Archive for juni, 2022

h1

Vernissage STADEN på Körsbärsgården lörd. 2 juli kl 14.00

juni 29, 2022

Temautställning med Ulf Wahlberg, Christoffer Totte Engvall Peter Ern, David Klasson, Gustav de Abreu Sundin och Simon Wadsted 

Vad är en stad, vad älskar vi eller hatar vi med den, vad karaktäriserar den och hur kan vi i konsten förnimma dess rytm och ton? Varför bor människan i städer? Sen urminnes tider har vi valt att avstå från naturen och vidderna för att få tillgång till det som staden erbjuder. Om det nu är arbete, närhet till samhällsfunktioner och människor eller helt enkelt välstånd.

Kanske kan vi här på avstånd från staden ha en unik möjlighet att fånga det där onämnbara som är stadens själ eller kanske är det bara roande att kliva in i en utställning om staden här ute i dess raka motsats. 

Ja, vad är en stad? Ett centrum för administration, jurisdiktion, handel, industri, kommunikationer, vård, skola, omsorg. Bostäder och arbetsplatser. För många är Manhattan och New York sinnebilden för staden. Men Tokyo och New Delhi är förstås större. Om några år kommer 67% av jordens befolkning bo i städer enligt statistiken. Hur blir livet då, gemenskapen? Hur blir klimatet; luftkonditionering för alla, luftrenare? Vistas man hellre inomhus än utomhus? Är arbetsplatsen viktig eller jobbar man hemifrån? Har staden ens en framtid?

En stad är en stor by där människorna är ensamma tillsammans.” (Okänd).

Utställningen speglar staden ur några samtidskonstnärers perspektiv. 

Ulf Wahlbergs (1928-2015) New York-bilder från tidigt sextiotal inleder med musik, liv, förhoppningar. Allt skulle bli bättre och framtiden var full av löften. Sen hoppar vi raskt in i dagens stad med allt dystrare bilder av vad staden gör med oss människor. Är det längre en plats att trivas i, att umgås i?

Ulf Wahlberg

Peter Ern (1965-) målar stadsplanerarens vision som blivit en dyster verklighet av ödslighet i glas och betong genomkorsad av trafikleder, höghusförvaring och ödsliga väntplatser.

Peter Ern

Gustav Sundin (1980) lockar oss innanför höghusens upprepade fönsterrader. Det är så här vi bor, snålt tilltagna kvadratmetrar som ska rymma människans hela vardag och fest. Det hoppackade livet i en låda. 

Simon Wadsted , en av årets konsthögskolestudenter, tar språnget bakåt till den drömda verkligheten med referenser till Georgio de Chirico och Réné Magritte.

Christoffer Totte Engvall (1990-) med rötter i gatukonst och graffiti tar oss med sin jättemålning till livet i förortens och citys klotterbudskap från de unga som vägrar anpassa sig.

David Klasson (1989-) slutligen associerar fritt i färg och form.

Cajsa von Zeipels skulptur gestaltar den unga kvinnan i dagens New York

h1

KLIMATNÖDLÄGE. Vad gör vi på Gotland?

juni 27, 2022

Detta beslutade Regionfullmäktige på Gotland för sju år sedan skulle gälla på Gotland 2020:

” Region Gotland är en världsledande ö-region som visar vägen till ekologisk hållbarhet. 2020 är målet att klara 100 % lokal förnybar energi till hushåll och de flesta företag. Bränslet till cementindustrin blir  70% förnybart eller återvunnit. Produktionen förnybar el på ön är dubbelt så stor som det årliga elbehovet och klimatutsläppen har minskat med 45% från 1990 till 2020 (undantag Cementa som har en egen vision för klimatneutralitet till 2030).

Det övergripande målet är Rent grundvatten, god status för ytvatten och en levande Östersjö.

För att nå målet kommer Gotland ställa om transporter och resvanor, energieffektivisera all upphandling, kilmatanpassa all planering och öka kunskapen hos såväl medborgare, besökare och näringsliv”.

(Utdrag ur Region Gotlands Miljöprogram 2015 fastställt av Regionfullmäktige 2015-11-23.)

Gotland utsågs av staten att bli ledande i programmet för klimatet. 

Men vad har Gotland åstadkommit? Ingenting?

Hur många procent förnybar energi har vi skapat? Hur stora insatser för ytvattnet på ön har vi gjort, hur informerar vi gotlänningarna om vad som måste göras? 

