h1

Barnen vykortsbombar Region Gotland för bättre kollektivtrafik

juli 7, 2022

Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad. (Barnkonventionen paragraf 12)”

Barnkonventionen är lag i Sverige. Men bryr vi oss?

I dagarna vykortsbombar barnen Tekniska nämnden på Gotland med vädjan om kollektiv trafik till hela ön. Barnen målar själva sina vykort. Kommer politiken att ta till sig? Tjänstemännen på ön? Knappat. Media? Nej, TT-nyheter tycks viktigare än det lokala. Och som det nu ser ut vad gäller kollektivtrafiken kommer den snarast att bli glesare till Storsudret, Östergarn och norra ön i framtiden. 

I 8 år har Körsbärsgårdens Konsthall drivit konstkurser för barn. Det har blivit cirka 150 flerdagarskurser. 1800 barn har med sin fantasi och kreativitet försökt påverka samhället, de senaste tre åren med frågor kring hållbarhet och ekologiskt tänkande. Hela förra året arbetade barnen i Öja skola med en pjäs Släkens liv -en tur i kretsloppet  i de flesta ämnen på skolan som resulterade i föreställningar med alla barnen involverade. Nära hälften av Storsudrets boende kom och såg på Körsbärsgården! Då handlade det om kretsloppet, om återvinning av våra resurser.

Men brydde sig politikerna på ön?  Gotlands media? Icke.

Nej barnen har ingen röst. Men oroas över de vuxnas obeslutsamhet. Det är deras framtid som det gäller. Deras försurade luft, brist på vatten. Med hjälp av forskare som besöker Körsbärsgården får de kunskap, konstnärerna ger dem redskap att tillsammans försöka hitta kreativa vägar att lösa samhällsproblem. Arvsfonden har ekonomiskt stöttat. I höst tar projektet slut. Vem tar vid? Läggs allt ner?

För sju år sedan beslutade Regionfullmäktige att Gotland skulle bli världsledande för ekologisk hållbarhet. Redan 2020 skulle klimatutsläppen ha minskat 45%, vi skulle ha rent grundvatten, god status för ytvatten, en levande Östersjö, 100 % förnybar energi, energieffektiva upphandlingar och kollektiv trafik över hela ön. Inte mycket har hänt. Idag under Almedalsveckan finns banderollen Gotland går före. Först i Sverige – Klimatneutrala 2040.

Beslutet från 2015 har skjutits fram 20 år! Barnen och Gretas Fridays for Future tappar tron på oss vuxna och politikerna.

De vill att vi agerar NU!

Se http://www.barnenskonstverkstad.korsbarsgarden.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: