h1

Upprop från öns kulturarbetare

augusti 27, 2017

Om man vägrar se bakåt

Och inte vågar se framåt

Så måste man se upp!

Tage Danielsson – kloka ord av en sann kulturarbetare.

 

Regionstyrelsen ska på höstens första möte besluta om Gotlands framtida

kultur- och fritidsverksamhet” (RS 2016/866). Finstilt anges Reviderat underlag.

Förslaget som remissbehandlades i våras (där svaren sades vara ”generellt positiva”) är i sanning reviderat. Förvaltningen har valt att lägga fram ett helt nytt, i grunden omskrivet förslag! Det måste rimligen bordläggas och återremitteras till berörda innan beslut tas av politikerna.

Bakgrunden var ett besparingskrav på Kultur och fritid, där förvaltning och nämnd föreslogs upphöra, kulturen läggas direkt under regionstyrelsen och fritidsfrågorna under tekniska nämnden. Kulturen skulle komma närmare den operativa verksamheten, idrottens behov av lokaler skulle bättre kunna ombesörjas av dem som redan har det ansvaret.

Det förslaget är nu utraderat. Idrotten (den dominerande verksamheten inom fritidsområdet) läggs direkt under regionens förvaltning och får en chef som också ska kunna kulturfrågorna. Två strateger med dubbelkompetens svarar gemensamt för idrott och kultur.

Såväl den förra utredningen som remissinstanserna underströk att konst och kultur är viktiga för Gotlands tillväxt och varumärke och att en närmare koppling till regionstyrelsen vore bra. Fritidsfrågorna sågs som operativa och att driva verksamheterna tillsammans ett hinder för båda. Inte desto mindre återförenas nu idrotten med kulturen. Utredarna försvarar sin omsvängning med att målgrupperna är desamma! Det är samma personer som exempelvis kör enduro och sparkar fotboll som de som är involverade i konst, dans – en nåd att stilla bedja om.

Regionen antog förra året en ambitiös kulturplan. Alla former av kultur får vi näring av, kulturaktiviteter håller oss friska, alerta, nyfikna och stimulerar fantasin och uppfinningsförmågan. Kultur genererar dessutom ny kunskap genom olika typer av kreativa processer som i sin tur skapar utveckling i vårt samhälle.

Gotland är också Kulturens ö i marknadsföringen. Utan Visby världsarv, Gotlands museums rika skatter, Medeltidsveckan, Bergmanveckan och alla andra kulturveckor, Romateatern, Museum Lars Jonsson, Körsbärsgården med flera, skulle besöksnäringen kraftigt försvagas. Tillväxten skulle tyna bort. Färre skulle välja att flytta hit.

Att skapa förutsättningar för kulturen är en politisk fråga; på Gotland är myllan god, men fröna måste få näring för att gro. Med vilja och engagemang kan skörden bli rik och Gotland växa.

Det är hög tid för politikerna att agera och inse kulturens värde.

 

Bordlägg det nya förslaget och arbeta vidare på det som vi alla i demokratisk ordning tagit del av och enats kring. Det bör vara så en demokrati fungerar.

Vi som skrivit under är:

Marita Jonsson

Lennart Lindgren

Annika Fehling

Eva-Marie Kothe

Unn Dahlman

Jennie Olofsson

Paola Ciliberto

Merit Hemmingson

 

Fler tillkommer…

 

 

 

 

h1

ART WEEK vecka 34 på Gotland

augusti 18, 2017

Körsbärsgårdens Konsthall och Skulpturpark håller öppet varje dag under ART WEEK 11-17.

UTSTÄLLANDE KONSTNÄRER:

Idun Baltzersen är näst yngst (född 1987), Björn Erling Evensen (född 1924) är äldst. Båda har norskt påbrå.

Baltzersen har hon redan etablerat sig bland de främsta i sin generation med viktiga utställningar på Konstakademin och Moderna Museet i Malmö.

På Körsbärsgården visas PANORAMA, en installation med tretton bilder i stort format, originalen till hennes träsnitt samt en jätteduk med collage av de tryckta träsnitten.

Baltzersen arbetar figurativt, unga kvinnor, hjältinnor, martyrer. Storleken är viktig och gärna monumental. Motiven karvas fram ur stora plywoodskivor. När de är klara trycker hon dem på lakan, syr ihop många tryck till collage. I utställningen kombineras collage och stockar, här ses både förlagan och representationen.

Evensen är hennes motsats, motiven är abstrakta, uppbyggda i olika material, halvt skulpturala och bildar ett eget okänt universum. I Skulpturparken står två av hans skulpturer.

 

Konsthallens tema i år är RUM.

