Posts Tagged ‘Gotlands Allehanda’

h1

Landsbygdspolitik och medias ansvar

juli 15, 2014

Om Landsbygdspolitik skriver Lennart Lindgren i dagens GT och efterlyser ett konkret initiativ från de politiska partierna för landsbygden.
Folk förblindas av stadens utbud och glömmer sina grundläggande behov, en livskraftig miljö, skriver han.
Ur ett Stockholmsperspektiv är givetvis hela Gotland landsbygd. Sommargotlänningarna åker direkt till sitt hus på landet. Miljön som ger energi inför jobbet om vintern. Sedan några år delar man gärna semestern med Toscana eller Provance. Ifall det blir dåligt väder. Gotland får dela med sig.
I juli månad är hela ön full av aktiviteter, internationella artister, de främsta Stockholmskrögarna. Arrangörerna hoppas givetvis på att deras satsning på artist är den rätta, att det ekonomiskt ska gå ihop. Annars får de packa ihop och lämna.
Region Gotland tar som alla andra semester och hoppas på att turistnäringen reglerar sig själv. Några klarar sig, andra inte.
Jag tror det behövs en mera solidarisk politik, ett engagemang från politiker och tjänstemän. Jag tror att vi gemensamt behöver stödja varandra, föra fram/marknadsföra Gotlands livskraftiga miljö, som Lindgren skriver. Vissa besökare nöjer sig med Visby och dess utbud. De flesta av dem som stannar länge/ som tillbringar större delen av semestern här söker sig till landsbygden. Försöker gå ned i varv, cyklar, promenerar, tar del av konst och kultur.
Det är inte alldeles lätt. Gotlands Tidningars och Gotlands Allehandas ägare heter numera Norrköpings tidningar. Ägarna är ointresserade av att journalisterna reser runt ön. ”Skriv gärna om Storsudret, men ring till dem för intervju”, reseersättning utgår inte. Själva resandetiden är också dyrbar, bättre då att fokusera på Visby och omgivningar.
Så är det också för våra stora dagstidningar i Stockholm. Landsbygden göre sig ej bevär. Men om det inte skrivs om landsbygden finns den inte. Och skriver GA och GT bara om Visby dör övriga Gotland. Ingen kommer till de evenemang som anordnas, ingen vet vad som sker, vad som tänks.
Landsbygdspolitik existerar inte.
Även om viljan finns i ett och annat politiskt parti måste viljan att omfatta hela Sverige finnas med i alla beslutsprocesser, planer, program. Och media har ett stort ansvar. Även där bör hela Sverige finnas med, för att värna om de grundläggande behoven, den livskraftiga miljön. Det fungerar inte när som på Gotland, de ekonomiska besluten tas i Norrköping, när nyheterna utanför Visby får stryka på foten för att journalisterna inte längre tillåts resa runt ön.