Archive for the ‘Uncategorized’ Category

h1

Vernissage 18 april

april 9, 2019

KDen 18 april öppnar Körsbärsgårdens Konsthall för säsongen med fyra utställningar:

Christoffer Totte Engvall I would love to love to be here

Channa Bankier  Klippor

Mattias Käll  Förpackad – ett undersökande projekt om plast

Kuriosakabinettet

Christoffer Totte Engvall (1990) ställde ut på SUPERMARKET för några år sedan (på det lilla nu nedlagda galleriet Erik Axl Sund) med fascinerande expressiva collage.

Förutom bildkonstnär är han musiker i industri/noisebandet Hjärnkultur. Sitt måleri beskriver han som hjärnläckage, en punkig och brutal expressionism som utforskar och skildrar psykets dunklare tillstånd. Förhållningssättet till material och komposition är kaosartat och bildar en bisarr och primitiv estetik som rymmer figurer och abstraktioner präglade av rå och absurd karaktär. Bilder rivs sönder, nya uppstår, olja, akryl och krita blandas, texter klistras in och nya innehåll uppstår.

Målningarna minner om Jean-Michel Basquiats utställning på Barbican Centre i London häromåret, om Street Art, punk och underground, den nära relationen med musik, skrivande, performance och film. Hur uttrycken förstärker och inspirerar varandra. ” Jag gick aldrig på konstskola, jag bara tittade på massor av saker. Det var så jag lärde mig om konst”  var ett citat av Basquiat. Det skulle kunna gälla för Totte också. Men världen har trots allt förändrats på de trettio åren som gått sedan Basquiat dog; nationalism, migration och klimatkris  är frågor som genomsyrar jorden, och Totte lever i en ny tid, i nya referenser och bilder.

Channa Bankier ställde ut på Körsbärsgården 2011. Då var motiven gråterskor, porträtt efter porträtt av gråtande kvinnor, det var en kort tid efter hennes livskamrats död. Nu är teknik och motiv annorlunda, akrylen är utbytt mot krita och tusch, kvinnoansiktena ersatta med klippor. Kanske gråter de också. Expressiviteten, uttrycken är desamma. Den sexuella symboliken, mystiken finns där också. Under ett drygt år har klipporna följt henne i spåren, kanske var det klippan vid Ihreviken, den stora väggmålningen som hon gjorde till Baltic Art 1984 som fick henne att personifiera sig med formen.

Bankier hör till 70-talets stora  politiskt radikala  konstnärer. Motiven handlade också då om kvinnors sexuella frigörelse och om mystik. Filmer gjordes, radioprogrammen var otaliga, bland annat förekom hon i tre av Sveriges Radios Sommar under kort tid. Hon finns representerad på såväl Moderna Museet, Nationalmuseum och Statens porträttsamling liksom ett otal museer runt om i landet. Gotland blev tidigt hennes hemvist och hon har blivit ön trogen. I Hangvar, långt från konstlivet i ett gammalt stenhus med rötter i 1600-talet lever hon. Men med bredband och dagligt umgänge med sina bilder med dem som står henne nära och med konstpubliken.

Mattias Käll  berättar om sitt projekt och installation som består av fotografier och familjens plastförpackningar, ihopsamlade månad för månad i kommunens återvinningspåsar.

”Jag är orolig över hur vi använder oss av oljan. Oljan som snyggas till och blir plaster som används i allt från smink och kläder till bilar, elektronik och förpackningar. Så gott som allt vi köper har en förpackning. Ofta är den av plast. Ibland flera lager. Det är oron över vår överkonsumtion och vårt normaliserade förhållande till nå­gonting som är så farligt för oss, som är utgångspunkten i det här projektet.

Under ett år samlar jag in all förpack­ningsplast som vår familj får med oss när vi köper olika saker. Jag samlar dem i kommunens återvinningspåsar för att månad för månad dokumente­ra den växande mängden påsar. Jag tar med mig dem ut i naturen och fo­tograferar dem likt röda utslag i land­skapet. För det är här de förr eller senare hamnar. Även om plasterna då är sönderdelade i knappt synliga mikroplaster eller helt osynliga koldi­oxidmolekyler.För mig är det här ett sätt att göra det farliga synligt.”