Susan Whitlow, årets utvalda avgångselev från Konsthögskolan, målar i stort format, i rinnande akryl på papper. Motiven är fångade i nuet men glider mellan då och nu, en slags tänkt verklighet utanför verkligheten, fragment av livet ur olika synvinklar..

Konstnärskollektivet Mycket har byggt ett LUFTSLOTT av återvunnen plast och segel i skimrande färger. Passa på att gå in i den jättelika skulpturen (innanmätet påminner om Niki de Saint Phalles skulptur HON på Moderna Museet på 60-talet).

Eva Jacobson presenterar I ATELJÉN med texter och ord direkt på väggarna, vita målningar, ljusa skulpturer av okända djur, formelement på konsoler, böcker, teckningar och skisser.

Ofta är det gåva att få bli insläppt i en konstnärs ateljé, i rummet där tankar och idéer föds, utvecklas, kasseras. Denna gång följer vi med in i verkens tillblivelse i själva Konsthallen.

Kerro Holmberg kallar sin utställning HEAD IN HANDS – MÅLNINGAR, AFRIKANSK INSPIRATION. Också här stiger besökaren in ett rum, en plats för en livslång passion för den afrikanska konsten, där väggarna försvunnit och rumsvolymen blivit det kärl som rymmer kärnan. I rummen finns också Holmbergs måleri. Människor dyker upp, oftast kvinnor, glömda ryska poeter och konstnärer, ansikten som markörer i en berättelse. Vad det är att vara människa.

Om utställningarna och Körsbärsgården berättar Marita Jonsson cirka 11-15 torsdag under den ART SAFARI som går till södra Gotland.

Utställningarna, de permanenta samlingarna och Skulpturparken är öppen under hela ART WEEK 11-17.

Marita Jonsson

0706 212220

 

 

 

 

h1

Vandring med barnbarnet längs Gotlands stränder

augusti 12, 2017

Jag gillar verkligen att vandra! Varje dag i ur och skur, en till en och en halv timme.

Förra året började en vandring längs kusten med barnbarnet Vilgot, då fyra år. Idén kom från Ingvar Carlsson som gick runt ön med sin dotter. Så jag tänkte att Vilgot, barnbarnet och jag kunde göra detsamma. I år har det varit väldigt blåsigt längs stränderna, vi gjorde en kortare tur i början av maj och fortsatte en lugn solig dag nu i augusti. Vi tog vid där vi slutade sist, 6 km till blev det mot norr. Det blev en rätt äventyrlig vandring med två avbrott inåt land, först stoppade jag när jag såg ett fyrtiotal kor vid stranden och vi tog en omväg inåt strandängarna. Nästa stopp blev när vi mötte 2 tjurar. Mindre kul! Men vi tog oss över en stenvast och klarade mötet.

Salicornia (glasört) växer ymnigt där vi gick, den växt som Linné tyckte man borde odla kommersiellt för att framställa soda till glas. Några fina stenbodar för fisket, en annan stenbod som kanske varit ett lammgift, många skyddsvärn från andra världskriget.

Härliga är de strandpromenaderna, roligt att se och upptäcka saker tillsammans. Vilgot såg för första gången hundra skrakar på stenarna i havet, tre svanar med sina gråfjuniga ungar.

Idag for han hem till Skåne för att börja förskoleklass. Kanske blir det ny promenad till jul…

h1

Är Fake News viktigare än sanna nyheter?

augusti 9, 2017

Fake News sprider sig. Och i den gotländska pressen. Ett helsidesreportage med bild i Gotlands Allehanda 7 augusti berättar målande att den enorma medeltidskoggen Roter Teufel är på besök i Visby. Reporten Patricia Stål citerar Patrik Björkander, marknadschef Medeltidsveckan: ” Det är så häftigt att vi fått hit den” säger han. Koggen är i hamnen under hela veckan och möjlig att besöka.

Det är bara det att koggen aldrig kom! Den blev kvar i Västerås. En liten dementi kom i tidningen.

Kultursidorna är numera fulla av TT reportage om ”kultur” från olika delar av landet.  Dagens GA hade sin sida fylld av en Bonnier release om att Crimetime kanske fortsätter nästa år. För säkerhets skull också en helsida och bild på annan plats i tidningen om en av de engelska deckarförfattare som senare i höst kommer med en bok med knytning till Crime (på Bonniers förlag). Knappast en dagsnyhet. Under Bonnierevenemanget Crimetime som varit tidigare på ön skrevs förhandsartiklar och reportage i dagarna tre om eventet.

