h1

Kultur eller kassor

mars 9, 2021

”Tro inte att kulturen som går under nu, kommer tillbaka” skrev en ledarskribent på Dagens Nyheter Kultur. Han hänvisade till att konstutövarna skaffat andra jobb för att överleva. Kulturuppehållet kommer ta lång tid att läka. Om det alls gör det.

I Frankrike gick nyligen kulturministern och hundra ledande museipersoner ut i ett upprop att landet måste öppna konstinstitutionerna. ”Konsten bidrar i samma mått som hälsan till att läka den mänskliga själen.”

I Sverige är de som smittas i gallerier och på byggvaruhus mer lönsamma än de som får corona på museum. Alltså stängs museerna medan kommersen får hålla öppet.

Än själen då? Den har vi sålt.

Vad händer en människa i mötet med konst? Den öppnar sig. Konst gör oss mottagliga för det nya, okända. Kanske ser vi samband som vi inte varseblivit tidigare, förstår och inser sådant som ord och siffror inte kan förklara. Konst förklarar sammanhang, länkar bakåt och framåt, får oss att ana vad som står på spel för mänsklig överlevnad, inse hur vi som människor måste handla för att jorden alls ska ha en framtid. Konstnären besitter en intuition som vi andra inte alltid tillåtit oss att utveckla. Den här föraningen om vart vi människor är på väg uttrycker konstnären i konsten. 

De politiska partierna på ön har den sista tiden debatterat konst/kultur i media. Alla vill väl men det är siffrorna som styr när man prioriterar. Jovisst länsmuseet har fått miljoner för att klara sig igenom coronakrisen och bygga vikingautställning för att kunna möta kryssningsturismen när pandemin släpper. Varumärket är viktigt. Kulturön och museet med sina skatter tjänar vi alla på. Moderaterna (11/12) värnar om museet som en ”motor” och vikten av kopplingen museum-näringsliv. Socialdemokraterna (13/1) pekar på kulturen som fundamentet i en demokrati. ”Bildkonsten är skakat i grunden” och i förlängningen bilden av Gotland. Centern (9/1) poängterar hur viktig bilden är, ”Gotland-kulturens ö” och vill knyta ihop historia och nutid, över hela ön i bygdegårdar, kyrkor, och bibliotek. Miljöpartiet (3/2) vill utöka stödet i form av projektbidrag till utövarna. Vänstern ((7/1) tror inte på näringslivet som räddaren i nöden. Kultur är en demokrati- och välfärdsfråga. Här knyter V an till debatten som förs av de fria professionella konstutövarna som opponerar mot att Gotland (som ensam region i landet) exkluderar de fria utövarna, ”skaparna”, från statliga stöd (Samverkansmodellen) och istället fördelar allt till de s k länsfunktionerna, ”bevararna, förvaltarna”. 

Vi förlitar oss på politiker och myndigheter. Ett stängt Konstmuseum och Galleri Gotland poppar väl upp i en butik eller hembygdsgård?

Den fria professionella kultursektorn måste få kosta. Den behöver få del av statens och regionens anslag för att leva och ”skapa”. Först tillsammans med konstnärerna kan politiken koppla ihop näringsliv och kultur och fortsätta tala om varumärket Kulturön. Och samtidigt främja hälsan hos gotlänningarna, se om vår själ.

h1

Mer om Björn Erling Evensen (1924-2021)

februari 24, 2021

Det här är faktiskt ett gammal inlägg som jag gjorde i samband med att jag skrev boken om Björn. Året var 2012 och vi planerade en stor retrospektiv utställning med hans konst här på Körsbärsgården. Ock så boken. Nu åtta år senare har det blivit flera utställningar, Björn har målat oavbrutet, hittat nya vägar.

Det är vemodiga dagar. Jag skulle önska att SVT visar dokumentären om honom på nytt. Den kommer så nära hans sätt att måla, säkerheten i att hitta uttrycket.