KURIOSAKABINETTET I LIVIAS HUS

Privata samlingar av märkvärdiga föremål började dyka upp under renässansen i Europa för att få sin stora blomstringstid under 1600- och 1700-talen. Det samlades curiositeter från världens alla hörn, inte minst naturalier från de forskningsresor som Linnés lärjungar gav sig ut på.

En av de största samlarna var Albertus Seba i Amsterdam som under tidigt 1700-tal ansågs ha världens främsta samling och som köptes in av Peter den Store av Ryssland 1717 och blev grunden till det museum som han skapade. Seba började omgående köpa in nya föremål.

Ett kuriosakabinett kunde innehålla allt, antikviteter från jordens alla hörn, fossiler, uppstoppade djur, pressade växter eller helt enkelt kuriösa ting.

Vi har samlat antika ting sedan långt tillbaka. Några har vi ärvt av föräldrarna. Det är en blandning av dyrbarheter och enkla föremål som keramiska bruksting, några har tre tusen år på nacken andra är samtida. Och vi gör som Seba, låter det mesta vara till salu. Kanske börjar vi sedan att samla på nytt

h1

Klimatet och Hoburgen. Och om kollektivtrafik på Gotland

mars 3, 2019

KEn dag i februari uppmättes den varmaste dagen i februari sedan mätningarna startade för 150 år sedan.

2018 var det varmaste året på södra Gotland någonsin (mer än 9 grader i snitt dygntemperatur under hela året)

Så visst blir här allt varmare… Dessvärre kommer också mindre nederbörd.

Här planerar vi för att försöka utöka insamling av regnvatten, vi ser på olika lösningar som andra gjort här på södra Gotland som också tidigare haft ont om vatten.

Men det känns problematiskt för ön. Alla, läs glesbygd långt från Visby, kommer nog aldrig att få kommunalt vatten.

Inte heller kollektivtrafik vad det verkar.

Detta med busstrafiken är ändå märkligt.

En gång gick en buss t o r Hoburgen flera gånger om dagen. Det fanns garage för bussen på vår fastighet (det som nu är restaurangen) och busschauffören övernattade här. När vi flyttade hit gick i alla fall en buss om dagen tor Visby. Men samma år som vi öppnade Konsthallen, 2010 lades linjen ned! Det är turistservice det! Nu har vi kämpat i snart tio år, att åtminstone få tillstånd trafik över sommaren men ingen ljusning skönjes. Vi finns inte med i den trafikplan som nu läggs fram för ön. Återigen, glesbygden och platserna längst från Visby hoppar regionen över.

Vi har Centerstyre på ön och regionen säger sig värna om glesbygden. Att hela Gotland ska leva. Men jag undrar…

h1

Jårg Geismar

mars 2, 2019

Konstnären Jårg Geismar har efter en kort tids sjukdom gått bort.

Han föddes 1958 på Burgsviks BB på södra Gotland där fadern hade tandläkarpraktik, flyttade till Düsseldorf när han var sex och utbildades så småningom till konstnär på dess konstakademi för att sedan fortsätta sin utbildning i New York. Världen blev hans arbetsplats, han har ställt ut i Europa, Asien och USA och bott långa tider på skilda platser. Sex år i Japan satte avtryck, liksom tiden i USA. Han var en flitig utställare, på flera stora museer och gallerier i USA, Japan, Kina och Europa som Amsterdam, Bryssel, Maastricht, Venedig, Köln och givetvis Düsseldorf. I Sverige hade han en oförglömlig utställning på Liljevalchs Konsthall, The Optimists. Också BAC i Visby ställde ut hans verk i början av 2000. Varje sommar återvände han dock till Gotland och Burgsvik som han menade hade stor betydelse för hans konstnärliga uttryck. Här var han hemma, han höll sig väl underrättad om alla familjer och släkter som bodde här.

Verken bär spår av hans liv och arbete där han vistats, fysiska, materiella rester av sådant som han samlat och nyttjat på plats, fragment av dagstidningar, emballage, olika återvinningsmaterial. Skenbart enkla, vardagliga ting, observationspunkter för egna inbäddade berättelser. Hans samhällsengagemang, intresse för livet och relationer människor emellan går som en röd tråd genom de skilda teknikerna och uttrycken.

