Posts Tagged ‘Gotland ART Meetup’

h1

Gotland ART Meetup Gotländskt konstmöte

november 21, 2020

Det var paneldebatt mellan politiker och fria professionella kulturutövare i Visby igår. Region Gotland arrangerade en digital kulturkonferens öppet för allmänheten på Facebook.

Det gavs en femminuters redogörelse för den just antagna Kulturplanen där de politiska partierna gav synpunkter på de för dem viktigaste frågorna. Panelen ställde frågor, vi som lyssnade kunde chatta.

Vad ville våra politiker?

Återinföra kulturförvaltningen kom upp två gånger, liksom att öppna Konstmuseet.

Mycket handlade förstås om ekonomi. Hur kan Gotland få ut mer av de aktiva utövarna.

– Mer film, mer produktion lokalt var ett förslag, (KD)

– Mer matkultur! (Liberalerna)

– Kulturen måste kroka arm med näringslivet! (Moderaterna)

– Mer kulturell delaktighet ( Socialdemokraterna)

– Barn och unga måste ges möjlighet att utveckla sin skaparkraft (Centern)

– Inga besparingar på kulturen (Vänstern och FI)

-Öppna eller bygg nytt Konstmuseum (MP)

Jenny Lundahl berättade om sitt uppdrag Förändring för hållbar utveckling.

– Det finns 972 kulturföretag på Gotland, sa hon och hänvisade till Kreameterns (från Statistiska Centralbyrån) uppgifter från 2016.

Då känns det ganska hopplöst att regionen nu bara ska dela ut 30 kulturstipendier till fria professionella aktörer för att lindra effekterna av coronan.

Nu är jag tveksam till Kreameterns rapport. Här ingår allt, från handel, uthyrning, fastighetsservice, tillverkning, hotell, restaurang, juridik-ekonomi-teknik…

Reparation av motorfordon är det kultur? Eller korvförsäljning? Att hyra ut festlokaler? Eller tillverkning av tält?

Svårt det här med kultur!

Kulturrådet är den statliga myndighet som kommit överens med regionerna att samverka kring kulturen Den s. k. Samverksanmodellen vill se att regionerna stöttar länsfunktionerna, dvs länsmuseum, länsteatern, Länsmusiken, Länshemslöjden, Länsbiblioteken. Utöver detta ska stöd utgå till Fria Professionella Aktörer. Det hoppar man över på Gotland. Medlen räcker bara till att stödja länsfunktionerna anser man. De fria aktörerna hamnar utanför och får därmed ytterst svårt att söka andra statliga stöd.

– Stöttar inte regionen? Då kan vi inte ge bidrag.

Om detta handlade inte konferensen. Inte om det som sades i rubriken heller. Om KONST är egendomligt tyst.

Och det är så det blir, utan Konstmuseum. Det blir tyst. Och konstnärerna liksom de fria professionella lämnar arenan.

Fint initiativ dock, med kulturkonferens! Även om konsten glömdes.