Så här skrev jag 2012. Det gällde hans kanske viktigaste och mest imponerande skulptur, SPIRIT, i New York:

”Just nu skriver jag om den första tiden i New York, utställningarna, de spännande analyserna och recensionerna av allt han gjorde. Den över sju meter höga skulpturen i rostfritt stål, Spirit i åminnelse av Charles Lindberg som avtäcktes på Roosevelt Field i New York 1981 och som  han fick medalj för av borgmästaren Ed Koch. Spirit tillverkades dock i Sverige, många huvudvägar fick stängas under transporten innan den via Hamburg kom till New York och Washington Bridge, där den transporterades en arla morgon innan  trafiken kommit igång.    Joseph Merkel (Artspeak dec 1986) tog upp frågan om vad tid är när han recenserar Björns andra stora soloutställning på Vorpal Galleri i december 1986, också den med en halvsideslång analys.

One lives, or cares to think he lives, in the present, but the present is actually the future becoming now. Since the future is always unknown, the present, the emergent future, is life being revealed. Therefore, living is the unfolding of mystery, of many secrets. It is the unexpected, the surprise, that holds a person´s fascination. Out of this flow many principles of art and life, explaining how an art so essentially simple as the sculpture of Bjorn Evensen can become so complex. 

För Merkel handlar Evensens skulpturer om detta: att ur nuet eller det förflutna kunna se in i framtiden; att genom verket väcka fantasin hos betraktaren. Och han slutar sin artikel med att citera dikten Peter Quince at the Clavier av Wallace Stevens:

Beauty is momentary in the mind-

The fitful tracing of a portal;

But in the flesh it is immortal.

h1

Björn Erling Evensen 1924-2021

februari 21, 2021

 Konstnären Björn Erling Evensen, Visby avled idag. Han fyllde 97 år för drygt en vecka sen.

Han är i mångt och mycket en gigant inom svensk skulptur som de senaste 20 åren levt ett ganska anonymt liv i Visby på Gotland.  Men hans offentliga verk finns runt om i världen, i USA och Australien och Europa. På Gotland står en av hans skulpturer vid Uppsala Universitet/Campus Gotland och två på Körsbärsgården.

Hans första utställningar var på tidigt 60-tal i London, sedan följde tjugotalet utställningar i New York och uppdrag runt om i Sverige, bland annat projekt i experimentell form tillsammans med musikern Sven-Erik Bäck, poeten Östen Sjöstrand och dansarna Donya Feuer och Ivo Cramer, där hans stålskulpturer musiksattes. Otaliga verk finns i banker, bibliotek, fabriker, flygplatser och på offentliga platser, bland dem Drottningen och hennes skepp (tidigare Stureplan nu Jarlaplan) i Stockholm, Guldporten synligt från Mälarens vatten från en höjd på Lidingö och den sju meter höga stålskulpturen Spirit på Roosefelt Inn Fields i New York liksom ljudande portskulpturer, Gateways, i Oslo och i Perth Australien.

Efter att han under större delen av sitt liv pendlat mellan New York och Lidingö kom han för snart tjugo år sedan att slå sig ned permanent på Gotland, där familjen hade tillbringat somrarna.

Evensens konstnärskap ska ses i ett internationellt sammanhang, i samröret med konstnärerna kring Brook Street Gallery (Hans Arp, Giacometti och Henry Moore), de tyska efterkrigskonstnärerna i Zerogruppen och italienarna i Arte Povera (med Piero Manzoni, Alberto Burri och Lucio Fontana). Intressant är att se att Evensen befann sig på plats när grupperna startade, han ställde ut med skulptörerna och han influerades av deras uttryck och materialval men valde en helt egen väg.

Med Körsbärsgården inleddes i samband med flytten till ön ett nära samarbete och i Konsthallen finns en rekonstruktion av en del av hans ateljé liksom flera av hans verk i Skulpturgalleriet och i parken, skulpturerna, Gateway och Varthän

Klarheten är det största mysteriet kallade han sin sista utställning. Strofen stammar från en dikt av Paul Valéry som har följt honom genom livet. ”För mig är konst en fråga om meditation, andlighet, ett sätt att leva med färg och form. Konst är något mycket allvarligt, ett redskap att förstå och tränga in i livets villkor”.