Geismar var en av de stora inom konstvärlden, både genom sina verk som visades runt om på de stora museerna och genom sin föreläsningsverksamhet. Han var från 1995 gästprofessor och föreläsare på en rad akademier i Europa, Asien och USA och var grundaren till ATW (Around the World) ett globalt forum för interdisciplinärt utbyte.

h1

Lärkan är här och bina har vaknat

februari 26, 2019

Lärkan är här! Många drillar i skyn. Det är soligt stilla och milt. Vi har litet lätt börjat vårbruket, dvs gjort i ordning två sängar för rädisor och sallad. Kanske litet tidigt, men svårt att låta bli…

Vintergäcken breder ut stora gula mattor i gräsmattan. De är fulla med bin! Någon har tidigare satt ut bikupor intill parkeringen så numera har vi gott om bin i trädgården, väldigt trevligt.

En liten blå blomma (ogräs) finns rikligt där Tage Andersen till sin utställning planterade en häck av rödkål. Vallen med rödkål fanns där nu Skulpturgalleriet är placerat men en liten del finns ännu och där växer den blå blomman. Undrar vad det är?

På söndag är gudstjänst med kören och semmelkaffe efteråt. Trevlig tradition tycker vi, det brukar komma MÅNGA. Hoppas så även i år.

I övrigt öppnar vi Konsthallen och kaféet/bistron på skärtorsdagen 18 april med fyra spännande utställningar, I storsa salen Christoffer Totte Engvall, i en av de mindre Channa Bankier och i flygeln Mattias Käll. Livias Hus bygger vi om till ett kuriosakabinett…

h1

Hjärnläckage och nybildad Stiftelse på Körsbärsgården

februari 10, 2019

För några år sedan på SUPERMARKET  hamnade vi i en monter för det lilla galleriet Erik Axl Sund (ligger på Folkungagatan) och fascinerades av den täta miljön och några collagebilder. Det tog litet tid för oss att leta upp konstnären, som visade sig bo i Hjo. Christoffer Totte Engvall heter han, nu har vi varit i Hjo tre (!) gånger på ett år och den 18 april ställer han ut hos oss!

Som Hjärnläckage beskriver han sitt måleri. Jag tänker på Jean Michel Basquiat och Street Art, punk kanske. Vi ser verkligen fram mot att få presentera honom här. Han har ställt ut på Erik Axl Sund, senast i höstas) men är ännu relativt okänd. Men BRA.

Ska bli spännande!

IMG_5734

Körsbärsgården har bildat en stiftelse, STIFTELSEN KÖRSBÄRSGÅRDEN PEDAGOGIK. Ändamålet är att utan vinstsyfte främja konstupplevelser, konst som pedagogisk form och miljö-och kretsloppstänkande och att väcka fantasi och kreativitet främst hos barn och unga.IMG_5938

Ordförande är vår tidigare landshövding Cecilia Schelin Seidegård, övriga ledamöter är Allan Larsson, (tidigare finansminister) Lennart Lindgren, (tidigare generalsekreterare för Rädda Barnen) Karin Lind (konstnär) och Ingalill Karlsson (tidigare marknadstrateg IKEA).Viktigt för den nya stiftelsen blir förstås att säkra verksamheten för barnens Konstskola och arbetet ute i skolorna. Och det finns förstås en massa spännande idéer att ta tag i!

Den 8 februari fyllde Björn Erling Evensen 95 år! Still going strong, målar varje dag även om benen sviker. Stor utställning i flygeln blir det i sommar med hans senaste verk, vernissage 1 juni.IMG_5800

h1

En kvart kultur på alla Regionfullmäktigemöten

januari 25, 2019

Jag städer bland gamla tidningsurklipp från Gotlandstidningarna och hittar en GA-artikel från den 22 mars 1991 skriven av dåvarande  kulturnämndsordföranden Stig Barke, Kultur bra för Gotlands ekonomi.

Det var lika svårt då att få Gotlands ekonomi att gå ihop. Vi borde bli fler på ön, tyckte han, helst 100 000. Men hur få folk att flytta hit? Jo med hjälp av ett väl utvecklat kulturliv.

Han tyckte att det var ett bra kulturklimat på ön, men att det fanns en seghet gentemot kulturen i kommunstyrelsen och fullmäktige. Precis som inom idrotten behövs en elit inom kulturen, som föredöme och stimulans, skrev han. ”Hobbykultur i all ära men professionella inom kulturområdet är oumbärliga som draghjälp och inspiration”. Och de blir allt färre.

