Posts Tagged ‘Kultur Gotland’

h1

En kvart kultur på alla Regionfullmäktigemöten

januari 25, 2019

Jag städer bland gamla tidningsurklipp från Gotlandstidningarna och hittar en GA-artikel från den 22 mars 1991 skriven av dåvarande  kulturnämndsordföranden Stig Barke, Kultur bra för Gotlands ekonomi.

Det var lika svårt då att få Gotlands ekonomi att gå ihop. Vi borde bli fler på ön, tyckte han, helst 100 000. Men hur få folk att flytta hit? Jo med hjälp av ett väl utvecklat kulturliv.

Han tyckte att det var ett bra kulturklimat på ön, men att det fanns en seghet gentemot kulturen i kommunstyrelsen och fullmäktige. Precis som inom idrotten behövs en elit inom kulturen, som föredöme och stimulans, skrev han. ”Hobbykultur i all ära men professionella inom kulturområdet är oumbärliga som draghjälp och inspiration”. Och de blir allt färre.

Hans förslag till politikerna då var:

1 Tänk på landsbygden (här spelar kommunikationerna en viktig roll)

2 Tafsa inte på böckerna. Lägg inte ner småbiblioteken, dra inte in bokbussarna!

3 Ge skolorna kultur, fler författare som kommer och läser och berättar.

4 En kulturtidskrift, en bättre kulturkalender och ett kulturråd utan politiska bindningar.

5 Utveckla musikskolan till kulturskola.

Då som nu stod kulturen under besparingskrav.Kanske skulle man satsa mer på kulturen i svåra tider i stället för att spara, tyckte han.

Inte mycket har hänt på de 27 åren. Mer än ytterligare besparingar inom kulturområdet. Kulturnämnd och förvaltning är ett minne blott. De professionella kulturutövarna väntar ännu på att bli en del av region och stats gemensamma pott, Samverkansmodellen, för att kunna överleva på sin konst,  de flesta av hans förslag är lika aktuella idag.

Barke avslutade med att föreslå en kulturkvart vid varje sammanträde med kommunfullmäktige. För att informera och kanske vänja politikerna vid kulturen.  ”Har man inte råd med kvart i månaden visar det sannerligen att man inte har mycket till övers för kulturen” tyckte han.

Kanske dags att göra något åt saken? Till exempel med en kvart kultur varje gång på regionfullmäktiges möten.