Kanske var det inte helt lätt att lämna det intensiva konstlivet på Manhattan och slå sig ned i anonymiteten på Gotland. Det verkar dock som omställningen gick bra, han blev mer produktiv än någonsin. Dörren till det undermedvetna kändes vidöppen. Jag lärde känna Björn 1982 i samband med en utställning på Fornsalen som jag skulle hjälpa honom att hänga. Det blev en ögonöppnare för mig till samtidskonsten och jag fick en vän för livet. Han har varit oerhört viktig för hela vår familj. När vi 2002 flyttade till Sundre och så småningom byggde Körsbärsgårdens Konsthall kom han att bli en viktig utställare. Och världen kom hit med honom. På utställningarna var flera av de amerikanska vännerna på besök.

Ett roligt minne var när Jon och jag sammanförde Björn med en av de stora inom GUTAI i Japan, Sadaharu Horio. De hade så mycket att tala om! Björn på engelska/svenska, Horio på japanska. Och de förstod varann så väl!

h1

Vi har en ny hemsida

februari 20, 2021

Vi är så stolta! Efter ett långt intensivt arbete har vi plötsligt en ny hemsida. Hoppas ni gillar den. Lova att ni går in och tittar, kommenterar.. Vi behöver feedback! här är länk: http://www.korsbarsgarden.se

Vår crowdfunding avancerar och det är helt underbart. Vi har nu två av de tre skulpturerna i hamn. Hoppas nu innerligt på er som ännu inte bestämt er så att vi kan trycka på ”startknappen”. Förhoppningen är att skulpturerna kan invigas någon gång i sommar. Och att alla bidragsgivare då kan vara här hos oss och fira! Ni som ännu inte bestämt er, här swish och bankgironummer till Siris skulpturer (de kommer att ägas av Stiftelsen Körsbärsgården Pedagogik)

Snön smälter. Idag tittar de första vintergäcken fram. Vårkänsla!

h1

Crowdfunding funkar!

februari 11, 2021

Vilket äventyr det är detta med crowdfunding! Glädje varje dag att se hur stödet för Siri Carléns skulpturgrupp växer. Nästan femtiotalet personer har hittills stöttat att projektet går igång. En av de tre skulpturerna är i princip i hamn!

Vi hoppas förstås att det finns ytterligare några som vill delta, vore underbart om alla tre kommer tillstånd! Betala till Stiftelsen Körsbärsgården Pedagogik Swish 123 620 76 90 eller Bankgiro 5504-8144. Stora som små belopp är lika välkomna! Vi rapporterar förstås underhand hur det går på blogg, facebook och instagram.Vi hoppas att skulpturerna står på plats till sommaren, Siri kommer samtidigt att ställa ut hos oss. Och ni kära givare bjuder vi in till specialinvigning och förhandsvisning med Siri en dag i tidig juli om allt går vägen. Visst vill du vara med och tända konstelden på nytt på Gotland!

Här är nu både snö, kyla och nordliga vindar. Jon skottade rent runt alla Konsthallsbyggnaderna igår, idag har det privat igen och det snöade en del i natt. Vackert, men svårt att ta sig fram. Stora vägen till Hoburgen plogas, med resten är det si och så. Ingen sand offrar man på oss, alltså VÄLDIGT isigt och halt. Egentligen bra sparkföre.

Rapphönsen ligger och kurar ihop vid stugknuten, räven gör sina lovar i gryningen, rabbinen är tillfälligt borta, inga harspår heller i natt på gården. – 7 grader nu i kvällningen.

h1

Vi är i Gotlands Allehanda

februari 3, 2021

Våra strävanden att genom Crowdfunding kunna utveckla Körsbärsgården också i dessa svåra tider ger gehör. Idag fångades projektet in av Gotland Allehanda. Och vårt upprop börjar få gehör. Hoppas du är med! swisha till stiftelsen på 1236207690 eller betala till bankgiro 5504-8144, stort som smått

h1

Vi behöver Dej! Körsbärsgården startar Crowdfunding

februari 1, 2021

Februari 2021. Ljuset och hoppet återvänder. Roligt att tänka nytt, att  planera för en framtid som förhoppningsvis blir litet ljusare än 2020.

