h1

Hotas Visby av kapitalets brandskattning?

augusti 9, 2019

År 1361 invaderade Valdemar Atterdag Gotland. Slaget mellan gotlänningarna och Valdemars armé stod vid Solberga, sedan intog Valdemar staden sannolikt genom att riva en del av muren, den s k ”Valdemarbräschen”, och på bred front tåga in i staden, avröja det som idag är Södertorg där han slog läger (historisk källa Otto Jantze, Nils Lithberg). Berättelsen lever i varje gotlänning, bilden av Brandskattningen återfanns i många svenska skolböcker.

”Bräschen” ligger i det rivningshotade kvarteret Atterdag 6, visbybornas återuppbyggda mur efter det att Valdemar Atterdag lämnat ön. Här  skimrar muren med för befästningen ovanliga tinnar som bara finns på den här korta sträckan, väl synligt ovan de låga husen, till minne om vår historia och av öns kanske största katastrof.

Idag hotar nästa katastrof, kapitalet intar staden, kvarter köps upp för att rivas, förtätas. I kvarteret Atterdag 6 hotas tre hus av rivning och utblicken mot ”Valdemarbräschen” täpps för alltid igen. Här ska byggas högre hus bara för att gynna en enskild ägares tänkta förräntning.

Byggnadsnämndens ordförande menar i en insändare (6 augusti i GA och GT) att det kulturhistoriska värdet är en ”bedömningsfråga, det är ingen absolut sanning vad antikvarier tycker.” Kanske tror hon att vår historia och intåget i Visby var ”fake news”, att det aldrig hänt.

För mig är det obegripligt att byggnadsnämnden valt att gå emot sina tjänstemän och tillåta rivning och för alltid täppa för ringmuren och vittnandet om stadens historia. Det är obegripligt att byggnadsnämnden anser sig veta bättre, att den går emot världsarvssamordnare, regionantikvarie och stadsarkitekt. När så länsstyrelsen, som statens förlängda arm, utnyttjar sin rätt att stoppa rivningsbeslutet överklagar byggnadsnämndens ordförande beslutet till Regeringen. Hur tänker man? I vems ärenden går man? Knappast gotlänningarnas, visbybornas.

Gotlands kommun ansökte en gång tillsammans med länsstyrelsen om att Visby skulle bli världsarv. Det var politikernas vilja. Den gången. Ett omfattande arbete inleddes i vilket dryga 250 fastighetsägare skrev under föreskrifter för ett framtida bevarande av sina 500 hus (däribland det aktuella kvarteret Atterdag ). Den insatsen påverkade UNESCO starkt i samband med utnämningen. Visby blev Sveriges ända världsarvsstad, att bevaras för all framtid.

Dagens politiker säger sig värna om en levande innerstad. Jag anser att staden var ”mer levande” när världsarvet beslutades, när kommunens och länsstyrelsens arbetsplatser var innanför murarna och när enskilda ägde och bodde i sina hus. Idag köps hela kvarter för att förräntas och byggas om till hotell-liknande sommarboenden och näringsställen av kapitalister som spekulerar i turism och kryssningsgäster men med minimalt intresse för vår historia. Jag tror det är en farlig väg att gå marknaden till mötes i sådana fall. Risk finns att kv. Atterdag blir prejudicerande och att alla de som nu väntar på rivningslov för att bygga nytt och förtäta kräver stora förändringar i innerstan.

UNESCO har ”levande” städer på sin världsarvslista, väl medvetet om att det kan uppstå problem. Tallinn hotades för tjugo år sedan att tas bort som världsarv i samband med ett rivningsbeslut som aldrig genomfördes. Hoppas vi slipper vara med om det i Visby.

Valdemar Atterdag brandskattar Visby
h1

Sista litteraturkvällen på Körsbärsgården – PC Jersild 6 augusti

augusti 4, 2019

På tisdag 6 augusti blir sommarens sista Litteraturkväll hos oss på Körsbärsgården. PC Jersild talar om och läser ur sin bok som kommer i höst, ”Skriv först – fråga sen”. En handbok för nybörjare, kallar han den.

Hos oss var han senast för två år sedan och talade om boken Tivoli. Det har blivit otaliga böcker under hans femtioåriga skrivarliv. Vem minns inte Grisjakten, som utspelade sig på Gotland, Barnens ö, Babels Hus?

Den nya boken innehåller kapitel som Att börja, Att välja, Tempus, Jagberättare, Dialog, Tankar och drömmar, Karaktärer, Arbetsvanor och sist men inte minst Att skriva eller inte skriva. Ingen vet vart kvällen leder…

En spännande afton som börjar kl 19. Förboka gärna plats!

På min kvällspromenad: 11 tranor på låg höjd, fyra rävar, ett otal rabbis och tretton rapphöns som skrämdes upp. Och så alla trevliga Sundrebor som jag mötte!

h1

Allan Larsson och Leif Pagrotsky på Körsbärsgården

juli 31, 2019

En av många intressanta kvällar hos oss på Körsbärsgården denna sommar när Allan Larsson berättade om det spännande uppdraget att förankra forskningsanläggningen MAX IV till Sverige och Lund. Livliga samtal efteråt där bland annat hans egen gäst Leif Pagrotsky (som de aktuella åren bland annat var utbildnings-och kulturminister) deltog med sina synpunkter.