IMG_3044

På Gotland äger dagligen under sommaren hundratalet evenemang många kring litteratur, barn och unga, teater, museum, utställningar. Sällan kan läsarna ta del av presentationer eller recensioner. Är kulturen på ön ointressant? Tror inte det.

Körsbärsgårdens Konsthall har i sommar haft nio vernissager, både med internationellt välkända och med konstnärer som vistas på ön. Åtta litteratur- och musikaftnar med bland annat med akademiledamoten Kjell Espmark och författaren PC Jersild och kulturpersonligheter som Marika och CG Wachtmeister på Wanås och Johan Pousette och Helena Selder på Baltic Art Center. En bråkdel har omnämnts i gotlandstidningarna. Barnens Konstskola för barn och unga med stöd av Arvsfonden har ägt rum under nio veckor per sommar i tre års tid samt i alla skolor vintertid från Öja till Slite utan att uppmärksammas.

Visst Konsthallen syns ändå. Vi skrivs om i rikspress och på sociala medier. Hit kommer betydligt fler sommartid än hårdlanserade media-event som Crimetime. Men tendensen är att allt färre gotlänningar hittar hit, det är sommarfolket, med andra kanaler än gotlandsmedia som är majoriteten av besökarna. Det är synd. Jag tror verkligen Gotlandstidningarna har en viktig uppgift att fylla; att förse gotlänningarna med adekvat information om vad som händer på ön inom kulturområdet. Inte bara TT-nyheter. Eller Fake News.

h1

Spännande kväll tisd 8 aug med BAC och Johan Pousette och Helena Selder

augusti 6, 2017

BAC, Baltic Art Center, det internationella konstcentret på Gotland hade under några år hade statens särskilda uppdrag för samtidskonst. Johan Pousette var dess förste chef och initiativtagare, Helena Selder är nytillträdd verksamhetsledare. På tisdag 8 aug kl 19 berättar de på Körsbärsgården om hur allt startade och om framtidsplanerna för BAC.

Gotland tilldelades under nittiotalet flera statliga uppdrag, Tonsättarcentrum, för samtida musik, Översättarcentrum för författare från Norden och Balticum och så BAC för samtidskonsten.

Alla kom att husera i Visby, många framståernde författare, musiker och konstnärer har i perioder bott och verkat på ön finanansierade gemensamt av stat, kommun och EU.

För BACs räkning byggdes fina lokaler vid hamnen, erkända konstnärer som Bill Viola, Fiona Tan, Rosa Barba, William Kentridge och Jan Håfström vistades på ön. BAC tilldelades under några år regeringens nationella uppdrag för samtidskonst åren 2003 – 2007 som möjliggjorde förnyelse och utveckling med hög ambitionsnivå.

Helena Selder är nytillträdd verksamhetsledare och ser en spännande framtid för sig, det pågående pilgrimsvandrarprojektet Sundre- Fårö med Juanma González, den högt uppskattade Sharon Lockhart (just nu på Biennalen i Venedig) hör till den nära framtiden.

Konsthallens litteraturkvällar närmar sig sitt slut för säsongen, närmast står alltså BAC nu på tisdag. Sista tisdagskvällen 15 augusti är Grande Finale, som vanligt opera med vår tenor Andreas Marmbrandt och musiker. Det kan bli sista gången som vi här får lyssna på Andreas på Körsbärsgården. I höst lämnar han ön för Stockholm. Men först är alltså BAC.  Kom och ta del av en spännande kväll kring samtidskonsten på Körsbärsgården!

BAC

h1

Sommarens sista vernissage: Idun Baltzersen tisd 1 augusti kl 14

juli 28, 2017

Idun Baltzersen hör till unga som i sommar visas på Körsbärsgården (född 1987) och finns från tisdag 1 augusti till 24 september i Konsthallens Stora sal.

Född i Trondheim, Norge, bosatt och verksam i Stockholm där hon för några år sedan tog sin Master vid Konstfack, har hon redan etablerat sig bland de främsta i sin generation med viktiga utställningar på Konstakademien, Moderna Museet i Malmö, Uppsala Konstmuseum och Magnus Karlsson Gallery. Hon fick 2016 Konstakademiens stipendium ur Bernadotteprogrammet.

Konsthallen visar Panorama, en snäckformad installation av tretton karvade plywoodkivor i stort format, originalen till hennes träsnitt samt en jätteduk med collage av tryckta träsnitt av hopsydda motiv.

” Mitt panorama består av unga kvinnor, hjältinnor, martyrer, hur de lever och levde och kom­mer att leva. I mina collage och kombinationer är de igenkännliga genom sina munkjackor, converse och tillbakadragna kroppsspråk. De är sina egna protagonister, alla huvudpersoner i sina egna vilsekomna kroppar, och varandras antagonister, ensamma tillsammans. De tar plats utan att reflektera så mycket över hur och varför, som om det blivit det mest naturliga i hela världen, deras öde och kallelse, dömda att uthärda publiken och sig själva (och vänder alla ryggen). De bär ofta flätor.