Körsbärsgården har haft ett tufft år. Men vi klarade oss. Vi lyckades med både viktiga utställningar, intressanta tisdagsprogram (utomhus!) och hela 12 fantastiska barnkurser under säkra former. Kaféet/bistron öppnade till slut, och bäst av allt, ingen blev sjuk i vår stora familj! 

Vi har ”trollat” med en minibudget, sparat på allt. Och överlevt.

För vi måste klara detta. Gotland har sedan drygt ett år ett stängt Konstmuseum, Galleri Gotland är vilande och har sagt upp sina lokaler, konstnärerna går på knäna och skaffar andra jobb. Vi blir allt färre att värna om konsten på ön.

Vi är trots allt optimister och drömmer om framtiden! Vi ser framför oss tre färgsprakande skulpturer framför Konsthallen. Litet som Niki de Saint Phalle på Moderna Museet. Fast gjorda drygt 50 år senare.

Hur skulle de se ut 2021? Skulpturer, som släpper lös fantasin hos alla barn som springer runt bland enar och kafébord, som får föräldrar och morföräldrar att nyfiket börja undersöka medan de väntar på sina telingar på Konstskolan och som får bilarna till Hoburgen att tvärbromsa. Vad var det där? Såg du?

Vi har hittat Körsbärsgårdens Niki. Hon heter Siri Carlén och var en gång en av våra utvalda bland Konstfacks avgångsstudenter. Numera har hon en permanent installation i flygeln. 

Vi har engagerat Siri att göra modeller till skulpturerna och nu önskar vi att de kan formas på riktigt. Kostnaden att gjuta, frakta och forma fundament, ligger på 350 000. för det behöver vi hjälp. 

Är du med och finansierar Siris skulpturer? Vi startar vår allra första Crowdfunding, dvs vi ber er alla om ekonomisk hjälp. 

Ni kan swisha till Stiftelsen Körsbärsgården Pedagogik  1236207690 eller betala på bankgiro 5504-8144 . Stora som små belopp är välkomna! Vi rapporterar underhand hur det går på blogg, facebook och instagram.

Vi hoppas att skulpturerna står på plats till sommaren, Siri kommer samtidigt att ställa ut hos oss. Och ni kära givare bjuder vi in till specialinvigning och förhandsvisning med Siri en dag i tidig juli om allt går vägen. 

Visst vill du vara med och tända konstelden på nytt på Gotland! 

Vill du veta mer hur du kan stödja Körsbärsgården? Läs i vårt nya KonstMagasin. Mejla Marita@korsbarsgarden.se så skickar vi den digitalt.

Bästa hälsningar

E.u. från Stiftelsen Körsbärsgården Pedagogik

Marita

h1

Vi gör ett KONSTMAGASIN

januari 1, 2021

Körsbärsgården ger ut sin första konsttidskrift!

KONSTMAGASIN

Lagom till det nya året kommer den i brevlådan till alla medlemmar i Vänföreningen och till prenumeranterna av Horisont, som är en månatlig tidskrift om det som är aktuellt på Gotland.

För oss har varit viktigt att berätta för en bredare allmänhet om vårt miljöarbete, om vad man kan göra som egenföretagare och museum.

Vi har sedan många år en bred pedagogisk uppgift kring barn/unga och konsten. Det började som ett treårigt Arvsfondsprojket KONSTFÖRALLA. När det tog slut fortsatte vi ändå trots i princip obefintlig ekonomi för det. Förra hösten beviljades ett nytt Arvsfondsprojekt som nu handlar om KONST OCH KUNSKAP, att ge barn inblick i den forskning kring miljön som bedrivs på ön och inte minst, med hjälp av de konstnärer som ställer ut hos oss, få barn/unga att med hjälp av sin fantasi och kreativitet försöka se egna lösningar på miljöproblemen.

Hur har det gått? Om detta kan man nu läsa i tidskriften.

Så berättar vi förstås om årets utställningar, som också de kom att handla mycket om dagsaktuella frågor som trasighet och mörker och klimatförändringar, om all mat som vi slänger, om kvinnligt konstnärskap och Metoo. Och också om Konstnärskap och Framtiden, om Liv och Död.

