Posts Tagged ‘Konst och kunskap’

h1

Vi gör ett KONSTMAGASIN

januari 1, 2021

Körsbärsgården ger ut sin första konsttidskrift!

KONSTMAGASIN

Lagom till det nya året kommer den i brevlådan till alla medlemmar i Vänföreningen och till prenumeranterna av Horisont, som är en månatlig tidskrift om det som är aktuellt på Gotland.

För oss har varit viktigt att berätta för en bredare allmänhet om vårt miljöarbete, om vad man kan göra som egenföretagare och museum.

Vi har sedan många år en bred pedagogisk uppgift kring barn/unga och konsten. Det började som ett treårigt Arvsfondsprojket KONSTFÖRALLA. När det tog slut fortsatte vi ändå trots i princip obefintlig ekonomi för det. Förra hösten beviljades ett nytt Arvsfondsprojekt som nu handlar om KONST OCH KUNSKAP, att ge barn inblick i den forskning kring miljön som bedrivs på ön och inte minst, med hjälp av de konstnärer som ställer ut hos oss, få barn/unga att med hjälp av sin fantasi och kreativitet försöka se egna lösningar på miljöproblemen.

Hur har det gått? Om detta kan man nu läsa i tidskriften.

Så berättar vi förstås om årets utställningar, som också de kom att handla mycket om dagsaktuella frågor som trasighet och mörker och klimatförändringar, om all mat som vi slänger, om kvinnligt konstnärskap och Metoo. Och också om Konstnärskap och Framtiden, om Liv och Död.

Tidskriften tar upp den konstdebatt som varit på ön under året, berättar om vår filosofi kring byggnaderna och miljön omkring, och förstås om den tid vi lever i, pandemin och de svårigheter som det inneburit att bedriva verksamheten, i ett litet kulturföretag utan statligt eller kommunalt stöd. Och också om hur vi löst frågor kring säkerhet och trygghet både för restaurang, museum, under debatter-, teater- och poesi-evenemang inte minst verksamheten med barn/unga på våra kurser här och i skolorna.

Vi är förstås glada att vi rott detta i land och ser nu fram mot 2021. Vad händer då? Ja något står att läsa i tidskriften.

Körsbärsgården har numera en ideell stiftelse som utvecklar verksamheten. Om dess vision och program berättas på sid.44-45. Barnens Konstverkstad är viktig att trygga på sikt, att kunna presentera mera internationella tendenser i konsten och ge den en plats i glesbygd är viktigt. För detta kommer vi att behöva stöd. Kan du tänka dej att bli en av våra donatorer och hjälpa oss förverkliga detta? Har ni inte fått tidksriften så skicka oss ett mejl marita@korsbarsgarden.se så skickar vi!

Vi önskar er alla ett riktigt GOTT NYTT ÅR och ser fram mot att träffa er snart!

h1

SVT/Östnytt besöker Körsbärsgården

augusti 5, 2020

En händelserik dag! Projektet Konst och kunskap för barn och unga fick besök av SVT/Östnytt. Vi har hittills haft tolv flerdagarskurser på tema miljö med inbjudna forskare och utställande konstnärer som tillsammans med pedagogen Nanna Nore tolkar olika miljöproblem. Igår besöktes kursen av Jennie Olofsson som tillsammans med Kalle Melander har en installation här som de kallar Svart Skog och som handlar om både utbrända skogar och människor. En utställning där betraktaren upplever med både syn, lukt, hörsel och känsel.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/barnens-konstskola-inspireras-av-naturen

På kvällen talade PC Jersild över ämnet ”Hur vill du dö”. Han har just lämnat manus som skrivits i sommar och boken väntas i höst. P€ Gotland hörde just av sig för intervju.. Fullsatt i Skulpturparken i kvällssolen, vi har alla evenemang utomhus med säkra avstånd. Ett föredrag som starkt berörde oss alla och som kommer att stanna kvar i oss.