På sina håll i Europa utfärdas nu förbud mot att duscha mer en gång i veckan. Man stänger av vattnet nattetid. Det är varmare än någonsin med temperaturer på nära 45 grader och utegångsförbud i sydeuropa.

I Sverige lever vi på som vanligt. Sverige är bland de tjugo sämsta länderna i världen på hållbar utveckling (DN 4/1 2022). Utsläppen av växthusgaser ökade förra året med 2,1% och BNP med 4,8 %. Ingen minskning i sikte. Vi flyger utomlands som aldrig förr, knorrar över bensin-och dieselpriserna men åker vi kollektivt? Om vi ska följa Parisavtalet måste Sverige minska sina utsläpp med 20 % bara i år!

På Körsbärsgården anordnas på tisdag kl 18 ett seminarium med Gittan Freihagen KlimatnödlägeStor klimatmobilisering på Storsudret. 5% av öns befolkning deltog i vinterns fyra klimatsamtal

Gittan initierade Gretas Gamlingar (Greta Thunberg) och demonstrerade för klimatet vid ICA i Burgsvik. Hon initierade klimatsamtal om somrarna, skapade samtalsgrupper i alla socknarna på Storsudret där det diskuterades vad vi kan göra själva här nere i väntan på Region Gotland och politikerna.

På tisdag redovisas arbetet och ges förslag hur vi går vidare.

Seminariet är öppet för alla. Förhoppningen är att också politikerna dyker upp!

VÄLKOMNA!

h1

SOMMARPROGRAM Tisdagskvällar, vernissager, visningar på Körsbärsgården

juni 26, 2022

PROGRAM 2022 PÅ KÖRSBÄRSGÅRDEN

Sommaren och hösten rymmer ett digert program på Körsbärsgården med hela 8 utställningar av samtidskonst där publiken möter konstnärerna på vernissagerna i ”Artists Talks” och 7 litteratur-teater- och musikevenemang på tisdagskvällar.

Här träffas giganter inom konsten som Lars Olof Loeld ,92, och  unga nyexaminerade från Konstfack och Konsthögskolan, här möts konstnärer från såväl Norden som Japan.

Litteraturprogrammen på tisdagarna fokuserar på klimat och hållbarhet i det som händer lokalt, Öja skolas miljöprogram,  samtal med Gretas Gamlingar och Gittan Freihagen och internationellt i samtal med forskaren Kimberly Nicholas (LUCSUS Lund). Frågor kring krig och fred  diskuteras med storheter inom konfliktlösning i oroshärdar som Jan Eliasson och Staffan de Mistura

Hänt tidigare under säsongen:

16 april  kl 16 Påskfestivalen: GLÄDJE konsert

2/6  kl 16.00 och 18.00 Teater med Öja skola: Släkens liv – en tur i kretsloppet Ett scenkonstprojekt i samarbete med Öja skola, Körsbärsgården och forskare vid KTH

Händer efter midsommar:

28/6  kl 18.00 Gittan Freihagen (Gretas Gamlingar) KLIMATNÖDLÄGE Stor klimatmobilisering på Storsudret! En gotländsk klimatkampanj ledde våren 2022 till mobilisering på Storsudret. 

5/7 kl 18 Bach i ton och rörelse. En flöjtsonat, en Bourré och en Partita

Lasse Pettersson flöjt, Christina Öhrling cello och dansant konsert med Lasse Pettersson flöjt och Susanne Svantesson musik och dans till Bachs musik

19/7 kl 18.00 Stormen av Teatervagnen  Romateatern,Unga Roma Barnteaterföreställning, friit efter William Shakespeares Stormen. Från 5 år och uppåt!. Regi Eva Carlberg

26/7 kl 18. Litteratur Jan Eliasson Ord och Handling. Ell liv i diplomatins tjänst. Från ett enkelt arbetarhem i Göteborg till ambassadör och internationell medlare, Sveriges utrikesminister och vice generalsekreterare i FN. I boken berättar han om sitt liv och imponerande yrkesbana. 

1/8 OBS måndag!) kl 18 Litteratur Cecilia Garme om sin och Katarina Barrlings nya bok Saknad

Saknad är en berättelse om att förlora något man kanske inte ens visste att man hade. Det är en resa i tid och rum för att försöka förstå varför ett land som betraktar sig som tolerant, vidsynt och framtidsinriktat har så svårt att hantera förändringar som har med människor att göra.