Jag arbetar figurativt, vanligtvis med tekniker som träsnitt, torrnål, linoleumsnitt eller teckning. Storleken är viktig, och gärna monumental. Det är frustrerande att göra stora träsnitt, jag får ont i ryggen och träflisor i fingrarna, jag kan inte se vad jag håller på med då motivet är så stort, det blir som ett landskap av trä. Men när verken är färdiga blir jag alltid överraskad, det ligger en stor tillfredställelse i att bevittna hur verket växer fram i dialog med tekniken.

Motiven karvas fram ur stora plywoodskivor, ur det fabriksformat som skivorna levereras i. Det kallas stocken. När stocken är klar trycker jag den på lakan, på golvet i min ateljé. Sedan syr jag ihop många tryck till collage, där tryck från samma stock återkommer flera gånger. I utställningar kombinerar jag ofta collagen med stockarna som använts vid tryckningen. Jag använder alltså både förlagan och representationen”.

Idun Baltzersen

 

Under samma vecka är två intressanta litteraturprogram,

Tisd 1 aug kl 19 presenterar PC Jersild sin senaste bok TIVOLI som kommer i början av september på Albert Bonniers förlag

Ett annorlunda äldreboende byggs upp på Djurgården i Stockholm efter att Tivoli Gröna Lund gått i konkurs. De kinesiska investerarna vill satsa på kapitalstarka seniorer och erbjuder en gated community med full service, och med karaoke, tango, bingo och andra nöjen. Och som kronan på verket en livförsäkring med 100-årsgaranti! Bland de boende finns två gamla bröder, där den yngre försöker hålla ordning på den äldres eskapader. Anläggningen döps till BlissGardens – Lycksalighetens trädgårdar – men i folkmun får den heta De saligas ängder, eller kort och gott Kalkbrottet.

 

PC Jersild låter boende och personal berätta om detta experiment, som blir till en absurd skrattspegel för vår syn på åldrande och död.”

258083

Torsd 3 aug kl 19 är det Marika och CG Wachtmeisters på Wanås tur. Konst, kor, kärlek på Wanås slott heter deras gemensamma bok om sitt livsprojekt.

Spännande kvällar utlovas!

h1

Vernissage tisd 25 juli med Susan Whitlow och Musikalevent 26 juli kl 19

juli 23, 2017

Två evenemang i veckan som kommer! Först ut är Susan Whitlow (född 1989) som är Körsbärsgårdens utvalda från Konsthögskolan, där hon tog sin masterexamen i våras. Vernissage tisd 25 juli kl 14, konstnären är på plats. VÄLKOMNA

IMG_9226

Redan på onsdag kväll är nytt evenemang. Det är musikalartisterna Joel Zerpe, (Phantom of the Opera i Stockholm) Isak Bendelin (Wermlandsoperan) och Fredrik Vahlgren(Wallmans i Oslo) som framför Vad ska vi sjunga för låtar. onsdag 26 juli kl 19. OBS att föreställningen kostar 150:- för vuxna och 75:- för barn och stud.

De som önskar beställer en tallrik italiensk antipasto och något att dricka innan, Serveringen öppnar kl 18 och bör förbeställas till Helga 0701718171.3 sorkar

 

Susan Whitlow målar i det stora formatet. Jättelika bilder i rinnande akryl på papper tycks vid första ögonblicket vara fångade i nuet men glider mellan då och nu, en slags tänkt verklighet utanför verkligheten. Kvinnor från 1600-talet och och kvinnor av idag, förvirrande lika i frisyrer, kläder och hållning, stadslandskap av höga hus, tunnelbana och stängsel, ett kaleidoskåp av reflexer som får betraktaren att se fragment av livet ur olika synvinklar. Ögat och förnuftet ser motstridiga bilder. I Susans värld utger sig målningen för att vara speglingar av vardagen, tänkta verkligheter, men ändå inte. Former som ses ur olika vinklar, skuggor som dyker upp och avspeglar okända former. Storleken och skalan förvirrar.

Whitlow har tidigare under studietiden ställt ut med några av sina kurskamrater från Mejan på Prins Eugens Waldemarsudde. Så har följt utställning i Helsingfors, nu i sommar ställer några Konsthögskoleelever bland dem Whitlow ut i Gävle, Gone Fishing. Hon hade en liten separatutställning på Körsbärsgården redan 2015 då hon var kandidat.