Posts Tagged ‘visby’

h1

Rivningsbeslutet som hotar världsarvet

juli 29, 2019

”En politiker behöver inte följa sin förvaltnings rekommendation, de kan behöva ta andra hänsyn”, sade byggnadsnämndens tidigare ordförande.

I fallet med köpmangården vid Södertorg (Kv Atterdag 6) går också nya ordföranden på den linjen och väljer att köra över både sin kommunantikvarie, sin världsarvssamordnare och övriga tjänstemän och bevilja rivningslov för tre fastigheter. Allt för att tillmötesgå den nyblivna ägaren av kvarteret (liksom en rad andra fastigheter i Visby). Han anser Södertorg vara slumrande och eftersatt och vill nu  ”lyfta kvarteret och göra det attraktivt ”. Det innebär rivning av tre hus, och nybyggnad med hus som till sin höjd motsvarar ”omkringliggande fastigheter eller högre”.

Nu ska här bli showrooms, affärer, bostäder och restauranger och för att nå sin vision ”är det ekonomiskt nödvändigt att riva”.

Det tycker politikerna är bra, ” utan aktiva företagare som driver handel och restauranger är inte Hansestaden Visby levande”, säger byggnadsnämndens ordförande. Länsstyrelsen har ingripit och stoppat rivningen efter överprövning.

Jag är tveksam till att de nya uppköparna av kvarter och fastigheter gör Visby levande. Man investerar i köp för att göra vinst, innehållet i kvarteren blir det som för ägaren ger mest avkastning. Just nu gäller förtätning, för att fylla det nya med hotellboenden och krogar sommartid. Självfallet är Södertorg attraktivt för dessa nya investerare, det är ju dit kryssningsresenärerna i tusentals slussas på sitt korta stopp i världsarvet.

Men är det så världsarvet ska hanteras? Nej, säger experterna och UNESCO.

Visby blev ett världsarv i hård konkurrens med andra hansestäder genom sin välbevarade ringmur, två hundra medeltida hus, den största trähusbebyggelsen från 1700-talet och välbevarat gatunät. Butikerna längs Adelsgatan, Stora Torget och Sankt Hansgatan är särskilt omnämnda. Dåvarande kommunalnämndens ordförande Hans Klintbom och landshövdingen gjorde gemensamt ansökan om att bli världsarv och förband sig därmed att bevara stadens värden. Staten gick i samband med utnämningen in med 154 miljoner för att hjälpa enskilda fastighetsägare att återgå till traditionella ytskikt och andra bevarandeåtgärder, hur mycket staten därefter beviljat fastighetsägarna för fördyrande åtgärder för bevarande vet jag inte.

Visby är inte vilken svensk småstad som helst som aktiva storföretagare kan ges spelrum att spekulera i. Det är ett av få världsarv, den äldsta hansestaden av alla, som kommun och stat lovat ska bevaras för ”evärdeliga tider”. Absolut en stad där verksamheter bedrivs och människor ges möjlighet att leva och bo året runt.  Men på stadens och bebyggelsens premisser, på gotlänningarnas, som faktiskt är de som en gång byggde och genom tusen år förvaltat staden. Det är vi öbor som fått utmärkelsen världsarv och det är vi, bara vi som nu har ansvaret, också när ekonomiska krafter och spekulerare vill annat och trycker på 

h1

november 1, 2018

Vad händer i världsarvet Visby

Ett världsarv är så värdefullt att det är en angelägenhet för hela mänskligheten att bevara för framtida generationer. Det är en unik plats som berättar om människans historia. När platsen finns på Unescos världsarvslista ska den garanteras skydd och vård för all framtid.

Ja så står det i världsarvskonventionen. Ansökan för Visbys del gjordes en gång av Gotlands kommun och länsstyrelsen, Sveriges riksdag och regering skrev på, UNESCO:s världsarvskommitté fastställde.

Visby innerstad blev världsarv 1995. Det är en av världens främsta städer.

Men vem bryr sig idag. Egentligen?

Två fastigheter på Södertorg med flera byggnader är aktuella för rivning, exploatering och nybyggnad. Det borde inte vara möjligt, inte ens tanken.

Hur fungerar en nybliven fastighetsägare som ens kommer på en sådan tanke?

I ena fallet ansåg Byggnadsnämnden det var en bra idé, ärendet ligger nu efter anmälan hos UNESCO. I det andra fallet uppmanade stadsarkitekten i veckan som gick fastighetsägaren att söker rivningslov! Jag tar mig för pannan. Inser man på Regionen vad de här två ärendena innebär? Faktiskt kan Visby hamna på listan World Heritage in Danger och uteslutas bland arven.

Byggnaderna är i dåligt skick, de har förslummats, fått förfalla allt för att möjliggöra rivning och högre exploatering av fastigheterna. Idag står det ena med avriven puts på hörnen (undersökning av stommen?) och borttagna fönster och förspikade skivor i väntan på rivningslov.

Tänk om politiker och Visbybor! Vill ni verkligen ha en stad där kortsiktig ekonomisk vinning för enstaka fastighetsägare ska styra om Visby kan fortsätta att vara världsarv eller ej?

Jag besökte nyligen Arkitekturbiennalen i Venedig. De senaste åren har arkitekter över hela världen samlats där med teman kring hållbarhet. Ett av ledorden var:

Den som bygger ett hus bör planera det så att det att det ska kunna fungera för sju kommande generationer.

Något väl värt att hålla i minnet. Vi måste tänka på hållbarhet också i planeringen och bebyggelsen. Men hur resonerar vi i vårt land? Att ett hus ska ha en livslängd på en generation, kanske två?

