakttagelser, stämningar. Han kan förefalla esoterisk, som om hans konst var endast för invigda. Men det handlar om det hemliga i det vardagliga – har man en gång börjat se igenom hans verk, ut mot det förlorade paradis de öppnar vägen till, kan man inte längre undvika det. Ändå är man kvar i bilden. I rosa bakgrund och blå, grå eller mörkgrå figurer som hindrar blicken från att tappa fästet i det oändliga rosa.

Hos Loeld rymmer enkla former ett av de mest självklara motiven i konsten över huvud taget: en solnedgång. Befriad från naturalismen men nära naturen, genom ett system av tecken framträder landskapet vid havet. Rosa för himmel (eld och luft); ultramarint blått för det horisontella havet; grått och mörkgrått för marken, jorden, träden (i skulpturens form) och människan – upprätt stående, i vinkel mot jordens yta och mot horisonten. När bilden framträder utbryter tystnad.

 Sören Engblom (i samband med utställningen på Moderna museet)

Lars Olof Loeld i sin ateljé
Lars Olof Loeld SUB ROSA

Mattias Käll är både målare, skulptör, fotograf och performancekonstnär. Han har tidigare vid två tillfällen visat fotoutställningar på miljötema på Körsbärsgården, So sad to see you go, om matsvinn och Förpackad som handlade om allt avfall som hans familj slängt under ett år, förpackade i Örebro kommuns orangefärgade plastsäckar placerade ute i naturen (han hade samma år en Performance under Almedalsveckan när han bar alla dessa sopor mellan Almedalen och Österport). Han har samtidigt med sina utställningar varit verksam i Barnens Konstverkstad på temat miljö och hållbarhet.

h1

Vårutställningar med Konsthögskolan och Konstfack

maj 24, 2022

Högtidsstund är alltid att kunna ta del av Konsthögskolans och Konstfacks vårutställning. I år särskilt efterlängtat, det är två år sedan möjligheten funnits att se avgångsstudenternas arbete i verkliga livet. Det ÄR trots allt något helt annat än att försöka bilda sig en uppfattning om dem digitalt på nätet. 

För vår del blev det denna gång kort om tid, vi har ju öppet dagligen här på Körsbärsgården och många besökare, särskilt fredag-söndag när kafé/bistro också är öppet.

Konsthögskolan hade vernissage för sistaårsstudenterna häromdagen på Konstakademin och treårselevernas fanns på plats i Marabouparken, Konstfack som vanligt i sina lokaler på Telefonplan med den skillnaden att kandidaterna inte längre ryms samtidigt med dem (mindre lokaler) utan visades tidigare.

Konsthögskolans utställning är en av de bästa! Måste ses! Intressant också att se de tolv Masterstudenterna blandas i de olika rummen, ett konstnärskap kunde återkomma i andra konstellationer. Fokus låg alltså på de konstnärliga verken och de teman som de inbjöd betraktaren att reflektera över. Intressanta möten tycker jag.

Nu anser jag att årets Masterstudenter alla är bra och kommande löften. Naturligtvis hoppas vi kunna visa en eller två här hos oss redan i i sommar, andra försöker vi följa den kommande tiden och se hur de utvecklas vidare. Här kommer nu en serie bilder. Kanske viktigast nu, passa på att se vårutställningarna ”Live” på plats eller senare i sommar, några hos oss!

Simon Wadsted Dagen bryter natten faller och Boulevard

Mathias Höglund

Konstfack besökte vi tillsammans med pressen. Då var det mesta ännu inte klart, många av konstnärerna fanns inte på plats, rummen saknade skyltar och namn eller så väntade verken ännu på att sättas på plats. 

Svårt att ge en beskrivning av konstnärerna och deras arbeten således. Men ändå. Mycket av det vi kunde ta del av vår spännande och stack ut. Nu finns det mesta säkert på plats så gå även dit innan utställningen på nytt tas ned.

h1

Simon Gorm Andersen vernissage Körsbärsgården lördag 14/5 kl 14

maj 11, 2022

Simon Gorm Andersen är en ung dansk konstnär som fick sin konstnärliga utbildning vid kungl. Konsthögskolan i Stockholm för att sedan återvända och verka i Köpenhamn.
Det är en stor utställning som nu presenteras på Körsbärsgården Sea of Stripes med verk i olja i stort format, ofta kring 2×2 meter. Titlar som Salt soil- soil salt, Music for the sea below, Jellyfish soil, Furious fish leder tankarna till havet och jorden, ursprunget för allt liv.
Simon Gorm arbetar processorienterat där vägen till uttrycket går genom ett oändligt antal övermålningar i sökandet efter rytmen, den inre logiken. Vissa spår kan tyckas dogmatiska, ger struktur åt sökandet där målningen så småningom tycks ta över, skapa en egen logik och frihet i uttrycket.