4/8 Litteratur och klimat Kimberly Nicholas We can fix it

 Nicholas från LUCSUS i Lund med boken ”Under the sky we make” berättar vad vi kan göra för klimatet och hur vi kan hantera stressen klimatkrisen försätter oss i. PÅ ENGELSKA

9/8 kl 18 Litteratur Cecilia Schelin Seidegård förra landshövdingen på Gotland berättar i Ett helvete i taget

Om decennier i forskningens, näringslivets och politikens absoluta topp. Som enda kvinna i styrelserummen. Utsedd av veckans affärer till Mäktigaste kvinnan i näringslivet. Kämpe för klimatet.

I september: Litteratur: Staffan de Mistura Armbrytning med ondskan

 Han har haft några av världens svå­raste medlaruppdrag. I  boken skildrar han sitt liv som internationell med­lare och krishanterare. En merit­lista som omfattar över 50 år och som spänner från konflikten på Cypern i 1960­-talets början, över Vietnamkriget och konvulsio­nerna i Afghanistan, fram till det blodiga inbördeskriget i Syrien. 

Utställningar:

Fabian Tholin – Likvid legend 30/4 -13/7

Simon Gorm Andersen- Sea of stripes 14/5-29/6

Lars-Olof Loeld- Sub Rosa 27/5-25/9

Mattias Käll- Ständig tillväxt 27/5-27/7

Staden- en temautställning 2/7-28/8 

Medverkande konstnärer: Peter Ern, Christoffer Totte Engvall, David Klasson, Gustav de Abreu Sundin, Simon Wadstedt och Ulf Wahlberg

Utvald elev från Konstfack: Anna Gäfvert 16/7 -10/8

Utvald elev från Mejan: Mathias Höglund 30/7-28/8

Konst och Kunskap 13/8- hela vintern

En utställning om vårt arvsfondsprojekt där forskare, barn och unga och konstnärer mötts.

Visningar i Konsthallen. Fredagar kl 12:

Marita Jonsson visar Konsthallen med fokus på en enskild utställning. Meddelas via Facebook och Instagram. 

Sommarens kurser för barn och unga:

Se https://barnenskonstverkstad.korsbarsgarden.se

h1

Axplock ur dagstidningarna: om Almedalen, äldrevård, kultur och hållbar utveckling

juni 21, 2022

Gotlands Museum (Fornsalen) öppnar upp ruinerna Sankta Karin, Sankt Lars, Sankt Per och Drottenf ör partytält, bardisk och scen under Almedalsveckan meddelar gotlandstidningarna. Vad de tar i avgift meddelas inte. 

Känner olust, En gång kyrkor och kloster som blivit våra viktigaste fornlämningar, nu öppnade för Mammon och parties.

Regler begränsar sjudande leverne och fantasi skriver Ingrid Thunegard i en tänkvärd ledare i Gotlands tidningar.  Alla nya regler och byråkrati., alla nya kommunala tjänstemän med ansvar för nya regler som ibland krockar med de gamla. Till vilken nytta annat än som snubbeltrådar då. 

Attendo tänker hon inte. Kan hon undvika Hemmet? Har hon råd?

Hittills har hon tyckt att den skatt hon betalat kommit det allmänna till godo. Men nu, icke. Till privata miljonvinstmaskiner för vård och skola går hennes skatt.. Till krigsindustrin fast hon tillhör de 44% som är mot NATO.  Sverige var en gång unikt. Nu är vi bara vanliga räddhågsna europeer.Enligt Thunegard.

S på Gotland kommer med 100 förslag i sitt valprogram. S vill locka framtidens gröna företag till ön och att Gotland ska bli ett nav i klimatomställningen.  Och kulturen? Jo man vill öppna Konstmuseet som varit stängt i tre år (under centerstyret). Och förbättra villkoren för kulturutövare.

Tydligaste programmet för kulturen på ön har V men S är god tvåa.. 

Coronastödet tar nu slut för kulturen. Trots blödande teatrar, halvstängda museer. Ja pengarna behövs väl till NATO-inträdet.