Hans förslag till politikerna då var:

1 Tänk på landsbygden (här spelar kommunikationerna en viktig roll)

2 Tafsa inte på böckerna. Lägg inte ner småbiblioteken, dra inte in bokbussarna!

3 Ge skolorna kultur, fler författare som kommer och läser och berättar.

4 En kulturtidskrift, en bättre kulturkalender och ett kulturråd utan politiska bindningar.

5 Utveckla musikskolan till kulturskola.

Då som nu stod kulturen under besparingskrav.Kanske skulle man satsa mer på kulturen i svåra tider i stället för att spara, tyckte han.

Inte mycket har hänt på de 27 åren. Mer än ytterligare besparingar inom kulturområdet. Kulturnämnd och förvaltning är ett minne blott. De professionella kulturutövarna väntar ännu på att bli en del av region och stats gemensamma pott, Samverkansmodellen, för att kunna överleva på sin konst,  de flesta av hans förslag är lika aktuella idag.

Barke avslutade med att föreslå en kulturkvart vid varje sammanträde med kommunfullmäktige. För att informera och kanske vänja politikerna vid kulturen.  ”Har man inte råd med kvart i månaden visar det sannerligen att man inte har mycket till övers för kulturen” tyckte han.

Kanske dags att göra något åt saken? Till exempel med en kvart kultur varje gång på regionfullmäktiges möten.

h1

Formexmässan, 92 möjligheter och Fria professionella kulturskapare

januari 21, 2019

I mitten av januari varje år öppnar FORMEX som är formgivares och designers tillfälle att ta del av trender och allt det som hör framtiden till.

Mässan är som de flesta numera i Älvsjö.

I år var stilekonen Zandra Rhodes den som fått uppgiften att skapa mässans entrétorg. Hon hör väl egentligen mer till 60- och 70-talets Swinging London, men kanske är det en trend att se bakåt?

 Hur som helst hade hon valt att visa sitt eget hem, en mycket färgstark historia med blickar mot Indien med starka färger, rökelse och guld.

Och rummen på mässan går definitivt bort från naturfärger, vitt, beige och grått mot starkt gröna, röda och gula färger för att inte tala om allt guld som glimmar… Någon hade hjälp henne att definiera titlar på böcker som hör tiden till: Till fots, Sju steg till ett friskare jag, Bank av sin tid –öppen enkel omtänksam, En god höst,  och så en engelsk titel som krockade med alltihop The natural home. I beige och vitt, så långt från hennes filosofi som man kunde komma.img_5440

Rolig och underhållande var mässan. Vi tittade på sådant som Helga kommer att sälja i sommar i Körbärsgårdens butik. Men håller nog trots allt kvar vid det mera naturnära.

I veckan var också möte i Visby med alla näringsidkare, 92 möjligheter (dvs en för varje socken). Brainstorming kring det som ansåg viktigast för Gotlands tillväxt och utveckling uppdelat i delar av ön. ”Min grupp” diskuterade södra Gotland vi var ett femtontal personer, näringsidkare, politiker, besökande och så jag för kulturen. Egendomligt nog framstod naturen och kulturen som det som är viktigast för öns framtid, som kan få den att blomstra och utvecklas. Jo, jag tycker så förstås. Men alla andra kom från helt andra sektorer. När vi kokade samman våra synpunkter och enades om en framtidsvision, så var det detta som vi enades om. Synd att det sällan förs fram när det talas om framtiden i andra sammanhang.img_5431

En viktig grupp som också möttes i veckan är Region Gotlands grupp som representerar Fria professionella kulturskapare och som träffas två gånger i halvåret med öns kulturstrateg Björn Ahlsén. I gruppen finns alla med: teater, film, dans, musik, konst, form och design, konsthantverk, litteratur, en fantastisk samling kreativa människor med massor av ideer och uppslag. Ett bra forum nu när kulturnämnd tagits bort och förvaltning bantats till oigenkännlighet. Men hur når vi politikerna och förvaltningen?

Återkommer om detta.

Och vad händer i Sundre? Vår blomstrande litteraturförening träffades hos mig igår, vi läser flitigt allt nytt som det diskuteras kring. Underbar blodmåne i morse med klara lysande stjärnor omkring och strax därpå en lika glödande soluppgång. Nu under eftermiddagen på min promenad runt Hoburgen var det åter grått. Mötte min vän Arendt på Fyren som cyklat till Burgsvik för att handla. Två mil i vardera riktningen. Vi är ett segt släkte här nere!