Tidskriften tar upp den konstdebatt som varit på ön under året, berättar om vår filosofi kring byggnaderna och miljön omkring, och förstås om den tid vi lever i, pandemin och de svårigheter som det inneburit att bedriva verksamheten, i ett litet kulturföretag utan statligt eller kommunalt stöd. Och också om hur vi löst frågor kring säkerhet och trygghet både för restaurang, museum, under debatter-, teater- och poesi-evenemang inte minst verksamheten med barn/unga på våra kurser här och i skolorna.

Vi är förstås glada att vi rott detta i land och ser nu fram mot 2021. Vad händer då? Ja något står att läsa i tidskriften.

Körsbärsgården har numera en ideell stiftelse som utvecklar verksamheten. Om dess vision och program berättas på sid.44-45. Barnens Konstverkstad är viktig att trygga på sikt, att kunna presentera mera internationella tendenser i konsten och ge den en plats i glesbygd är viktigt. För detta kommer vi att behöva stöd. Kan du tänka dej att bli en av våra donatorer och hjälpa oss förverkliga detta? Har ni inte fått tidksriften så skicka oss ett mejl marita@korsbarsgarden.se så skickar vi!

Vi önskar er alla ett riktigt GOTT NYTT ÅR och ser fram mot att träffa er snart!

h1

Gotlands Arkitekturpris går till Körsbärsgården

december 17, 2020

Körsbärsgårdens Konsthall, Skulpturpark och trädgård blev vinnaren av Region Gotlands Arkitekturpris!

Motiveringen lyder: ”Ett unikt projekt som vuxit fram i det sydgotländska landskapet under en tioårsperiod. Med den sista paviljongen fullbordas sista etappen av konsthallsanläggningen och även besökarens vandring genom de enkla vita byggnadsvoymerna och trädgården. Geometriskt raffinerade rum med precisa utblickar mot landskapet ger fin inramning för konsten. Genomtänkta energi-och vattenbesparande lösningar gör också projektet till en lokal förebild för samtida byggande. Körsbärsgården är en personligt präglad vision som samtidigt för tankarna till storslagna anläggningar som Louisiana konstmuseum utanför Köpenhamn. Konsthallen är både en plats på Gotland för den internationella samtidskonsten och en välkomnande mötesplats för boende och besökare på Storsudret.

Arkitekt Jon Jonsson Beställare:Marita och Jon Jonsson Entreprenör: Hoburgs Byggtjänst”

Så tacksamma och glada ! Vilken julklapp!

Prisutdelningen blev digital. Men blommor kom till oss under eftermiddagen liksom det fina diplomet.

Det kan inte hjälpas: en uppmuntran som detta pris betyder så mycket. Tack Region Gotland!

h1

Räddade landsbygdsskolor

december 10, 2020

Vilken dag! Först av allt. Beslut idag: ingen skola på den gotländska landsbygden läggs ned! Alldeles fantastiskt underbara nyheter. Stefan Nypelius, Barn-o utbildningsnämndens ordf säger t o m ”inte minst genom dialogmötena ute på landsbygden har fått politikerna att ändra sig och inse de små landsbygdsskolornas fördelar”. Till och med att ”vi här på ön ska kunna marknadsföra öns landsbygdsskolor som något unikt som också kan användas vid rekrytering av lärare till ön…” Tänk att saker och ting ändå kan förändras så till det bättre. Och de flesta politiska partierna står bakom: C, KD, S, MP, V och F! Vilken lyckodag! Är faktiskt mållös!

I mina blogginlägg 9/9 och 23/10 (som också publicerades i Gotlands Media) skrev jag om hur viktiga landsbygdsskolorna är, bland annat:

”Politiker tänk om! Använd Öja skola och andra landsbygdsskolor som varumärke. Sveriges bästa grundskola. Skolan där man trivs bäst. Skolan med bäst resultat i nationella proven. Skolan med 100% behöriga lärare och nöjda föräldrar. I en bygd där merparten av invånarna är egenföretagare och trivseln på topp!”

Precis så gör nu politiken. Tänker om. Tänker rätt. Bravo Region Gotland!

Och mitt i alltihop får vi veta att Statens kulturråd delat ut verksamhetsstöd och projektmedel som krispengar till småföretagare, stiftelser och föreningar och vi får en liten del! Och dessutom ganska många andra på ön.