Sonja Hedstrand skriver i kulturdebatt DN ”Som konstnär har jag inte råd att bli förälder, sjuk eller gammaL                                                                                                                

Hållbarhetschefer saknas för de flesta stora börsbolagen. Tydlig signal om vad som är viktigt i företagen tycker DN

På Gotland är Cementa heligt. Även om vi på sikt inte klarar grundvattnet. Man kan ju skeppa hit vatten eller avsalta från Östersjön  ycks vara en allmän opinion enligt  C i ledare.  Eva Nypelius (ordf regionstyrelsen C) tror på framtida klimatsmart tillverkning av cement på Gotland. Och ”kompensationsåtgärder” för att tillföra vatten på Gotland, även om det lär dröja. Och att man borde kunna bryta som vanligt under tiden.

Sverige placerar sig bland de 20 sämsta länderna i världen på hållbar utveckling (DN4/1 22, Sustainable Development Index) Anledningen är att vi lever materialintensiva liv. Här räknas alltså alla utsläpp in,  också de som svenskar importerar från andra länder för att konsumera i Sverige. Rika länder blir därmed värstingar.

Ja dyster läsning i de tre tidningar som vi prenumererar på. Numera kommer DN två ggr i veckan (ibland 4 åt gången) Varför jag har papperstidning?

Gillar att läsa, stryka under, klippa ut sådant som är viktigt.

Jag vet, jag är i det fallet hopplöst förlegad.

h1

Det är verkligen, verkligen bråttom! Om världsmiljödagen 5 juni

juni 4, 2022

Orden var Olof Palmes, dagen den 6 juni 1972, den första miljökonferensen någonsin inom FN och den hölls i Sverige. 

”Det är skrämmande att enorma resurser fortsätter att konsumeras i vapen och väpnade konflikter som förstör och ytterligare hotar människans miljö” sa han och uppmanade oss alla också att sluta lyxkonsumera, minska användningen av fossila bränslen olja och gas. Och framför allt verka för nedrustning och fred.

På FN-dagen tio år sedan talade Tage Danielsson :

Freden måste komma först

Gör den inte det min vän, kommer inget efter den.

Idag 50 år senare är en ny konferens i Sverige om miljön. Utvecklingen har gått dramatiskt åt helt fel håll. Klimatförändringarna hotar jordens fortlevnad. 

 Politiker och företag prioriterar inte längre planeten, barnen och barnbarnen.  Just nu förs intensiva kampanjer för kostsamma omställningar från näringslivet. Cementa på Gotland lovar att minska sina utsläpp om man får fortsätta att bryta kalk på ön genom att i framtiden komprimera koldioxiden till gas, vätska, lagra i tankar för att någon gång i framtiden förhoppningsvis  skeppa till Norge och Nordsjön och sänka ned i urberget. Jokkmokk och Beowulf Mining har fått bearbetningskoncession att öppna ny gruva i Kallak, intill Världsarvet Lapponia i renbetesland och där utvinna järnmalm. Regeringen räknar med att industrierna klarar miljökraven, de är ju undantagna utsläppssystemet (undantag för kraftvärmeverk och större industrier). Och nu senast Sveriges kanske största satsning på försvaret och krigsindustrin för att gå med i NATO.

Miljön, klimatet, planeten och kommande generationer får vänta. Vi måste rusta!

På ena lokaltidningens ledare handlar det om kanalracet i Närsån: Allt som inte är en riktig båt använder deltagarna för att ta sig fram. Röjsågar som genast brinner upp, badkar med bensindrivna elverk…. ”En hyllning till männens dumdristiga nyfikenhet, galet, oförsiktigt men viktigt och otroligt vackert, tycker ledaren och klämmer samtidigt till med ”Y-kromomens främsta uppgift är att utplåna världen. Trots drivkraften, som innebär att män stryker med, kan det innebära viktiga lärdomar. Mänskligheten utvecklas. Det är just det menar ledaren som ”är skillnaden mellan könen”, kvinnorna är mer genomtänkta och försiktiga men det är männen som står för utvecklingen!  Även när det ofta går åt helvete!

Trot eller ej. Det är en ledare på djupaste allvar. Och dessvärre tycks hela världen följa männen i kanalracets spår. Mot undergången! Och ha kul under tiden!

Lost generation? Barnen i Öja skola som under ett år arbetat med miljön tillsammans med forskare och konstpedagog på Körsbärsgården för att påverka oss som bor och leverärldsmiljödagen
på Storsudret