Allan Larsson fotade sin publik

Underbart med dessa intressanta möten här nere hos oss på sydspetsen av ön. Nästa tisdag väntar PC Jersild som talar om sin nya bok som kommer i höst, Skriv först – fråga sen!

Allan Larsson, Leif Pagrotsky, Crisci Saavedra, Jon och jag
h1

Rivningsbeslutet som hotar världsarvet

juli 29, 2019

”En politiker behöver inte följa sin förvaltnings rekommendation, de kan behöva ta andra hänsyn”, sade byggnadsnämndens tidigare ordförande.

I fallet med köpmangården vid Södertorg (Kv Atterdag 6) går också nya ordföranden på den linjen och väljer att köra över både sin kommunantikvarie, sin världsarvssamordnare och övriga tjänstemän och bevilja rivningslov för tre fastigheter. Allt för att tillmötesgå den nyblivna ägaren av kvarteret (liksom en rad andra fastigheter i Visby). Han anser Södertorg vara slumrande och eftersatt och vill nu  ”lyfta kvarteret och göra det attraktivt ”. Det innebär rivning av tre hus, och nybyggnad med hus som till sin höjd motsvarar ”omkringliggande fastigheter eller högre”.

Nu ska här bli showrooms, affärer, bostäder och restauranger och för att nå sin vision ”är det ekonomiskt nödvändigt att riva”.

Det tycker politikerna är bra, ” utan aktiva företagare som driver handel och restauranger är inte Hansestaden Visby levande”, säger byggnadsnämndens ordförande. Länsstyrelsen har ingripit och stoppat rivningen efter överprövning.

Jag är tveksam till att de nya uppköparna av kvarter och fastigheter gör Visby levande. Man investerar i köp för att göra vinst, innehållet i kvarteren blir det som för ägaren ger mest avkastning. Just nu gäller förtätning, för att fylla det nya med hotellboenden och krogar sommartid. Självfallet är Södertorg attraktivt för dessa nya investerare, det är ju dit kryssningsresenärerna i tusentals slussas på sitt korta stopp i världsarvet.

Men är det så världsarvet ska hanteras? Nej, säger experterna och UNESCO.

Visby blev ett världsarv i hård konkurrens med andra hansestäder genom sin välbevarade ringmur, två hundra medeltida hus, den största trähusbebyggelsen från 1700-talet och välbevarat gatunät. Butikerna längs Adelsgatan, Stora Torget och Sankt Hansgatan är särskilt omnämnda. Dåvarande kommunalnämndens ordförande Hans Klintbom och landshövdingen gjorde gemensamt ansökan om att bli världsarv och förband sig därmed att bevara stadens värden. Staten gick i samband med utnämningen in med 154 miljoner för att hjälpa enskilda fastighetsägare att återgå till traditionella ytskikt och andra bevarandeåtgärder, hur mycket staten därefter beviljat fastighetsägarna för fördyrande åtgärder för bevarande vet jag inte.

Visby är inte vilken svensk småstad som helst som aktiva storföretagare kan ges spelrum att spekulera i. Det är ett av få världsarv, den äldsta hansestaden av alla, som kommun och stat lovat ska bevaras för ”evärdeliga tider”. Absolut en stad där verksamheter bedrivs och människor ges möjlighet att leva och bo året runt.  Men på stadens och bebyggelsens premisser, på gotlänningarnas, som faktiskt är de som en gång byggde och genom tusen år förvaltat staden. Det är vi öbor som fått utmärkelsen världsarv och det är vi, bara vi som nu har ansvaret, också när ekonomiska krafter och spekulerare vill annat och trycker på 

h1

Debattkväll med Allan Larsson tisd 30/7 kl 19

juli 28, 2019
h1

Vernissage och debatt

juli 21, 2019

Fina presentationer av kommande utställning och installation i Gotlands Tidningar. Tids kl 19 är debatt om Migrationsverkets FÖRVAR med Lotta Lagercrantz, Wille Östberg och Eva Hållsten, onsdag ny vernissage med våra utvalda konsthögskolestudenter från Kungl. Konsthögskolan kl 14.

VÄLKOMNA!

h1

FÖRVAR -en konstinstallation

juli 18, 2019

FÖRVAR

Konstnären Lotta Lagercrantz har format en konstinstallation i Körsbärsgårdens Skulpturpark, FÖRVAR.

Konstinstallationen belyser flyktingfrågan och Sverige, de asylsökandes sista tid i landet innan de utlämnas till sina ”hemländer, Förvaret.

Det är en fortsättning på temat från utställningen i Vamlingbo kyrka om de asysökandes situation på Storsudret.

Installationen finns nu tillfälligt  i Skulpturparken, i konstnären PURE EVILs UNA-bomers Cabin.

tisdag 23 juli kl 19 talar Wille Östberg och Lotta Lagercrantz om de asylsökande på Storsudrets situation, vad som hänt och händer dem och visar installationen.

Installation FÖRVAR, Lotta Lagercrantz