Gotland har ett världsarv att bevara för kommande generationer. Det är hög tid att ta ansvar för det.

IMG_4811

 

h1

Ny Brittsommar? Om Ojnareskogen och annat

oktober 17, 2012

Ja allt är ju sent i år 2012, ävenså Brittsommaren verkar det som. Här är nu milda soliga dagar om än med litet blåst. Det känns inte så viktigt att rusta för vinter i trädgården. ”Sommaren” har återvänt. Vi tar en veckas paus.. Det lönar sig att demonstrera och att engagera sig. Den stora avverkningen av skogen i Ojnare (på norra ön där Nordkalk planerar ny täkt)  har stoppats av HD i avvaktan på det underlag Nordkalk måste inkomma med för täktbrytning. Enligt många som demonstrerar och motsätter sig kalkbrytningen påverkas både riksintresset med sällsynta arter (det är alltså riksintresseområde) och vattentäkten Bästeträsk intill. Vattentäkten är viktig för större delen av ön för att även i framtiden ha tillgång till dricksvatten. Oppositionen menar att Nordkalk inte utrett den frågan tillfyllest. Miljööverdomstolen, som gav tillstånd tidigare i år, förlitar sig på Nordkalks löften om att vattentäkten inte kommer att ta skada. Någon annan utredning än Nordkalks har inte gjorts vad jag vet. Det är ett stort område det gäller, dubbla Visby innanför murarna. Men nu har skogsavverkningen alltså stoppats i avvaktan på bättre underlag.

Fåglarna flyger in i stora fönstret på altanen. Kanske är det så att det ser ut som det är en öppning genom huset nu när solen står lågt? Idag tre hackspettar som stötdykt och svimmat av. Men de har repat sig efter att ha legat orörliga på stengolvet och flugit iväg. Även en liten sångare svimmade av men repade sig. Det är ett fönster på motsatt sida. Nu har jag rullgardinen neddragen och jag tror det hjälper..

Idag kom takfönstren på plats i Konsthallstillbygget. Det går undan!

h1

Om Gunnar Svahnström

september 12, 2012

Till alla er som nu missar den fantastiska gotländska hösten: idag en ny solig stilla mild dag. Jag funderar på stranden men det blev Visby och Björn Evensen. Helga fotade några stora skulpturer, jag intervjuade om 60-talet som för honom var de stora offentliga beställningarnas decennium i Sverige. Jag hade faktiskt inte en aning om att han gjorde så många offentliga skulpturer för banker, bibliotek, flygplatser.. . Arbetet fortskrider liksom vårt bygge här. Är någon på ön så kom gärna förbi!

Gunnar Svahnström är död. Han var min förste chef på Gotland, en fantastisk sådan full av omtänke, påhitt, kunskap. Vi var så unga när vi flyttade till Gotland och kände så få: Gunnar och hans Karin bjöd hem oss på sitt adventsfirande med sina nära vänner (väldigt etablerad kulturelit i Visby tyckte vi, med Åke G Sjöberg och rektorn Lennart Boman.) De brukade ses och byta julklappar, dit kom alltså Jon och jag som katter bland hermelinerna. Det var otroligt omtänksamt av dem!

När han kort därefter pensionerades tog han under några veckor med oss alla på länsmuseet på promenader i alla skrymslen på museet. Aldrig har jag lärt mig så mycket. Trettio års samlade erfarenhet. Och när vi startade Medeltidsveckan 1984 och en och annan i kultureliten rynkade på näsan, satte han och Karin på sig de första ”borgmästarkläderna” och höll ett brandtal för Medeltiden och Veckan på Almedalens scen som en av de politiker som just stått där!

Gunnar var en sann vän, vi höll kontakt genom alla år. han blev 97.

h1

Om Jakob von Uexkull

september 8, 2012

Jakob von Uexkull, skapararen av Right Livelihood Foundation. som brukar gå under namnet Det alternativa Nobelpriset, har besökt Gotland med sin familj. Det resulterade i en insändare i Gotlandstidningarna, TA BÄTTRE HAND OM UTLÄNDSKA TURISTER löd rubrken. Han har varit på ön i slutet augusti och blev förstås överväldigad av Visbys skönhet, av naturen och havet. Men, skriver han, ön var ju stängd utanför Visby. Och han jämför oss med en annan ö Isle of Man som har särskilda program under för och eftersäsong som man särskilt lockar med. Mest obehagligt för honom hade tydligen varit  vistelsen på Fårö och Bergmancentret som stängde redan klockan fyra och där ”mannen med nycklarna” ännu var där men inte velat släppa in honom, ”Nej inte på min fritid” hade han svarat.

Visst, det är ett svårt dilemma för oss på ön att ”alla” lämnar i mitten av augusti och jag skulle önska gemensam marknadsföring från Gotlands Turistförening med regionala medel kring det här med för och eftersäsong. Här nere på sydspetsen har vi alla öppet till mitten av september i år. Mat och fika finns att få på såväl Majstregården, Prästgården, Körsbärsgården, Bottarve som Folkeryds. Fler ställen också tror jag. Men vilka har vi öppet för? Det är sannerligen ingen ekonomi att hålla öppet efter 15 augusti. Men vi strävar på. Och kommer någon efter stängningsdags och vi är här så öppnar vi faktiskt. De har ju åkt långt de som kommer. Precis som de som besöker Fårö. En och annan kan ju till och med ha rest ända från London, som Jakob von Uexkull. Och kommer för första gången till Gotland….