Körsbärsgårdens Konsthall letar nyfiket efter vart konsten och de konstnärliga uttrycken är på väg. Vi har genom åren försökt hitta detta genom resor på konstmässor och alternativa sådana runt om i Europa med utblickar i andra världsdelar. Pandemin satte stopp för detta. Med Biennalen i Venedig som öppnade för några veckor sedan hamnade vi mitt i det som konsten vill belysa idag, världsläget med krig och hot och kanske det allra största hotet för mänskligheten, oförmågan och oviljan att inse klimathotet, det som väntar runt nästa hörn av katastrofer med stor uppvärmning och oförutsedda stormar, havshöjningar, issmältningar och bränder som följd. Biennalen var en dyster presentation med litet hopp.

Körsbärsgården försöker ta sig an litet kring detta, under tre år har vi arbetat med barn/unga i projektet Konst och kunskap, ett samarbete mellan forskare, vår pedagog och utställande konstnärer. Våra event kommer att delvis handla om klimatet liksom några av utställningarna. Det blir en innehållsrik sommar med hela 8 utställningar. Och en liten utblick i vad som händer i omvärlden med en första presentation av detta danska konstnärskap

Simon Gorm Andersen på Körsbärsgården
h1

Hur kan den kulturella och kreativa näringen gynna Gotlands utveckling

maj 6, 2022

Den frågan ställdes av forskaren Katja Lindqvist från Lunds universitet nyligen på Kulturrum i Visby.

 Det handlade om blodomloppet för hela näringslivet. Det handlade om den näring som vi alla gotlänningar och besökare behöver för att leva. Utan kulturutövarnas mod och kreativitet stannar allt.  Då blir vi som Astrid Lindgren sa ”Bara en liten lort”

 Det handlade om kulturens roll för den regionala utvecklingen med inblickar i det som kännetecknar näringen, dvs kulturarbetarnas villkor och avståndet till Regionens ledning och ekonomi, om insatserna som måste göras,  om de politiska partiernas kultur- och näringspolitik och förstås  omden regionala utvecklingen i stort.

Ett lysande föredrag av en mycket kunnig forskare med utblickar över hela landet (och Europa). Och samtidigt egendomligt deltagare bland dem som detta verkligen berör på Gotland, våra politiker och beslutande tjänstemän för näringslivet och den regionala utvecklingspolitiken.  

Jo enstaka politiker var på plats liksom en nästan mangrann kultur- och fritidsenhet.  Och en del kulturarbetare.

Men det här är verkligen en otroligt viktig fråga för ön, en stor del av turistnäringen och kryssningstrafiken vilar på kulturen. På Visby världsarv, våra tvåhundra utpekade besöksmål runt om på ön, Bergmans Fårö, Romateatern, Körsbärsgården och samtidskonsten. Vinnarna, är de som tjänar pengarna, hotellen, restaurangerna, eventbolagen och konferensanordnarna. Knappast de som arbetar i kulturområdet.

Gotland hade en storhetstid på åttio- och nittiotalen med engagerade politiker, kultur-och natur på partiprogrammen och många, många konstnärer och konsthantverkare flyttade till ön. Men återväxten? Den finns inte. Det är dyrt att bo och uppbackningen saknas. Intresset är borta.

Javisst jag hårdrar. Lindqvist föreläsning och den efterföljande debatten visar ändå att det finns regioner, där konst och kultur blomstrar. Där stora regionala medel utvecklar de professionella utövarna  därmed  får stor del av statens pengar. Och näringslivet blomstrar.

Det är dags att lyfta frågorna också på Gotland. Hur ser de politiska partiernas kulturpolitik ut för de kommande åren? Eller snarare hur ser deras näringslivsprogram ut? För det är faktiskt kulturutförarna som är kassakon i sammanhanget. Det är de som man nu svälter ut.

Winston Churchills klassiska citat från andra världskriget när parlamentet ville skära i kulturbudgeten för att upprusta och stärka krigskassan (som idag är osäkert om det formulerades så av honom) är fortfarande lika aktuellt i dessa upprustningstider:  .. Then what are we fighting for?

Utan en levande kultur ingen nation, ingen region. Inget hopp för framtiden för våra barn.